AKADÉMIA CONSULTING, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 56 25168 73164 34321 4880,0000
Bankové úvery 8 34413 90119 2000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 5,321,641,261,980,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,000019 2000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 17,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,17680,4963-0,8756-1,250,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6146-1,351,691,260,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,81481,881,231,100,0000
Celkové tržby 133 750124 967112 93775 1920,0000
Celkový dlh 25 25644 87335 46011 2420,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 373,0017 450-6 091-12 8300,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 97113 45125 29112 8300,0000
Čistý cash flow -5 480-11 84025 29112 8300,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 164-3 26425 02112 7410,0000
Čistý zisk 7 138-5 02518 63710 5540,0000
Čistý zisk v minulom roku -5 02518 63710 555-9 7580,0000
Cudzie zdroje -30 995-23 858-28 883-10 2460,0000
Daň z príjmov 481,00960,005 8002 1870,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,005 8002 1870,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 481,00960,005 8002 1870,0000
Dlhodobé bankové úvery 8 34413 9010,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 8 34413 9010,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 107,7987,5658,0436,160,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 82,1761,3423,9036,160,0000
Doba obratu aktív 153,62209,15209,13106,560,0000
Doba obratu pohľadávok 107,7987,5658,0436,160,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 24,3526,7748,7250,310,0000
EBIT v minulom roku -3 26425 02212 742-9 7270,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 164-3 26425 02112 7410,0000
EBITDA 27 59714 78830 41113 5260,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 27 59714 78830 41113 5260,0000
Finančná páka 1,812,882,232,100,0000
Finančné účty 7 97113 45125 29112 8300,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5510-0,3471-0,4489-0,47680,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55100,34710,44890,47680,0000
Hrubá marža 0,62160,47250,65820,65360,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 27 46013 59229 30313 1010,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000017 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 39 46828 77417 8577 2910,0000
Krátkodobé záväzky 8 9168 79614 98910 1440,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00002 826193,000,0000
Krytie dlhovej služby 50,6418,4652,070,00000,0000
Nákladové úroky 545,00801,00584,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 801,00585,000,000031,000,0000
Náklady na predaný tovar 50 50860 90237 96824 4590,0000
Neobežný majetok 8 79526 50621 1951 3670,0000
Obežný majetok 47 43942 22543 14820 1210,0000
Obrat aktív 2,381,751,753,430,0000
Obrat neobežného majetku 15,204,535,3053,840,0000
Obrat obežného majetku 2,822,842,603,660,0000
Odpisy 19 29617 0244 282360,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 6488 5124 282360,000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 6488 5120,00000,00000,0000
Osobné náklady 62 94050 74843 46836 3520,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 137,001 1961 108425,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 26 43411 99922 91910 9140,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,1814-0,09180,38761,030,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,1451-0,04750,38890,59290,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,1451-0,04750,38890,59290,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,1725-0,05450,50701,120,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,14170,19570,39310,59710,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,75700,85950,58480,73970,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,321,161,711,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,010,87121,561,340,0000
Pohľadávky z obchodného styku 30 08820 1577 3537 2910,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,321,641,261,980,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,662,02-1,14-0,79860,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -10,06-14,7843,310,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,44900,65290,55110,52320,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,81481,881,231,100,0000
Pridaná hodnota 83 14259 04374 33149 1420,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,2303-0,21060,64531,030,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,89400,52140,73971,260,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,91523,031,170,83110,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,91523,031,170,83110,0000
Služby 43 15354 06228 90218 2400,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 56 25168 73164 34321 4880,0000
Spotreba materiálu… 7 3556 8409 0666 2190,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 8 34430 90119 2000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 133 650119 945112 29973 6010,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 133 650119 945112 29973 6010,0000
Účtovný cash flow -5 480-11 84025 29112 8300,0000
Úročený dlh 8 34430 90119 2000,00000,0000
Úrokové krytie 14,98-4,0742,840,00000,0000
Vlastné imanie 30 99523 85828 88310 2460,0000
Všetky záväzky 25 25644 87335 46011 2420,0000
Výsledok hospodárenia 8 301-2 23626 12913 1660,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 301-2 23626 12913 1660,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 138-5 02518 63710 5540,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 02518 63710 555-9 7580,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 619-4 06524 43712 7410,0000
Záväzky 25 25644 87335 46011 2420,0000
Záväzky z obchodného styku -43,000,00002 826193,000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám -43,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 7 619-4 06524 43712 7410,0000
Zmena EBIT -2,50-0,13041,96-1,310,0000