Hotel DETVA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 196 326221 330285 542295 158339 607
Bežná likvidita III. stupeň 0,73020,70600,75980,85021,03
Časové rozlíšenie aktív 1 1360,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 727,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1236-0,3925-0,6634-0,6341-0,7775
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,24450,60230,68200,72060,9873
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,58560,68891,030,91040,8463
Celkové tržby 439 863343 506346 468403 909591 477
Celkový dlh 72 24190 282144 759140 656155 669
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -36 187-51 439-93 396-97 968-143 015
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 36 18751 43993 39697 968143 015
Čistý cash flow -15 25251 43993 39697 968143 015
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 690-9 732-13 744-28 47545 939
Čistý zisk -7 690-9 735-14 679-29 43641 388
Čistý zisk v minulom roku -9 735-14 679-29 43641 388-576,00
Cudzie zdroje -123 358-131 048-140 783-154 502-183 938
Daň z príjmov 0,00000,0000935,00961,004 551
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000935,00961,004 5512 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000935,00961,004 551
Dlhodobé pohľadávky 3 0952 37910 1598 24123 716
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,54830,44503,550,3178
Doba obratu aktív 162,91236,57301,10270,70210,36
Doba obratu pohľadávok 2,573,0911,1611,1115,01
Doba obratu zásob 27,2631,9736,2239,7311,03
Doba splácania záväzkov 194,19327,24484,73393,04320,27
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 51,7691,28144,39124,6989,73
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 25,9828,9120,6916,4314,24
EBIT v minulom roku -9 732-13 744-28 47545 9392 305
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 690-9 732-13 744-28 47545 939
EBITDA 19 0365 778-8 107-23 88667 234
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 19 0365 778-8 107-23 88667 234
Finančná páka 1,591,692,031,911,85
Finančné účty 36 18751 43993 39697 968143 015
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6283-0,5921-0,4930-0,5235-0,5416
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62830,59210,49300,52350,5416
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 2634 948-13 849-28 50161 075
Krátkodobé pohľadávky 0,0000513,00422,003 872513,00
Krátkodobé záväzky 62 38285 403136 935135 951144 861
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00007 5465 8465 6826 443
Krytie dlhovej služby 0,00001 9260,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00003,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 229 957180 695184 449237 570314 200
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 117 25295 259103 111126 253165 095
Neobežný majetok 147 150158 655171 334171 334167 375
Obežný majetok 48 04062 675114 208123 824172 232
Obrat aktív 2,241,541,211,351,74
Obrat neobežného majetku 2,992,152,022,323,52
Obrat obežného majetku 9,165,453,033,213,42
Obrat zásob 13,3911,4210,089,1933,10
Odpisy 23 01012 6800,00000,000015 073
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 50512 6800,00000,000015 073
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 5050,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 193 087144 249153 926171 929182 516
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 7954 8305 7424 6156 319
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 22,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 3460,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 3202 945-14 679-29 43656 461
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,91990,89710,95201,070,6635
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,791,691,571,271,67
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,091,111,050,93301,51
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,97141,021,050,93301,39
Pohotová likvidita II. stupeň 0,59140,60830,68510,74910,9908
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,09-2,55-1,51-1,58-1,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000017 1460,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,36800,40790,50700,47650,4584
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,58560,68891,030,91040,8463
Pridaná hodnota 209 906160 789161 695160 406275 067
Rýchla likvidita I. stupeň 0,57340,60230,68200,72060,9873
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,7915,63-17,86-5,892,32
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,7915,63-17,86-5,892,32
Služby 36 56025 39822 59138 61353 502
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 196 326221 330285 542295 158339 607
Spotreba materiálu… 76 14560 03858 74772 70495 603
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 439 863343 484346 144397 976589 347
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 0000,00000,000080,00
Tržby z predaja tovaru 295 704239 841262 804316 099420 159
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 144 159101 64383 34081 877169 108
Účtovný cash flow -15 25251 43993 39697 968143 015
Úrokové krytie 0,0000-3 2440,00000,00000,0000
Vlastné imanie 123 358131 048140 783154 502183 938
Všetky záväzky 72 24190 282144 759140 656155 669
Výsledok hospodárenia -3 974-4 902-8 107-23 88652 241
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 974-4 902-8 107-23 88652 241
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 690-9 735-14 679-29 43641 388
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 735-14 679-29 43641 388-576,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 690-9 735-13 744-28 47545 939
Zásoby 8 7588 34410 23113 7434 988
Záväzky 72 24190 282144 759140 656155 669
Záväzky z obchodného styku 8 3467 5465 8465 6826 443
Zisk pred zdanením -7 690-9 735-13 744-28 47545 939
Zmena EBIT 0,79020,70810,4827-0,619819,93