CERBEROS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 141 754145 827155 787164 966144 281
Bankové úvery 483,000,00000,000021,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 5,837,445,333,964,61
Bežné bankové úvery 483,000,00000,000021,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 9771 5952 0843 4291 670
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,42250,05410,0672-0,56680,8062
Celkové tržby 151 231169 476192 270281 1380,0000
Celkový dlh 25 10221 16930 26642 96233 285
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 027-11 582-10 521-8 537-22 920
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 51011 58210 5218 55822 920
Čistý cash flow -10 0721 0611 963-23 62022 920
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 807304,004 7118 30615 096
Čistý zisk -8 006-863,003 5176 29614 441
Čistý zisk v minulom roku -863,003 5176 2964 71219 716
Cudzie zdroje -116 652-124 658-125 521-122 004-110 996
Daň z príjmov 0,0000960,001 1672 0060,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,001 1672 0062 6030,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,001 1672 0060,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 333,71286,31272,27198,61128,36
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 54,9338,8440,1372,0263,42
Doba obratu aktív 342,13314,75296,24214,17173,81
Doba obratu pohľadávok 333,71286,31272,27198,61128,36
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000077,69
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 57,5442,3155,5554,1134,25
EBIT v minulom roku 304,004 7118 3067 39620 968
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 807304,004 7118 30615 096
EBITDA -7 481800,005 1528 89424 165
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -7 481800,005 1528 89424 165
Efektívna daňová sadzba 0,00009,900,24910,24160,0000
Finančná páka 1,221,171,241,351,30
Finančné účty 1 51011 58210 5218 55822 920
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8229-0,8548-0,8057-0,7396-0,7693
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82290,85480,80570,73960,7693
Hrubá marža 0,57470,58690,56110,54050,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -7 807304,004 7118 30623 520
Krátkodobé pohľadávky 138 267132 650143 182152 979106 550
Krátkodobé záväzky 23 84019 60329 21541 67428 430
Krytie dlhovej služby -37,593,86190,812 22436,89
Nákladové úroky 199,00207,0027,004,00655,00
Nákladové úroky v minulom roku 207,0027,004,0081,001 252
Náklady na predaný tovar 64 32069 65084 074129 180133 569
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,000013 141
Obežný majetok 139 777144 232153 703161 537129 470
Obrat aktív 1,071,161,231,702,10
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000023,06
Obrat obežného majetku 1,081,171,251,742,34
Odpisy 0,00000,00000,00000,00004 047
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00004 047
Osobné náklady 88 19292 47396 998135 3520,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 326,00506,00441,00588,00645,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000010,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 13 70010 10315 62628 8290,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -8 006-863,003 5176 29618 488
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,010,92980,89920,89070,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,27
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,98551,081,111,120,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98551,081,111,1241,86
Pohľadávky z obchodného styku 22 76017 99621 10555 47552 642
Pohotová likvidita II. stupeň 5,837,445,333,964,61
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 11,58-117,49-63,945,17-4,84
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -50,615,1372,70-5 90534,99
Pridaná hodnota 86 91199 460107 873151 958169 421
Primárna platobná neschopnosť 0,60190,56140,74040,51970,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,06210,59080,36010,20530,8062
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,3626,465,874,831,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,3626,465,874,831,38
Služby 48 91754 95874 943116 923117 494
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 141 754145 827155 787164 966144 281
Spotreba materiálu… 15 40314 6929 13112 25716 075
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 483,000,00000,000021,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 151 231169 110191 947281 138302 990
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 151 231169 110191 947281 138302 990
Účtovný cash flow -10 0721 0611 963-23 62022 920
Úročený dlh 483,000,00000,000021,000,0000
Úrokové krytie -39,231,47174,482 07723,05
Vlastné imanie 116 652124 658125 521122 004110 996
Všetky záväzky 25 10221 16930 26642 96233 285
Výsledok hospodárenia -7 481800,005 1528 89420 118
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 481800,005 1528 89420 118
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 006-863,003 5176 29614 441
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -863,003 5176 2964 71219 716
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 00697,004 6848 30218 820
Záväzky 25 10221 16930 26642 96233 285
Záväzky z obchodného styku 13 70010 10315 62628 8290,0000
Zisk pred zdanením -8 00697,004 6848 30218 820
Zmena EBIT -25,680,06450,56721,120,7200