Hriňovské strojárne, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 10 638 9019 676 2669 655 4319 114 3037 091 269
Aktivácia 42 40726 71017 77454 00954 810
Bežná likvidita III. stupeň 4,294,614,332,843,97
Časové rozlíšenie aktív 15 77427 35815 74236 88920 225
Časové rozlíšenie pasív 1 7583 1814 6046 0287 451
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6077-0,6374-0,17300,12170,6263
Celkové tržby 10 849 18210 481 81114 550 83812 514 2809 978 370
Celkový dlh 1 748 9821 375 4761 479 4942 029 9291 141 205
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 025 372-145 849-855 361-1 066 291-846 622
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 025 372145 849855 3611 066 291846 622
Čistý cash flow 879 523-709 512-210 930219 669631 047
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 772 863204 3011 374 0671 428 734557 241
Čistý zisk 591 925137 3211 104 4371 145 072466 939
Čistý zisk v minulom roku 137 3211 104 4371 145 072466 939624 995
Cudzie zdroje -8 888 161-8 297 609-8 171 333-7 078 346-5 942 613
Daň z príjmov 180 93866 980269 630283 66290 302
Daň z príjmov v minulom roku 66 980269 630283 66290 302-10 640
Daň z príjmov z bežnej činnosti 180 93866 980269 630283 66290 302
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,1058,3829,9927,6122,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 53,7646,9625,0120,9315,44
Doba obratu aktív 354,28348,60248,69276,98263,99
Doba obratu pohľadávok 61,1058,3829,9927,6122,54
Doba obratu zásob 17 23095 85181 42963 04331 345
Doba splácania záväzkov 7 46731 81130 38936 25912 363
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,2040,1031,4054,8537,51
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5 74826 37824 48128 2979 179
EBIT v minulom roku 204 3011 374 0671 428 734557 241615 748
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 772 863204 3011 374 0671 428 734557 241
EBITDA 2 029 2261 425 6772 499 9802 347 1781 579 626
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 029 2261 425 6772 499 9802 347 1781 579 626
Finančná páka 1,201,171,181,291,19
Finančné účty 1 025 372145 849855 3611 066 291846 622
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8354-0,8575-0,8463-0,7766-0,8380
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83540,85750,84630,77660,8380
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 077 9391 422 2342 494 9282 479 8581 616 866
Krátkodobé pohľadávky 1 834 8621 620 5221 164 320908 380605 552
Krátkodobé záväzky 1 447 2781 113 1191 218 9551 804 8841 007 620
Krytie dlhovej služby 1 154448,19543,00389,38212,00
Materiál 1 704 2921 404 0081 400 1871 396 6711 058 946
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001 393
Náklady na predaný tovar 7 034 5106 757 9169 355 3027 655 9676 701 471
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 70 74312 77214 64118 16929 748
Neobežný majetok 4 423 5164 528 5284 353 7023 964 5763 064 229
Obežný majetok 6 199 6115 120 3805 285 9875 112 8384 006 815
Obrat aktív 1,031,051,471,321,38
Obrat neobežného majetku 2,482,243,253,033,20
Obrat obežného majetku 1,771,982,682,352,45
Odpisy 1 263 1761 211 1661 116 770966 3361 029 090
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 631 588605 583558 385483 168514 545
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 631 588605 583558 385483 168514 545
Osobné náklady 2 515 8292 606 1112 877 1802 467 8582 047 101
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 59315 8899 3609 92011 136
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 109 331920 485978 1211 401 492742 346
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 855 1011 348 4872 221 2072 111 4081 496 029
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64110,77340,59770,56710,6599
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 55,47263,84328,81239,52104,27
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,561,291,671,761,52
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,040,88281,211,271,01
Pohľadávky z obchodného styku 1 614 3371 303 566971 181688 622414 657
Pohotová likvidita II. stupeň 1,981,611,661,111,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,1111,6938,74-32,22-9,42
Pridaná hodnota 3 924 3383 369 7954 814 1194 351 8993 101 912
Primárna platobná neschopnosť 0,69020,70811,012,051,80
Rýchla likvidita I. stupeň 0,70760,13070,69910,58880,8341
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,86190,96480,59180,86480,7225
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,86190,96480,59180,86480,7225
Služby 947 7061 143 7261 616 3781 079 9401 045 187
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 638 9019 676 2669 655 4319 114 3037 091 269
Spotreba materiálu… 5 744 0435 756 9477 932 4396 891 7515 658 117
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 42 4070,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 988 91310 137 63114 173 41512 082 1079 828 816
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 28 1536 2232 15471 30024 188
Tržby z predaja tovaru 73 48319 90120 10327 21347 234
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 887 27710 111 50714 151 15811 983 5949 757 394
Účtovný cash flow 879 523-709 512-210 930219 669631 047
Vlastné imanie 8 888 1618 297 6098 171 3337 078 3465 942 613
Všetky záväzky 1 748 9821 375 4761 479 4942 029 9291 141 205
Výnosy budúcich období dlhodobé 335,001 7583 1814 6056 028
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 4231 4231 4231 4231 423
Výsledok hospodárenia 780 588220 6201 384 1841 439 300567 974
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 780 588220 6201 384 1841 439 300567 974
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 591 925137 3211 104 4371 145 072466 939
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 137 3211 104 4371 145 072466 939624 995
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 772 863204 3011 374 0671 428 734557 241
Zásoby 3 339 3773 354 0093 266 3063 138 1672 554 641
Záväzky 1 748 9821 375 4761 479 4942 029 9291 141 205
Záväzky z obchodného styku 1 114 144923 022982 0091 408 561748 088
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4 8132 5373 8887 0695 742
Zisk pred zdanením 772 863204 3011 374 0671 428 734557 241
Zmena EBIT 3,780,14870,96172,560,9050
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -314 425128 819190 382279 884-23 229
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -314 425128 819190 382279 884-23 229
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 13 615114,001 18012 8426 750
Účtovné závierky