T-Systems Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 67 663 55368 390 98661 871 48763 042 67758 946 094
Bežná likvidita III. stupeň 3,143,413,814,024,34
Časové rozlíšenie aktív 1 108 902971 026830 3541 285 5501 491 300
Časové rozlíšenie pasív 157 686528 796490 930500 239710 921
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,060,93550,89070,78320,7130
Celkové tržby 157 507 800154 585 919146 555 727138 784 518126 763 324
Celkový dlh 34 746 23732 800 45928 916 04627 469 70624 239 857
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 173 404-1 527-11 424-14 209-1 642
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -173 4041 52711 42414 2091 642
Čistý cash flow -174 931-9 897-2 78512 567-11 257
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 718 41610 368 1067 377 15410 687 7029 292 286
Čistý zisk 6 002 8118 304 9125 707 6928 315 9137 238 497
Čistý zisk v minulom roku 8 304 9125 707 6928 315 9137 238 4978 774 160
Cudzie zdroje -32 759 630-35 061 731-32 464 511-35 072 732-33 995 316
Daň z príjmov 1 715 6052 063 1941 669 4402 371 7892 053 789
Daň z príjmov v minulom roku 2 063 1941 669 4402 371 7892 053 7892 730 553
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 715 6052 063 1941 669 4402 371 7892 053 789
Dlhodobé pohľadávky 5 034 0294 865 4734 545 5064 401 4204 171 401
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 115,34123,51119,49132,39136,64
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,6018,8422,2432,0420,97
Doba obratu aktív 160,95165,63158,89169,63174,79
Doba obratu pohľadávok 127,32135,30131,16144,23149,01
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,0435,6030,6932,4330,37
EBIT v minulom roku 10 368 1067 377 15410 687 7029 292 28611 504 714
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 718 41610 368 1067 377 15410 687 7029 292 286
EBITDA 15 362 39017 135 93212 854 55015 407 65316 858 889
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 362 39017 135 93212 854 55015 407 65316 858 889
Finančná páka 2,071,951,911,801,73
Finančné účty -173 4041 52711 42414 2091 642
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4842-0,5127-0,5247-0,5563-0,5767
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,48420,51270,52470,55630,5767
Hrubá marža 0,79030,79850,78850,79880,7960
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 439 36317 434 68313 318 77915 770 20317 403 589
Krátkodobé pohľadávky 48 490 96851 001 14146 529 46249 201 55046 080 242
Krátkodobé záväzky 15 571 79314 701 18811 949 41112 050 76510 240 427
Krytie dlhovej služby 97,4232,4126,1830,8023,71
Materiál 2 0242 1032 8834 8462 745
Nákladové úroky 0,00000,000022,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000022,000,00000,00001,0000
Náklady na predaný tovar 28 978 27327 276 38126 574 76524 789 81922 189 260
Neobežný majetok 13 201 03411 549 7169 951 8588 135 1027 198 764
Obežný majetok 53 353 61755 870 24451 089 27553 622 02550 256 030
Obrat aktív 2,272,202,302,152,09
Obrat neobežného majetku 11,6213,0514,2816,6717,10
Obrat obežného majetku 2,882,702,782,532,45
Odpisy 7 624 5806 891 2184 856 6974 670 6425 500 935
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 812 2903 445 6092 158 5462 335 3213 020 270
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 812 2903 445 6092 698 1512 335 3212 480 665
Osobné náklady 116 677 484113 397 395109 322 334100 424 03288 974 412
Ostatné náklady na finančnú činnosť 33 22736 51736 44143 13056 088
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 741 4834 874 2663 681 2304 617 6783 602 935
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 627 39115 196 13010 564 38912 986 55512 739 432
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,93740,91870,94600,90590,8818
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,071,091,061,101,13
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,001,031,011,051,07
Pohľadávky z obchodného styku 8 659 5507 779 4128 660 07111 906 8057 071 859
Pohotová likvidita II. stupeň 3,143,413,814,024,34
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 187,273 54311 657-2 7913 020
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-126,590,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51350,47960,46740,43570,4112
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,060,93550,89070,78320,7130
Pridaná hodnota 124 472 723123 439 025115 557 708110 857 849100 900 416
Primárna platobná neschopnosť 0,69990,76240,48700,42030,5578
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,261,912,251,781,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,261,912,251,781,44
Služby 27 624 38926 050 60524 769 81223 334 94020 714 177
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 67 663 55368 390 98661 871 48763 042 67758 946 094
Spotreba materiálu… 1 353 8841 225 7761 804 9531 454 8791 475 083
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 153 506 096150 883 040142 382 808135 850 508123 390 070
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 55 100167 634250 335202 840300 394
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 153 450 996150 715 406142 132 473135 647 668123 089 676
Účtovný cash flow -174 931-9 897-2 78512 567-11 257
Úrokové krytie 0,00000,0000335 3250,00000,0000
Vlastné imanie 32 759 63035 061 73132 464 51135 072 73233 995 316
Všetky záväzky 34 746 23732 800 45928 916 04627 469 70624 239 857
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 227154 359325 464305 576411 301
Výnosy budúcich období krátkodobé 156 459374 437165 466194 663299 620
Výsledok hospodárenia 7 755 25910 262 3027 521 30910 783 5289 369 320
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 755 25910 262 3027 521 30910 783 5289 369 320
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 002 8118 304 9125 707 6928 315 9137 238 497
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 304 9125 707 6928 315 9137 238 4978 774 160
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 718 41610 368 1067 377 13210 687 7029 292 286
Zásoby 2 0242 1032 8834 8462 745
Záväzky 34 746 23732 800 45928 916 04627 469 70624 239 857
Záväzky z obchodného styku 6 060 9095 931 0374 217 3645 003 9403 944 853
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 319 4261 056 771536 134386 262341 918
Zisk pred zdanením 7 718 41610 368 1067 377 13210 687 7029 292 286
Zmena EBIT 0,74441,410,69021,150,8077
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 37 651150 046726 879156 3232 289 028
Účtovné závierky