ALBI, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 213 9824 567 1573 346 2793 087 7971 853 871
Bežná likvidita III. stupeň 1,701,501,931,742,49
Časové rozlíšenie aktív 95 34371 60149 57274 47451 092
Časové rozlíšenie pasív 0,00001 50070,000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,732,011,221,350,6904
Celkové tržby 10 472 3169 541 2997 965 9776 424 4000,0000
Celkový dlh 2 669 3433 050 3051 836 3311 776 009757 160
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -130 845-144 770-91 763-120 811-73 267
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 130 845144 77091 763120 81173 267
Čistý cash flow -13 92553 007-29 048107 10573 267
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 018 491969 791958 922727 540382 620
Čistý zisk 782 851753 564748 091556 774381 976
Čistý zisk v minulom roku 753 564748 091556 774458 301346 164
Cudzie zdroje -1 544 639-1 515 352-1 509 878-1 311 788-1 096 711
Daň z príjmov 229 213212 635210 407169 7040,0000
Daň z príjmov v minulom roku 212 635210 407169 704139 6710,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 229 213212 635210 407169 7040,0000
Dlhodobé pohľadávky 162 803132 46794 15355 27721 015
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 67,3190,9390,07103,1472,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 66,6690,4289,77102,3672,11
Doba obratu aktív 147,65176,16154,06176,75134,19
Doba obratu pohľadávok 73,0296,0494,40106,3074,37
Doba obratu zásob 86,6093,1678,6980,4660,38
Doba splácania záväzkov 134,18180,64133,32171,3464,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 71,14100,5572,2390,2045,92
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 97,23140,7894,40125,560,0000
EBIT v minulom roku 969 791958 922727 540598 697346 262
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 018 491969 791958 922727 540382 620
EBITDA 1 431 2521 193 0881 208 644940 097612 109
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 431 2521 193 0881 208 644940 097612 109
Finančná páka 2,733,012,222,351,69
Finančné účty 130 845144 77091 763120 81173 267
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3666-0,3318-0,4512-0,4248-0,5916
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,36660,33180,45120,42480,5916
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 411 0631 257 2161 210 772981 235601 398
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,48190,57080,46880,51030,3422
Krátkodobé pohľadávky 1 921 1202 357 5931 956 3141 801 8241 006 482
Krátkodobé záväzky 2 030 5222 606 9061 568 7791 575 756634 418
Krytie dlhovej služby 222,69234,312 851885,21950,48
Materiál 282,00196,00229,00119,00240,00
Nákladové úroky 6 4273 592424,001 062644,00
Nákladové úroky v minulom roku 3 592424,001 062725,0098,00
Náklady na predaný tovar 7 527 4606 947 0115 601 5004 495 1643 604 576
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 523 3125 267 4194 295 0573 356 6872 725 389
Neobežný majetok 593 472516 302228 472295 466251 175
Obežný majetok 3 525 1673 979 2543 068 2352 717 8571 551 604
Obrat aktív 2,472,072,372,072,72
Obrat neobežného majetku 17,5518,3334,7021,5820,08
Obrat obežného majetku 2,962,382,582,353,25
Obrat zásob 4,213,924,644,546,05
Odpisy 370 076238 084215 730223 010105 243
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 185 038119 042107 865111 505105 243
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 185 038119 042107 865111 5050,0000
Osobné náklady 1 621 1101 425 1601 189 2321 043 5900,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 31 69032 85868 30617 34710 711
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1,00008,0036,005,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 471 3212 031 6011 110 8131 154 7280,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 152 927991 648963 821779 784487 219
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,50680,49730,49550,42440,3483
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,46650,49510,53950,48120,3138
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56100,56640,51120,55470,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,52320,47770,54170,56050,3990
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,781,771,961,800,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,451,511,661,4913,67
Pohľadávky z obchodného styku 1 902 5592 344 1781 949 9031 788 202996 185
Pohotová likvidita II. stupeň 1,060,98681,341,271,78
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 110,93-28,5951,98-12,25-14,97
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,1714,76-68,51100,85113,77
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,63340,66790,54880,57520,4084
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,732,011,221,350,6904
Pridaná hodnota 2 889 8742 516 0402 326 5601 881 2831 438 171
Primárna platobná neschopnosť 0,77330,86670,56970,64570,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,50680,49730,49550,42440,3483
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,872,561,521,891,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,872,561,521,891,24
Služby 1 643 4701 304 5481 013 603847 074673 132
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 213 9824 567 1573 346 2793 087 7971 853 871
Spotreba materiálu… 360 678375 044292 840291 403206 055
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 423 0849 511 5407 963 2596 405 6875 042 747
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 75048 48935 19929 2400,0000
Tržby z predaja tovaru 10 414 9699 462 9517 927 8706 375 6725 038 365
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 365100,00190,00775,004 382
Účtovný cash flow -13 92553 007-29 048107 10573 267
Úrokové krytie 158,47269,992 262685,07594,13
Vlastné imanie 1 544 6391 515 3521 509 8781 311 7881 096 711
Všetky záväzky 2 669 3433 050 3051 836 3311 776 009757 160
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00001 5000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 051 8861 003 4931 028 113746 327506 866
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 051 8861 003 4931 028 113746 327506 866
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 782 851753 564748 091556 774381 976
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 753 564748 091556 774458 301346 164
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 012 064966 199958 498726 478495 207
Zásoby 1 310 3991 344 424926 005739 945450 840
Záväzky 2 669 3433 050 3051 836 3311 776 009757 160
Záväzky z obchodného styku 1 471 3212 031 6011 110 8131 154 7280,0000
Zisk pred zdanením 1 012 064966 199958 498726 478495 207
Zmena EBIT 1,051,011,321,221,11
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 15 0400,00000,00000,00000,0000