RADIO ONE ROCK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 224 608182 961156 046105 50452 359
Bankové úvery 164,000,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 164,000,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,23-1,19-1,16-1,11-1,06
Celkové tržby 41 33025 09053 45060 0000,0000
Celkový dlh 1 194 4341 144 6581 112 4501 060 262967 944
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 600 743614 775611 611601 775593 458
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 283-12 913-9 74987,008 404
Čistý cash flow 1 283-12 913-9 836-678,008 404
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -8 129-4 333-687,00-7 959-196 490
Čistý zisk -8 129-5 293-1 647-8 919-196 490
Čistý zisk v minulom roku -5 293-1 647-8 919-30 254-37 051
Cudzie zdroje 969 826961 697956 404954 758915 585
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 9722 8501 132641,093 206
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 8672 6771 051545,882 152
Doba obratu aktív 1 9842 6621 066641,823 822
Doba obratu pohľadávok 1 9722 8501 132641,093 206
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000767,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5 1877 8223 4742 77726 584
EBIT v minulom roku -4 333-687,00-7 959-30 254-37 051
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -8 129-4 333-687,00-7 959-196 490
EBITDA -8 049-4 333-687,00-7 959-196 162
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -8 049-4 333-687,00-7 959-196 162
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,2216-1,40-0,12060,0000
Finančné účty 1 283-12 913-9 74987,008 404
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 4,325,266,139,0517,49
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -4,32-5,26-6,13-9,05-17,49
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -8 129-4 333-687,00-7 959-196 490
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,612,943,264,336,96
Krátkodobé finančné výpomoci 601 862601 862601 862601 862601 862
Krátkodobé pohľadávky 223 325195 874165 795105 38543 923
Krátkodobé záväzky 587 288537 708508 676456 488364 170
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 508 832474 6120,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 41 35424 94154 13765 580173 196
Obežný majetok 224 608182 961156 046105 50452 359
Obrat aktív 0,18400,13710,34250,56870,0955
Obrat obežného majetku 0,18400,13710,34250,56870,0955
Osobné náklady 7 8064 4820,00002 3790,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 80,000,00000,00000,0000328,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000448 392397 1640,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -8 129-5 293-1 647-8 919-196 490
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,02210,01470,00460,02530,6263
Podiel EBIT k aktívam -0,0362-0,0237-0,0044-0,0754-3,75
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0362-0,0237-0,0044-0,0754-3,75
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,02240,01220,00190,02270,6302
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -325,2530,080,0000-0,42630,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0310-0,5147-0,1840-0,01130,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-0,9711
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,00310,03320,0000-2,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,00310,03320,0000-2,350,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0310-0,5147-0,1840-0,01131,68
Pohľadávky z obchodného styku 211 434184 014153 90589 73329 484
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 755,90-74,48-97,24-1 408108,95
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 2,683,293,865,7011,49
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 5,326,267,1310,0518,49
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,23-1,19-1,16-1,11-1,06
Pridaná hodnota -24,00149,00-687,00-5 580-168 196
Primárna platobná neschopnosť 2,412,582,914,430,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0362-0,0289-0,0106-0,0845-3,75
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -148,40-264,17-1 619-133,22-4,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -148,40-264,17-1 619-133,22-4,93
Služby 41 18424 48045 94065 580172 821
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 224 608182 961156 046105 50452 359
Spotreba materiálu… 170,00461,008 1970,0000375,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 602 026601 862601 862601 862601 862
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 41 33025 09053 45060 0005 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 41 33025 09053 45060 0005 000
Účtovný cash flow 1 283-12 913-9 836-678,008 404
Úročený dlh 602 026601 862601 862601 862601 862
Vlastné imanie -969 826-961 697-956 404-954 758-915 585
Všetky záväzky 1 194 4341 144 6581 112 4501 060 262967 944
Výsledok hospodárenia -8 049-4 333-687,00-7 959-196 162
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 049-4 333-687,00-7 959-196 162
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 129-5 293-1 647-8 919-196 490
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 293-1 647-8 919-30 254-37 051
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 129-4 333-687,00-7 959-196 490
Zásoby 0,00000,00000,000032,0032,00
Záväzky 1 194 4341 144 6581 112 4501 060 262967 944
Záväzky z obchodného styku 508 832474 612448 392397 1640,0000
Zisk pred zdanením -8 129-4 333-687,00-7 959-196 490
Zmena EBIT 1,886,310,08630,26315,30