LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 028 9632 957 7253 296 9742 693 2712 582 475
Aktivácia 148 989116 03513 92413 1495 539
Bežná likvidita III. stupeň 1,120,94972,113,252,73
Časové rozlíšenie aktív 57 40720 78611 99812 16315 903
Časové rozlíšenie pasív 525 409568 898633 027419 302467 338
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,19511,390,8695-0,3700-0,4475
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5274-2,63-2,090,55500,6229
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,272,963,537,166,88
Celkové tržby 4 996 1384 749 9023 103 9912 298 3082 101 093
Celkový dlh 1 961 5681 785 8632 075 3561 995 4111 846 651
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -488 494-189 694-1 028 613-1 540 398-1 437 320
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 490 594189 7591 028 6131 540 3981 437 320
Čistý cash flow 300 835-838 854-511 785103 078120 151
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 387 645178 063159 17246 96341 566
Čistý zisk 1 069 381130 359115 98637 51427 442
Čistý zisk v minulom roku 130 359115 98637 51427 44218 882
Cudzie zdroje -1 541 986-602 964-588 591-278 558-268 486
Daň z príjmov 315 64345 14142 6549 44914 124
Daň z príjmov v minulom roku 45 14142 6549 44914 1248 738
Daň z príjmov z bežnej činnosti 315 64345 14142 6549 44914 124
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,3020,5951,3032,5621,13
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,9420,5017,0732,5117,78
Doba obratu aktív 335,13239,53428,85432,83539,12
Doba obratu pohľadávok 32,3020,5951,3032,5621,13
Doba obratu zásob 4 9791 1790,00000,00004 521 255
Doba splácania záväzkov 9 592993,540,00000,00003 520 206
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 47,4525,8031,8829,8540,27
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 644489,740,00000,00001 886 795
EBIT v minulom roku 178 063159 17246 96341 56627 620
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 387 645178 063159 17246 96341 566
EBITDA 1 405 644525 500391 130225 822213 758
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 405 644525 500391 130225 822213 758
Finančná páka 2,614,915,609,679,62
Finančné účty 490 594189 7591 028 6131 540 3981 437 320
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 372 807673 989447 367223 974203 621
Krátkodobé finančné výpomoci 2 10065,000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 388 337254 295394 371202 581101 195
Krátkodobé záväzky 570 404318 621245 116185 728192 888
Krytie dlhovej služby 2,660,91960,61740,53860,4574
Materiál 17 99212 29913 4587 5551 798
Nákladové úroky 2 6212 563532,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 563532,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 166 6373 391 0621 983 7341 649 2291 259 527
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 21 705117 0530,00000,000020,00
Neobežný majetok 2 796 5312 114 7791 444 336726 181780 317
Obežný majetok 1 175 025822 1601 840 6401 954 9271 786 255
Obrat aktív 1,091,520,85110,84330,6770
Obrat neobežného majetku 1,572,131,943,132,24
Obrat obežného majetku 3,735,481,521,160,9788
Odpisy 387 466380 276255 642182 616171 180
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 193 733190 138127 82191 30885 590
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 193 733190 138127 82191 30885 590
Osobné náklady 898 779784 880553 651507 431652 532
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 019895,001 2131 84812 655
Ostatné záväzky z obchodného styku 157 238157 057110 797115 400103 386
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 456 847510 635371 628220 130198 622
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,69260,21620,19710,13470,1022
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,12180,06420,31200,57190,5566
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,40460,70340,67320,81581,33
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 102,359,530,00000,000024 444
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,471,421,491,230,7492
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,730,95771,020,90140,5935
Pohľadávky z obchodného styku 383 964253 080131 247202 30685 154
Pohotová likvidita II. stupeň 0,85280,52371,632,902,35
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,130,71881,15-2,70-2,23
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 114,78-327,29-962,000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48690,60380,62950,74090,7151
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,272,963,537,166,88
Pridaná hodnota 2 221 4821 115 911822 386621 980488 882
Primárna platobná neschopnosť 0,40950,62060,84420,57041,21
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,69350,21620,19710,13470,1022
Rýchla likvidita I. stupeň 0,44680,21381,172,552,18
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,403,405,318,848,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,403,405,318,848,64
Služby 1 768 3493 050 7071 998 7941 435 1041 081 161
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 028 9632 957 7253 296 9742 693 2712 582 475
Spotreba materiálu… 444 680311 958196 757185 727215 132
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 10065,000,00000,00000,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 148 9890,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 872 2104 581 6652 834 8452 271 2091 749 668
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 484 09174 69228 7250,00001 259
Tržby z predaja tovaru 22 985120 0200,00000,000020,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 365 1344 386 9532 806 1202 271 2091 748 389
Účtovný cash flow 300 835-838 854-511 785103 078120 151
Úročený dlh 2 10065,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 529,4369,47299,200,00000,0000
Vlastné imanie 1 541 986602 964588 591278 558268 486
Všetky záväzky 1 961 5681 785 8632 075 3561 995 4111 846 651
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,0000633 027419 302467 338
Výnosy budúcich období krátkodobé 525 409568 8980,00000,00000,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,69260,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 388 664178 842158 41042 60643 661
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 388 664178 842158 41042 60643 661
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 069 381130 359115 98637 51427 442
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 130 359115 98637 51427 44218 882
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 385 024175 500158 64046 96341 566
Zásoby 296 094378 106417 656211 948247 740
Záväzky 1 961 5681 785 8632 075 3561 995 4111 846 651
Záväzky z obchodného styku 157 238157 057110 797115 400103 386
Zisk pred zdanením 1 385 024175 500158 64046 96341 566
Zmena EBIT 7,791,123,391,131,50
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -80 892-27 379197 893-41 54731 247
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -80 892-27 379197 893-41 54731 247
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 113 60541 0745 803600,00176,00
Účtovné závierky