BARANČIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 265 2153 621 4793 684 8563 721 6813 846 946
Aktivácia 12 022147 028149 105224 328110 838
Bankové úvery 0,000098 444126 233115 702132 819
Bežné bankové úvery 0,000098 444126 233115 702132 819
Časové rozlíšenie aktív 3 1813 2162 4561 987866,00
Časové rozlíšenie pasív 911 680969 5871 027 4951 085 4041 149 805
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,68350,88670,75140,74290,8309
Celkové tržby 782 2061 298 477994 129931 147811 848
Celkový dlh 955 5111 246 3051 140 0421 123 6571 223 996
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -292 768-209 730-105 869-37 32566 716
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 292 768308 174232 102153 02766 103
Čistý cash flow -15 40676 07279 07586 924-6 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 509222 8169 74944 66610 446
Čistý zisk -7 56359 4844 69939 4754 438
Čistý zisk v minulom roku 59 4844 69939 4754 438-23 693
Cudzie zdroje -1 398 024-1 405 587-1 517 319-1 512 620-1 473 145
Daň z príjmov 0,00008 8482 8802 8802 881
Daň z príjmov v minulom roku 8 8482 8802 8802 8812 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00008 8482 8802 8802 881
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 98,39190,8197,3453,00157,09
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,059,158,6813,759,05
Doba obratu aktív 1 8402 1082 3322 4342 834
Doba obratu pohľadávok 98,39190,8197,3453,00157,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 451,09576,12401,28411,49294,70
EBIT v minulom roku 222 8169 74944 66610 446-18 303
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 509222 8169 74944 66610 446
EBITDA 318 924585 177440 317473 822428 380
EBITDA marža 0,40770,45070,44290,50890,5277
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 318 924585 177440 317473 822428 380
Finančná páka 2,342,582,432,462,61
Finančné účty 292 768308 174232 102153 02766 103
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 360 036594 929479 988487 456443 614
Krátkodobé pohľadávky 174 571327 777153 83681 027213 239
Krátkodobé záväzky 800 368989 670634 175629 140400 021
Krytie dlhovej služby 0,34940,52060,42760,43560,3716
Materiál 19 74750 90650 224115 90841 692
Nákladové úroky 1 054154 4842 1702 3113 127
Nákladové úroky v minulom roku 154 4842 1702 3113 1272 509
Náklady na predaný tovar 373 778309 467418 192232 103264 080
Neobežný majetok 2 774 5432 927 1843 170 6743 266 5213 430 838
Obežný majetok 487 491691 079511 726453 173415 242
Obrat obežného majetku 1,330,90731,131,231,19
Odpisy 340 628360 074431 172425 258417 578
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 170 314180 037215 586212 629208 789
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 170 314180 037215 586212 629208 789
Osobné náklady 219 093239 563196 016184 609167 584
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 4202 6922 7533 2682 848
Ostatné záväzky z obchodného styku 25 79521 44518 29914 14516 235
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 333 065419 558435 871464 733422 016
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80010,75441,240,56640,7243
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,251,330,80941,771,38
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,48920,52950,25300,53450,3954
Pohľadávky z obchodného styku 14 28515 71813 71321 02712 282
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 90,75-18,48-19,19-17,40245,52
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -14,620,492436,4437,61-1,92
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,68350,88670,75140,74290,8309
Pridaná hodnota 273 840317 534158 652325 958231 371
Primárna platobná neschopnosť 1,811,361,330,67271,32
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,002,132,592,372,86
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,002,132,592,372,86
Služby 75 31890 728100 088116 68685 547
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 265 2153 621 4793 684 8563 721 6813 846 946
Spotreba materiálu… 306 665357 200439 712349 848319 514
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000098 444126 233115 702132 819
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 12 0220,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 669 384633 223598 056566 512504 492
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 21 7666 22221 2128 4519 041
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 647 618627 001576 844558 061495 451
Účtovný cash flow -15 40676 07279 07586 924-6 000
Úročený dlh 0,000098 444126 233115 702132 819
Úrokové krytie -6,181,444,4919,333,34
Vlastné imanie 1 398 0241 405 5871 517 3191 512 6201 473 145
Všetky záväzky 955 5111 246 3051 140 0421 123 6571 223 996
Výnosy budúcich období krátkodobé 911 680969 5871 027 4951 085 4041 149 805
Výsledok hospodárenia -4 271225 51612 49447 93113 308
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 271225 51612 49447 93113 308
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 56359 4844 69939 4754 438
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 59 4844 69939 4754 438-23 693
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 56368 3327 57942 3557 319
Zásoby 20 15255 128125 788219 119135 900
Záväzky 955 5111 246 3051 140 0421 123 6571 223 996
Záväzky z obchodného styku 25 79521 44518 29914 14516 235
Zisk pred zdanením -7 56368 3327 57942 3557 319
Zmena EBIT -0,029222,860,21834,28-0,5707
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -3 817-8 567-27 49710 10330 143
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -3 817-8 567-27 49710 10330 143
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 3335 80917 8639 0846 535