FACTum s.r.o

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 65 89266 971255 563131 496122 838
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000010 237
Bežná likvidita III. stupeň 3,452,9320,746,590,6444
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000010 237
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000616,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5707-0,1865-0,1747-0,0887-0,0377
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,340,85963,380,48430,4815
Celkové tržby 110 585148 680156 410156 8780,0000
Celkový dlh 13 53416 63617 43524 38229 481
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29 879-9 389-41 592-9 5066 719
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 8799 38941 5929 5063 518
Čistý cash flow 29 8799 38941 5929 5063 518
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 18716 97641 61821 101-23 747
Čistý zisk 2 02310 71831 7589 436-24 500
Čistý zisk v minulom roku 10 71831 7589 4364 67148 660
Cudzie zdroje -52 358-50 335-238 128-107 114-93 357
Daň z príjmov 8 9606 2589 85610 7450,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 2589 85610 74514 9270,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 9606 2589 85610 7450,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,000035 0000,0000100,00100 100
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,1155,24499,32279,0117,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,8843,8131,8437,0111,10
Doba obratu aktív 222,43164,41596,38305,95303,45
Doba obratu pohľadávok 3,11141,16499,32279,24264,99
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000090,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,2126,8128,7545,6718,05
EBIT v minulom roku 16 97641 61821 10120 11450 316
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 18716 97641 61821 101-23 747
EBITDA 12 91917 15243 77126 311-5 774
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 91917 15243 77126 311-5 774
Efektívna daňová sadzba 0,81580,36860,23680,53240,0000
Finančná páka 1,261,331,071,231,32
Finančné účty 29 8799 38941 5929 5063 518
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7946-0,7516-0,9318-0,8146-0,7600
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,79460,75160,93180,81460,7600
Hrubá marža 0,77640,86920,88590,86010,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 18716 97643 58825 823-6 477
Krátkodobé pohľadávky 922,0022 500213 971119 9207 170
Krátkodobé záväzky 8 95010 92212 32019 6307 306
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 410,00965,00406,007 7670,0000
Krytie dlhovej služby 63,330,000010 94328,60-7,67
Nákladové úroky 204,000,00004,00920,00753,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00004,00920,00516,001 656
Náklady na predaný tovar 22 27019 44017 84921 95229 523
Neobežný majetok 35 0000,00000,00001 97011 434
Obežný majetok 30 89266 971255 563129 526110 788
Obrat aktív 1,642,220,61201,191,20
Obrat neobežného majetku 3,090,00000,000079,6312,92
Obrat obežného majetku 3,502,220,61201,211,33
Odpisy 0,00000,00001 9704 7324 732
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00001 9704 7324 732
Osobné náklady 45 595100 04491 52581 9260,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 732176,00183,00488,00703,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 02310 71833 72814 168-19 768
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53110,77410,66050,60720,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00004,00
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,881,291,511,650,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,881,291,481,5624,99
Pohľadávky z obchodného styku 853,0017 84513 64515 9084 494
Pohotová likvidita II. stupeň 3,442,9220,746,590,6444
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,75-5,36-5,73-11,27-26,54
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 146,470,000010 39810,334,67
Pridaná hodnota 85 855129 240138 561134 926118 233
Rýchla likvidita I. stupeň 3,340,85963,380,48430,2005
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,050,96990,39830,9267-5,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,050,96990,39830,9267-5,11
Služby 15 02214 11813 91316 53020 179
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 65 89266 971255 563131 496122 838
Spotreba materiálu… 7 2485 3223 9365 4229 344
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000010 237
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 108 125148 680156 410156 878147 756
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 108 125148 680156 410156 878147 756
Účtovný cash flow 29 8799 38941 5929 5063 518
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000010 237
Úrokové krytie 54,840,000010 40522,94-31,54
Vlastné imanie 52 35850 335238 128107 11493 357
Všetky záväzky 13 53416 63617 43524 38229 481
Výsledok hospodárenia 12 91917 15241 80121 579-10 506
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 91917 15241 80121 579-10 506
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 02310 71831 7589 436-24 500
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 71831 7589 4364 67148 660
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 98316 97641 61420 181-11 995
Zásoby 91,0082,000,00000,00000,0000
Záväzky 13 53416 63617 43524 38229 481
Záväzky z obchodného styku 410,00965,00406,007 7670,0000
Zisk pred zdanením 10 98316 97641 61420 181-11 995
Zmena EBIT 0,65900,40791,971,05-0,4720