TIMAN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 404 346380 398347 292276 224311 020
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000069,00
Bežná likvidita III. stupeň 5,152,061,451,461,44
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000069,00
Časové rozlíšenie aktív 2 390527,00282,00435,001 258
Časové rozlíšenie pasív 37,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1252-0,63920,3543-0,19080,2191
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,54830,7157-0,18940,0820-0,0911
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,26630,94832,022,512,67
Celkové tržby 631 618684 906548 890534 931481 456
Celkový dlh 85 015185 156232 412197 478226 274
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -191 391-151 408-22 342-61 643-40 547
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 191 391151 40826 60267 30352 276
Čistý cash flow 39 983124 806-40 70115 027-18 565
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 172 954228 97048 6876 49148 457
Čistý zisk 135 525190 99237 213-6 00037 228
Čistý zisk v minulom roku 190 99237 213-6 00037 2285 633
Cudzie zdroje -319 294-195 242-114 880-78 746-84 746
Daň z príjmov 37 42937 97811 47412 49111 229
Daň z príjmov v minulom roku 37 97811 47412 49111 2292 496
Daň z príjmov z bežnej činnosti 37 42937 97811 47412 49111 229
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 105,28111,39194,82145,35199,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 96,34109,65190,73145,04171,29
Doba obratu aktív 233,86204,88232,96192,57241,04
Doba obratu pohľadávok 105,28111,39194,82145,35199,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,1893,92144,12127,73157,95
EBIT v minulom roku 228 97048 6876 49148 4578 129
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 172 954228 97048 6876 49148 457
EBITDA 190 531246 01556 3837 51956 960
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 190 531246 01556 3837 51956 960
Efektívna daňová sadzba 0,21640,16590,23571,920,2317
Finančná páka 1,271,953,023,513,67
Finančné účty 191 391151 40826 60267 30352 276
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7897-0,5133-0,3308-0,2851-0,2725
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,78970,51330,33080,28510,2725
Hrubá marža 0,60730,63350,52680,39010,5329
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 190 141245 67255 4157 32556 512
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,18040,45840,61860,66330,6553
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00004 2605 66011 660
Krátkodobé pohľadávky 182 028206 811290 441208 486257 084
Krátkodobé záväzky 72 925174 378214 851183 214203 809
Krytie dlhovej služby 5 1490,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 247 505243 787254 982314 860214 421
Neobežný majetok 28 53721 65229 9670,0000402,00
Obežný majetok 373 419358 219317 043275 789309 360
Obrat aktív 1,561,781,571,901,51
Obrat neobežného majetku 22,1131,3018,160,00001 172
Obrat obežného majetku 1,691,891,721,901,52
Odpisy 17 05816 6306 634804,007 982
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 5298 3153 317402,003 991
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 5298 3153 317402,003 991
Osobné náklady 188 981195 480230 330210 466210 176
Ostatné náklady na finančnú činnosť 390,00343,00968,00194,00448,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 28 4268 12212 66614 20411 679
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 152 583207 62243 847-5 19645 210
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,42450,97820,3123-0,07110,3859
Podiel EBIT k aktívam 0,42770,60190,14020,02350,1558
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,42780,60190,14020,02350,1558
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,52191,110,36760,06980,4520
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,49270,45050,79661,010,8192
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,032,221,260,99161,22
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,862,051,220,98781,18
Pohľadávky z obchodného styku 166 571203 579284 346208 045221 021
Pohotová likvidita II. stupeň 5,152,061,451,461,44
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,99-1,562,82-5,244,56
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,21030,48670,66920,71490,7275
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,26630,94832,022,512,67
Pridaná hodnota 383 585433 897289 158208 694256 550
Rentabilita aktív, ROA 0,33520,50210,1072-0,02170,1197
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,42450,97820,3239-0,07620,4393
Rýchla likvidita I. stupeň 2,620,86830,12140,35630,2425
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,44620,75264,1226,263,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,44620,75264,1226,263,97
Služby 223 840215 080232 403283 550193 845
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 404 346380 398347 292276 224311 020
Spotreba materiálu… 23 66528 70722 57931 31020 576
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00004 2605 66011 729
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 631 090677 684544 140523 554470 971
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 631 090677 684544 140523 554470 971
Účtovný cash flow 39 983124 806-40 70115 027-18 565
Úročený dlh 0,00000,00004 2605 66011 729
Vlastné imanie 319 294195 242114 88078 74684 746
Všetky záväzky 85 015185 156232 412197 478226 274
Výnosy budúcich období krátkodobé 37,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 173 473229 38549 7496 71548 978
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 173 473229 38549 7496 71548 978
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 135 525190 99237 213-6 00037 228
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 190 99237 213-6 00037 2285 633
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 172 954228 97048 6876 49148 457
Záväzky 85 015185 156232 412197 478226 274
Záväzky z obchodného styku 28 4268 12212 66614 20411 679
Zisk pred zdanením 172 954228 97048 6876 49148 457
Zmena EBIT 0,75544,707,500,13405,96