MVE Váh, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 355 387631 120403 956750 587497 654
Bežná likvidita III. stupeň 12,2910,739,4910,9710,83
Časové rozlíšenie aktív 7 1346 5876 4365 5285 154
Časové rozlíšenie pasív 2 3410,00000,00001 6010,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,8027-0,49250,9615-0,34951,26
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -10,124,90-8,833,86-13,97
Celkové tržby 793 539913 2221 055 2471 124 335999 056
Celkový dlh 28 29960 75843 38565 57844 128
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -262 255-522 917-242 009-588 699-349 867
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 262 255522 917242 009588 699349 867
Čistý cash flow -260 662280 908-346 690238 832-571 423
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 360 806275 201405 566291 887287 090
Čistý zisk 277 069209 791312 893214 154214 267
Čistý zisk v minulom roku 209 791312 893214 154214 267207 309
Cudzie zdroje -324 747-570 362-360 571-683 408-453 526
Daň z príjmov 83 73765 41092 67377 73372 823
Daň z príjmov v minulom roku 65 41092 67377 73372 82371 301
Daň z príjmov z bežnej činnosti 83 73765 41092 67377 73372 823
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,9234,0642,9133,5732,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,3519,9740,7631,1031,56
Doba obratu aktív 163,58252,53139,72246,17181,83
Doba obratu pohľadávok 34,9234,0642,9133,5732,20
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11,8522,9213,5820,3114,95
EBIT v minulom roku 275 201405 566291 887287 090278 610
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 360 806275 201405 566291 887287 090
EBITDA 374 003310 723451 670332 274328 358
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 374 003310 723451 670332 274328 358
Finančná páka 1,091,111,121,101,10
Finančné účty 262 255522 917242 009588 699349 867
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9138-0,9037-0,8926-0,9105-0,9113
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91380,90370,89260,91050,9113
Hrubá marža 0,63410,52400,55230,41130,4686
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 373 992310 400450 678331 269327 536
Krátkodobé pohľadávky 75 86385 131124 052102 34588 117
Krátkodobé záväzky 25 74757 29039 26861 92340 907
Náklady na predaný tovar 289 801433 674472 406650 504530 836
Neobežný majetok 10 13516 48531 45954 01554 516
Obežný majetok 338 118608 048366 061691 044437 984
Obrat aktív 2,231,452,611,482,01
Obrat neobežného majetku 78,2455,3333,5420,6018,32
Obrat obežného majetku 2,351,502,881,612,28
Odpisy 12 70034 94845 11239 33440 422
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 35017 47422 55619 66720 211
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 35017 47422 55619 66720 211
Osobné náklady 95 469150 497119 913128 090126 467
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 011823,00992,001 045822,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 48347 1687 81243 48113 995
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 289 769244 739358 005253 488254 689
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,85320,36780,86780,31340,4724
Podiel EBIT k aktívam 1,020,43611,000,38890,5769
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 1,020,43611,000,38970,5769
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,100,47961,110,42480,6286
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,73790,82860,59910,78430,7030
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,32850,3076-0,32850,2124-0,5720
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,273,184,863,613,70
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,652,583,532,762,80
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,32870,3079-0,32850,2146-0,5720
Pohľadávky z obchodného styku 74 62149 914117 84194 82286 377
Pohotová likvidita II. stupeň 12,2910,739,4910,9710,83
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,25-2,031,04-2,860,7937
Pridaná hodnota 503 183478 518582 841462 409468 118
Primárna platobná neschopnosť 0,03330,94500,06630,45860,1620
Rentabilita aktív, ROA 0,77960,33240,77460,28530,4306
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,85320,36780,86780,31340,4724
Rýchla likvidita I. stupeň 9,349,136,169,278,55
Služby 240 068385 012401 895569 311442 542
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 355 387631 120403 956750 587497 654
Spotreba materiálu… 49 73348 66270 51181 19388 294
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 793 484912 4421 055 2471 112 933998 954
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 500,00250,000,000020,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 792 984912 1921 055 2471 112 913998 954
Účtovný cash flow -260 662280 908-346 690238 832-571 423
Vlastné imanie 324 747570 362360 571683 408453 526
Všetky záväzky 28 29960 75843 38565 57844 128
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,85320,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 361 803276 025406 558292 960287 936
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 361 803276 025406 558292 960287 936
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 277 069209 791312 893214 154214 267
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 209 791312 893214 154214 267207 309
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 360 806275 201405 566291 887287 090
Záväzky 28 29960 75843 38565 57844 128
Záväzky z obchodného styku 2 48347 1687 81243 48113 995
Zisk pred zdanením 360 806275 201405 566291 887287 090
Zmena EBIT 1,310,67861,391,021,03
Účtovné závierky