C m c, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 8 877 0109 836 57810 040 24711 145 37412 873 686
Bankové úvery 4 456 1075 389 1115 641 0936 302 5155 488 012
Bežná likvidita III. stupeň 0,47680,48060,42380,41860,5508
Bežné bankové úvery 1 239 7191 206 2201 011 086958 276749 389
Časové rozlíšenie aktív 5 4413 0741 1581 6414 001
Časové rozlíšenie pasív 1 820 9952 141 7012 288 2812 583 8112 879 344
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,394,244,855,657,45
Celkové tržby 5 131 4114 843 1173 624 3733 228 2093 081 615
Celkový dlh 5 450 3456 225 6266 427 5547 273 7008 811 815
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 438 4125 373 2465 636 0666 282 8295 290 279
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 69515 8655 02719 686197 733
Čistý cash flow 1 83010 838-14 659-178 047-7 430
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 245 005263 536135 479221 809314 564
Čistý zisk 136 420144 83936 549105 337157 520
Čistý zisk v minulom roku 144 83936 549105 337157 52069 506
Cudzie zdroje -1 605 670-1 469 251-1 324 412-1 287 863-1 182 527
Daň z príjmov 37 53942 53114 222-8 461249,00
Daň z príjmov v minulom roku 42 53114 222-8 461249,0020 001
Daň z príjmov z bežnej činnosti 37 53942 53114 222-8 461249,00
Dlhodobé bankové úvery 3 216 3884 182 8914 630 0075 344 2394 738 623
Dlhodobé pohľadávky 2 8490,00000,00000,000010 280
Dlhodobý dlh 3 216 3884 182 8914 630 0075 344 2394 738 623
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 121,78145,66129,47179,17281,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 84,6884,53120,19156,42120,86
Doba obratu aktív 753,86796,671 0911 4501 704
Doba obratu pohľadávok 122,03145,66129,47179,17282,97
Doba obratu zásob 8 236163,246 3140,00002 925
Doba splácania záväzkov 17 183897,288 4900,000012 102
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70,1556,5468,25107,00141,57
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 14 624828,488 1110,000010 084
EBIT v minulom roku 263 536135 479221 809314 564191 237
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 245 005263 536135 479221 809314 564
EBITDA 2 279 7172 264 4472 120 9352 235 3852 104 100
EBITDA marža 0,44430,46760,58520,69250,6828
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 279 7172 264 4472 120 9352 235 3852 104 100
Finančná páka 5,536,697,588,6510,89
Finančné účty 17 69515 8655 02719 686197 733
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 624 5952 305 2372 103 5742 245 7472 168 227
Krátkodobé pohľadávky 1 434 0511 798 4841 191 3561 377 3892 127 708
Krátkodobé záväzky 826 029698 112628 047822 5371 069 683
Krytie dlhovej služby 1,201,020,89380,82520,6930
Materiál 13 10065 228409 264350 025221 153
Nákladové úroky 71 04676 16684 708124 933156 795
Nákladové úroky v minulom roku 76 16684 708124 933156 795101 730
Náklady na predaný tovar 3 040 0133 310 8202 307 0621 735 5291 703 357
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 17 546283 98327 0000,000032 262
Neobežný majetok 7 021 0687 892 1478 375 6549 318 46210 275 440
Obežný majetok 1 850 5011 941 3571 663 4351 825 2712 594 245
Obrat neobežného majetku 0,61220,57100,40100,30110,2684
Obrat obežného majetku 2,322,322,021,541,06
Obrat zásob 0,04432,240,05780,00000,1248
Odpisy 2 071 4861 996 8261 967 9221 966 1521 750 618
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 035 743998 413983 961983 076875 309
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 035 743998 413983 961983 076875 309
Osobné náklady 285 271248 040163 044143 73850 476
Ostatné náklady na finančnú činnosť 26 37226 75219 36159 19243 571
Ostatné záväzky z obchodného styku 703 008644 589600 026788 770891 338
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 207 9062 141 6652 004 4712 071 4891 908 138
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 71,704,2138,950,000032,68
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,414,826,457,4520,89
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,53380,53270,49350,50730,5855
Pohľadávky z obchodného styku 997 0821 043 7561 105 9291 202 451913 182
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -877,42-135,5690,357,23159,16
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,02580,1423-0,1731-1,43-0,0474
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,50200,54790,56180,56550,4263
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,61400,63290,64020,65260,6845
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,394,244,855,657,45
Pridaná hodnota 1 257 9931 195 8741 051 6261 070 4101 054 453
Primárna platobná neschopnosť 0,70510,61760,54260,65600,9761
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,392,753,033,254,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,392,753,033,254,19
Služby 998 392755 833539 977402 569270 762
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 877 0109 836 57810 040 24711 145 37412 873 686
Spotreba materiálu… 2 338 8842 259 3301 700 6471 356 8391 422 925
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 456 1075 389 1115 641 0936 302 5155 488 012
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 483 6314 540 4653 359 6882 840 7162 811 659
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 185 62533 7711 000,0034 77753 849
Tržby z predaja tovaru 21 532379 64731 2000,000040 032
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 276 4744 127 0473 327 4882 805 9392 717 778
Účtovný cash flow 1 83010 838-14 659-178 047-7 430
Úročený dlh 4 456 1075 389 1115 641 0936 302 5155 488 012
Úrokové krytie 3,453,461,601,782,01
Vlastné imanie 1 605 6701 469 2511 324 4121 287 8631 182 527
Všetky záväzky 5 450 3456 225 6266 427 5547 273 7008 811 815
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 401 6871 820 9941 992 7492 215 7322 511 265
Výnosy budúcich období krátkodobé 419 308320 707295 532368 079368 079
Výsledok hospodárenia 260 473289 426154 013281 146357 773
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 260 473289 426154 013281 146357 773
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 136 420144 83936 549105 337157 520
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 144 83936 549105 337157 52069 506
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 173 959187 37050 77196 876157 769
Zásoby 395 906127 008467 052428 196258 524
Záväzky 5 450 3456 225 6266 427 5547 273 7008 811 815
Záväzky z obchodného styku 703 008644 589600 026788 770891 338
Zisk pred zdanením 173 959187 37050 77196 876157 769
Zmena EBIT 0,92971,950,61080,70511,64
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 314 809-11 674-39 43823 87922 592
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 314 809-11 674-39 43823 87922 592
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 133 38311 9660,000022 86449 558
Účtovné závierky