SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 445 400 0801 421 076 4291 425 712 1231 420 830 4691 421 695 295
Aktivácia 5 872 9278 214 6209 253 7395 492 7287 174 158
Bankové úvery 28 954 81821 545 13519 995 02222 049 70321 151 375
Bežné bankové úvery 16 882 333731 889870,00870,007 759 317
Časové rozlíšenie aktív 705 675193 5252 842 096419 355360 779
Časové rozlíšenie pasív 304 792 505282 201 195285 227 372281 513 643282 219 983
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,70550,11840,23470,33400,0391
Celkové tržby 142 099 712115 521 051127 632 784107 369 709111 151 427
Celkový dlh 226 332 318231 568 027204 132 205198 977 970184 313 936
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 17 352 860-10 338 192-6 774 613830 5266 758 025
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 601 95831 883 32726 769 63521 219 17714 393 350
Čistý cash flow -20 281 3695 113 6925 550 4586 825 827858 823
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -15 927 333-23 334 346-4 612 801-3 789 259-4 341 827
Čistý zisk -17 965 311-28 870 576-7 515 958-7 990 371-4 509 479
Čistý zisk v minulom roku -28 870 576-7 515 958-7 990 371-4 509 479-21 306 823
Cudzie zdroje -914 275 257-907 307 207-936 352 546-940 338 856-955 161 376
Daň z príjmov 1 851 7305 365 9232 715 5454 017 25254 589
Daň z príjmov v minulom roku 5 365 9222 715 5454 017 25254 5895 636 659
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 851 7305 365 9232 715 5454 017 25254 589
Dlhodobé bankové úvery 12 072 48520 813 24619 994 15222 048 83313 392 058
Dlhodobé pohľadávky 25 372 39912 19912 71014 92318 096
Dlhodobý dlh 12 072 48520 813 24619 994 15222 048 83313 392 058
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 113,81105,55117,96130,88187,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 82,5363,8182,1094,0594,11
Doba obratu aktív 6 8767 8857 2436 7357 289
Doba obratu pohľadávok 234,51105,62118,02130,95187,21
Doba obratu zásob 1 309 630351 2282 132 729113 177155 769
Doba splácania záväzkov 10 012 6744 029 60513 219 912602 893910 616
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 136,76239,69120,1596,87112,73
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5 846 3921 456 9175 341 030234 363451 318
EBIT v minulom roku -23 334 347-4 612 801-3 789 259-4 341 827-15 537 137
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -15 927 333-23 334 346-4 612 801-3 789 259-4 341 827
EBITDA 42 274 27433 800 88851 755 11348 688 50037 465 832
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 42 274 27433 800 88851 755 11348 688 50037 465 832
Efektívna daňová sadzba -0,1149-0,2283-0,5657-1,01-0,0123
Finančná páka 1,581,571,521,511,49
Finančné účty 11 601 95831 883 32726 769 63521 219 17714 393 350
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6325-0,6385-0,6568-0,6618-0,6718
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63250,63850,65680,66180,6718
Hrubá marža 0,21550,28050,35170,53450,4465
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 45 310 98942 033 75153 673 93950 633 00339 452 506
Krátkodobé pohľadávky 23 925 41719 023 42423 219 09227 611 92536 496 444
Krátkodobé záväzky 28 748 71843 199 57823 650 96620 435 59821 987 006
Materiál 3 624 3933 595 3373 559 6823 622 9653 535 070
Nákladové úroky 186 248170 307187 612183 860113 063
Nákladové úroky v minulom roku 170 307187 612183 860113 063133 027
Náklady na predaný tovar 46 103 07433 226 25526 956 86819 613 59021 555 939
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 0483 913653,0012 3728 813
Neobežný majetok 1 380 034 3791 366 198 5931 369 053 0501 367 728 8701 366 665 548
Obežný majetok 64 660 02654 684 31153 816 97752 682 24454 668 968
Obrat obežného majetku 1,191,201,341,461,30
Odpisy 59 445 10158 841 33357 123 44053 339 61042 623 020
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 29 718 36029 371 80228 642 34926 522 87121 311 993
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 29 726 74129 469 53128 481 09126 816 73921 311 027
Osobné náklady 62 970 20157 706 31557 019 31252 708 54747 851 444
Ostatné náklady na finančnú činnosť 19 95024 23522 71945 80123 238
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 163,00204,0083,00234,00476,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 16 786 35215 618 9519 555 3237 943 95410 897 166
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 41 479 79029 970 75749 607 48245 349 23938 113 541
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,061,781,270,91840,9641
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 29 2248 28168 7484 6395 632
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,48640,56160,78731,091,04
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,25020,27800,39330,54120,5486
Pohľadávky z obchodného styku 17 350 00111 500 11916 160 53519 840 76518 356 470
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 45,08-177,43-168,70-137,76-1 112
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -108,8930,0329,5837,137,60
Pridaná hodnota 30 626 63532 405 29244 892 35457 390 47349 630 812
Primárna platobná neschopnosť 0,96751,360,59130,40040,5936
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,356,853,944,094,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,356,853,944,094,92
Služby 37 870 69628 004 18422 001 60913 321 98916 311 578
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 445 400 0801 421 076 4291 425 712 1231 420 830 4691 421 695 295
Spotreba materiálu… 14 055 62413 312 36314 247 92611 757 70112 266 564
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 28 954 81821 545 13519 995 02222 049 70321 151 375
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 5 872 9270,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 78 257 96069 914 13972 819 73077 997 18872 197 120
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 528 2514 128 447970 731995 0351 004 718
Tržby z predaja tovaru 98 07254 071672,0018 36515 792
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 76 631 63765 731 62171 848 32776 983 78871 176 610
Účtovný cash flow -20 281 3695 113 6925 550 4586 825 827858 823
Úročený dlh 28 954 81821 545 13519 995 02222 049 70321 151 375
Úrokové krytie -85,52-137,01-24,59-20,61-38,40
Vlastné imanie 914 275 257907 307 207936 352 546940 338 856955 161 376
Všetky záväzky 226 332 318231 568 027204 132 205198 977 970184 313 936
Výnosy budúcich období dlhodobé 299 599 810275 520 586276 586 769273 655 079278 793 724
Výnosy budúcich období krátkodobé 5 191 6736 679 1367 747 5527 633 4003 424 494
Výsledok hospodárenia -15 908 304-23 319 227-4 598 453-3 750 390-4 326 473
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -15 908 304-23 319 227-4 598 453-3 750 390-4 326 473
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 965 311-28 870 576-7 515 958-7 990 371-4 509 479
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -28 870 576-7 515 958-7 990 371-4 509 479-21 306 823
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -16 113 581-23 504 653-4 800 413-3 973 119-4 454 890
Zásoby 3 760 2523 765 3613 815 5403 836 2193 761 078
Záväzky 226 332 318231 568 027204 132 205198 977 970184 313 936
Záväzky z obchodného styku 16 786 35215 618 9519 555 3237 943 95410 897 166
Zisk pred zdanením -16 113 581-23 504 653-4 800 413-3 973 119-4 454 890
Zmena EBIT 0,68265,061,220,87270,2794
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -48 633-120 41539 581-14 256-143 142
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -48 633-120 41539 581-14 256-143 142
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 265 7282 407 229200 85794 315174 003
Účtovné závierky