MEDITOP s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 187 529143 385144 619166 825191 589
Bežná likvidita III. stupeň 8,058,5123,7523,051,22
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8255-0,7533-0,7503-0,7972-2,18
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,928,1323,5623,051,22
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,10580,09440,03280,03531,78
Celkové tržby 267 028228 895200 284189 224170 770
Celkový dlh 17 94912 3724 5975 688122 772
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -139 991-98 691-105 065-128 460-150 226
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 139 99198 691105 065128 460150 226
Čistý cash flow 139 99198 691105 065128 460150 226
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 53 86064 75687 28187 35978 912
Čistý zisk 42 40150 99168 88568 10861 514
Čistý zisk v minulom roku 50 99168 88568 10861 51460 502
Cudzie zdroje -169 580-131 013-140 022-161 137-68 817
Daň z príjmov 11 45913 76518 39619 25117 398
Daň z príjmov v minulom roku 13 76518 39619 25117 39817 098
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 45913 76518 39619 25117 398
Dlhodobé pohľadávky 45 23240 06334 08428 71226 673
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,157,381,550,00000,0000
Doba obratu aktív 256,33228,64263,56321,79409,50
Doba obratu pohľadávok 64,9871,2763,6755,3857,01
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 24,1619,358,1310,75262,19
EBIT v minulom roku 64 75687 28187 35978 91277 600
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 53 86064 75687 28187 35978 912
EBITDA 54 03669 47992 42792 44183 987
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 54 03669 47992 42792 44183 987
Finančná páka 1,111,091,031,042,78
Finančné účty 139 99198 691105 065128 460150 226
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9043-0,9137-0,9682-0,9659-0,3592
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90430,91370,96820,96590,3592
Hrubá marža 0,75000,73960,71610,71350,7188
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 53 86069 37392 31792 38783 936
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,09420,08460,03080,03340,6403
Krátkodobé pohľadávky 2 3064 631853,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 17 67212 1354 4595 573122 670
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000020,0020,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 66 74559 60256 86954 20748 024
Neobežný majetok 0,00000,00004 6179 65314 690
Obežný majetok 187 529143 385140 002157 172176 899
Obrat aktív 1,421,601,381,130,8913
Obrat neobežného majetku 0,00000,000043,3819,6011,62
Obrat obežného majetku 1,421,601,431,200,9654
Odpisy 0,00004 6175 0365 0365 036
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00004 6175 0365 0365 036
Osobné náklady 145 12298 66050 56442 09938 228
Ostatné náklady na finančnú činnosť 176,00106,00110,0054,0051,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 42 40155 60873 92173 14466 550
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,25000,38920,49200,42270,8939
Podiel EBIT k aktívam 0,28720,45160,60350,52370,4119
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,28720,45160,60350,52370,4119
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,31710,49340,62270,54181,14
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,74650,68830,72650,77000,7841
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72460,58280,35260,31180,3114
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,52430,43120,52460,67890,8797
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,381,722,843,213,21
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,381,642,582,862,84
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,52430,43120,52460,67890,8797
Pohotová likvidita II. stupeň 8,058,5123,7523,051,22
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,21-1,33-1,33-1,25-0,4581
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,09570,08630,03180,03410,6408
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,10580,09440,03280,03531,78
Pridaná hodnota 200 283169 293143 415135 017122 746
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,25000,38920,49200,42270,8939
Rýchla likvidita I. stupeň 7,928,1323,5623,051,22
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,33220,17810,04970,06151,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,33220,17810,04970,06151,46
Služby 46 29345 64348 45447 73738 081
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 187 529143 385144 619166 825191 589
Spotreba materiálu… 20 45213 9598 4156 4709 943
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 267 028228 895200 284189 224170 770
Tržby z predaja tovaru 2 6813 7093 2413 5411 708
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 264 347225 186197 043185 683169 062
Účtovný cash flow 139 99198 691105 065128 460150 226
Vlastné imanie 169 580131 013140 022161 13768 817
Všetky záväzky 17 94912 3724 5975 688122 772
Výsledok hospodárenia 54 03664 86287 39187 40578 951
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 54 03664 86287 39187 40578 951
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 42 40150 99168 88568 10861 514
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 50 99168 88568 10861 51460 502
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 53 86064 75687 28187 35978 912
Záväzky 17 94912 3724 5975 688122 772
Záväzky z obchodného styku 0,000020,0020,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 53 86064 75687 28187 35978 912
Zmena EBIT 0,83170,74190,99911,111,02