GEVORKYAN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 102 830 89083 044 49774 323 07062 953 15761 622 121
Aktivácia 175 8000,0000599 0790,00000,0000
Bankové úvery 21 101 39517 026 20713 349 78810 022 15316 782 475
Bežná likvidita III. stupeň 1,701,641,431,551,23
Bežné bankové úvery 5 695 3373 206 2122 106 2385 275 51111 764 419
Časové rozlíšenie aktív 13 7795 157538 26017 71423 273
Časové rozlíšenie pasív 2 785 8071 328 7981 348 1391 392 4441 450 169
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00230,0037-0,54660,3664-0,5474
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,241,901,691,771,18
Celkové tržby 47 668 78643 171 08032 074 78030 435 79025 884 502
Celkový dlh 69 187 15453 543 83145 856 98639 375 40132 623 574
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 49 868 72235 519 51931 972 44524 872 99024 884 995
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 95 299126 30474 7313 371 22338 693
Čistý cash flow -31 00551 573-3 296 4923 332 530-1 287 545
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 793 7474 154 4937 687 0833 182 1342 598 393
Čistý zisk 2 686 0601 053 9244 932 632733 669815 619
Čistý zisk v minulom roku 1 053 9244 932 632733 669815 619742 379
Cudzie zdroje -30 857 929-28 171 868-27 117 945-22 185 312-27 548 378
Daň z príjmov 859 076721 240385 769351 057291 039
Daň z príjmov v minulom roku 721 240385 769351 057291 039261 937
Daň z príjmov z bežnej činnosti 859 076721 240385 769351 057291 039
Dlhodobé bankové úvery 15 406 05813 819 99511 243 5504 746 6425 018 056
Dlhodobý dlh 44 064 74832 439 61121 310 84222 968 70213 159 269
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 162,21136,81160,91138,08181,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 159,25134,21156,77132,75151,91
Doba obratu aktív 886,01810,42948,71945,251 130
Doba obratu pohľadávok 162,21136,81160,91138,08181,97
Doba obratu zásob 0,000089 0570,0000687 12278 601
Doba splácania záväzkov 0,000077 1160,0000530 80520 192
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 117,46136,0476,98136,5643,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000032 2480,0000119 58617 883
EBIT v minulom roku 4 154 4937 687 0833 182 1342 598 3931 964 961
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 793 7474 154 4937 687 0833 182 1342 598 393
EBITDA 15 476 37311 474 5168 925 9237 760 5198 385 825
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 476 37311 474 5168 925 9237 760 5198 385 825
Finančná páka 3,332,952,742,842,24
Finančné účty 95 299126 30474 7313 371 22338 693
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 20 144 52116 430 04410 864 88210 012 98912 800 283
Krátkodobé finančné výpomoci 203 9360,00008 630 0960,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 18 826 15214 019 04312 606 1309 195 8839 919 903
Krátkodobé záväzky 13 632 86913 940 0786 030 7119 094 9482 352 049
Krytie dlhovej služby 3,073,092,402,222,86
Materiál 1 814 1701 210 859607 0881 255 4661 231 204
Nákladové úroky 2 248 6112 379 3292 368 6822 097 4081 491 735
Nákladové úroky v minulom roku 2 379 3292 368 6822 097 4081 491 735960 645
Náklady na predaný tovar 27 341 20525 371 17518 738 49316 053 80211 511 771
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000065 9800,00006 25442 516
Neobežný majetok 64 868 76252 795 34148 335 35838 595 02142 484 672
Obežný majetok 37 948 34930 243 99925 449 45224 340 42219 114 176
Obrat neobežného majetku 0,65300,70840,59160,62980,4683
Obrat obežného majetku 1,121,241,120,99871,04
Odpisy 8 517 2745 807 8442 188 2164 652 9425 479 844
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 258 6372 903 922-80 8922 326 4712 739 922
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 258 6372 903 9222 269 1082 326 4712 739 922
Osobné náklady 3 826 1703 577 0963 216 8202 767 8152 749 688
Ostatné náklady na finančnú činnosť 654 666603 261304 150289 396265 545
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 18,003,003,0026,00195,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 723 0342 442 8272 715 0862 049 0092 083 002
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 203 3346 861 7687 120 8485 386 6116 295 463
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000182,340,00001 320197,23
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,933,363,062,983,05
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,221,281,821,111,02
Pohľadávky z obchodného styku 18 483 28813 752 75412 281 6658 841 1328 281 178
Pohotová likvidita II. stupeň 0,84840,76590,72970,79840,6412
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 995,26-546,258,23-6,6621,40
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,01380,0217-1,391,59-0,8631
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67280,64480,61700,62550,5294
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,241,901,691,771,18
Pridaná hodnota 15 021 07412 030 5509 855 9518 254 9498 385 368
Primárna platobná neschopnosť 0,65410,42390,40600,23180,2515
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,474,675,145,073,89
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,474,675,145,073,89
Služby 6 106 7976 536 1912 573 2273 835 8803 387 294
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 102 830 89083 044 49774 323 07062 953 15761 622 121
Spotreba materiálu… 23 735 05321 495 29318 407 96914 970 43311 568 686
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 49 964 02135 645 82332 047 17628 244 21324 923 688
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 175 8000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 45 023 67740 181 11829 715 99725 579 67122 237 043
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 661 3982 779 3931 121 5531 270 9202 339 904
Tržby z predaja tovaru 2 52069 28012 3327 61045 572
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 42 359 75937 332 44528 582 11224 301 14119 851 567
Účtovný cash flow -31 00551 573-3 296 4923 332 530-1 287 545
Úročený dlh 49 964 02135 645 82332 047 17628 244 21324 923 688
Úrokové krytie 2,581,753,251,521,74
Vlastné imanie 30 857 92928 171 86827 117 94522 185 31227 548 378
Všetky záväzky 69 187 15453 543 83145 856 98639 375 40132 623 574
Vydané dlhopisy 28 658 69018 619 61610 067 29218 222 0608 141 213
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 685 3331 259 5291 303 3681 347 6711 437 217
Výnosy budúcich období krátkodobé 100 47469 26944 77144 7730,0000
Výsledok hospodárenia 6 900 2605 581 4186 894 5013 426 8932 904 368
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 900 2605 581 4186 894 5013 426 8932 904 368
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 686 0601 053 9244 932 632733 669815 619
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 053 9244 932 632733 669815 619742 379
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 545 1361 775 1645 318 4011 084 7261 106 658
Zásoby 19 026 89816 098 65212 768 59111 773 3169 155 580
Záväzky 69 187 15453 543 83145 856 98639 375 40132 623 574
Záväzky z obchodného styku 12 089 3335 829 4214 986 5382 049 0092 083 002
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 7 366 2993 386 5942 271 4520,00000,0000
Zisk pred zdanením 3 545 1361 775 1645 318 4011 084 7261 106 658
Zmena EBIT 1,390,54052,421,221,32
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 2 324 8452 726 2891 643 6242 758 7653 486 725
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 2 324 8452 726 2891 643 6242 758 7653 486 725
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 720 2372 864 647964 759951 6042 341 517