LHODOL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 075 9415 815 7355 697 0565 761 8725 930 999
Bežná likvidita III. stupeň 6,7122,8219,6113,6013,33
Časové rozlíšenie aktív 4 8424 1171 5501 5463 797
Časové rozlíšenie pasív 0,000077,0057,0053,0045,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1698-0,0285-0,0424-0,0054-0,6243
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,480,75630,98230,089010,57
Celkové tržby 3 026 4633 273 0753 060 3283 245 8530,0000
Celkový dlh 768 407380 512420 015534 462557 887
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 102 837-4 003 962-3 848 916-3 625 110-3 354 518
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 102 8374 003 9623 848 9163 625 1103 354 518
Čistý cash flow -901 125155 046223 80628 3683 354 518
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 608 204964 283829 847781 974690 908
Čistý zisk 479 387760 312651 627607 998690 908
Čistý zisk v minulom roku 760 312651 627607 998608 290851 687
Cudzie zdroje -5 307 534-5 435 146-5 276 984-5 227 357-5 373 067
Daň z príjmov 128 817203 971178 220173 9760,0000
Daň z príjmov v minulom roku 203 971178 220173 976176 0370,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 128 817203 971178 220173 9760,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 124,9371,6768,7977,3283,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 101,9364,5058,5068,1569,80
Doba obratu aktív 811,86655,65691,57666,63611,76
Doba obratu pohľadávok 124,9371,6768,7977,3283,85
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000051,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 81,3523,1127,6636,8932,72
EBIT v minulom roku 964 283829 847781 974784 327851 687
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 608 204964 283829 847781 974690 908
EBITDA 968 3411 331 1511 222 9581 187 0291 274 963
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 968 3411 331 1511 222 9581 187 0291 274 963
Finančná páka 1,141,071,081,101,10
Finančné účty 3 102 8374 003 9623 848 9163 625 1103 354 518
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8735-0,9346-0,9263-0,9072-0,9059
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87350,93460,92630,90720,9059
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 028 5541 413 7391 320 9691 360 5781 274 051
Krátkodobé pohľadávky 934 976635 709566 698668 280812 922
Krátkodobé záväzky 608 854205 003227 842318 886317 263
Materiál 12 09517 41823 57218 63231 389
Náklady na predaný tovar 1 954 6991 849 7161 739 8261 936 8682 229 843
Neobežný majetok 1 992 6151 134 9861 228 6321 424 4861 701 381
Obežný majetok 4 078 4844 676 6324 466 8744 335 8404 225 821
Obrat aktív 0,44960,55670,52780,54750,5966
Obrat neobežného majetku 1,372,852,452,212,08
Obrat obežného majetku 0,66980,69230,67310,72760,8374
Odpisy 346 576365 380391 708402 246196 856
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 173 288182 690195 854201 123196 856
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 173 288182 690195 854201 1230,0000
Osobné náklady 229 742232 094226 800221 2320,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 8351 2561 2431 639912,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 459 87440 41664 610140 8230,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 825 9631 125 6921 043 3351 010 244887 764
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,51070,68850,67560,62920,5656
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5874
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,385,985,595,510,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,352,322,051,956,65
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,32990,04790,07440,00900,9480
Pohľadávky z obchodného styku 762 827572 149481 876589 022676 659
Pohotová likvidita II. stupeň 6,6422,6419,3813,4713,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,89-35,06-23,58-184,27-1,60
Pridaná hodnota 776 9561 387 9171 267 0061 217 9141 308 801
Primárna platobná neschopnosť 0,77150,26430,41950,50880,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 5,1019,5216,8911,3710,57
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,79350,28590,34340,45030,4376
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,79350,28590,34340,45030,4376
Služby 680 408361 461320 284372 949382 907
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 075 9415 815 7355 697 0565 761 8725 930 999
Spotreba materiálu… 1 283 3241 480 1101 423 4111 567 3881 845 287
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 765 1793 279 5553 056 4593 242 3763 538 644
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 33 52441 92249 62787 5940,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 731 6553 237 6333 006 8323 154 7823 538 644
Účtovný cash flow -901 125155 046223 80628 3683 354 518
Vlastné imanie 5 307 5345 435 1465 276 9845 227 3575 373 067
Všetky záväzky 768 407380 512420 015534 462557 887
Výsledok hospodárenia 621 765965 771831 250784 783889 113
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 621 765965 771831 250784 783889 113
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 479 387760 312651 627607 998690 908
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 760 312651 627607 998608 290851 687
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 608 204964 283829 847781 974891 211
Zásoby 40 67136 96151 26042 45058 381
Záväzky 768 407380 512420 015534 462557 887
Záväzky z obchodného styku 588 529151 209202 143299 7130,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 128 655110 793137 533158 8900,0000
Zisk pred zdanením 608 204964 283829 847781 974891 211
Zmena EBIT 0,63071,161,060,99700,8112
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 9 033-8 1453 8693 469-1 649
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 9 033-8 1453 8693 469-1 649
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 33 52441 92249 62787 594188 994
Účtovné závierky