MINOR Plus, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 568 6152 620 8922 711 0213 367 5172 900 294
Bežná likvidita III. stupeň 2,412,242,451,601,66
Časové rozlíšenie aktív 7 4575 8716 8975 8637 932
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00003 0000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,64390,68310,63651,261,24
Celkové tržby 2 054 2432 281 7453 029 2142 642 5304 701 486
Celkový dlh 1 006 0581 063 6711 053 2781 875 5671 605 609
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -522 439-241 542-301 886-529 246-586 303
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 522 439241 542301 886529 246586 303
Čistý cash flow 280 897-60 344-227 360-57 057-108 597
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 109-93 183213 918317 513786 765
Čistý zisk 5 336-97 521162 792236 964607 608
Čistý zisk v minulom roku -97 521162 792236 964607 608133 062
Cudzie zdroje -1 562 557-1 557 221-1 654 743-1 491 950-1 294 685
Daň z príjmov 11 7733 72049 76578 261176 241
Daň z príjmov v minulom roku 3 72049 76578 261176 24137 753
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 7733 72049 76578 261176 241
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,4037,7447,0985,2223,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,7228,9041,8071,1422,76
Doba obratu aktív 461,64421,90328,69470,93225,56
Doba obratu pohľadávok 41,4037,7447,0985,2223,50
Doba obratu zásob 598,74543,86327,37501,41172,11
Doba splácania záväzkov 380,28310,58192,82518,82167,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 163,67158,84110,76252,33110,05
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 106,8350,8025,66239,5431,36
EBIT v minulom roku -93 183213 918317 513786 765173 076
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 109-93 183213 918317 513786 765
EBITDA 180 10365 557424 178483 003976 549
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 180 10365 557424 178483 003976 549
Efektívna daňová sadzba 0,6881-0,03970,23410,24830,2248
Finančná páka 1,641,681,642,262,24
Finančné účty 522 439241 542301 886529 246586 303
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6083-0,5942-0,6104-0,4430-0,4464
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60830,59420,61040,44300,4464
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 176 77360 055420 899512 452971 890
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,35450,37650,33700,53580,4879
Krátkodobé pohľadávky 230 376234 471388 384609 389302 115
Krátkodobé záväzky 910 684986 769913 4971 804 3901 415 040
Krytie dlhovej služby 0,0000106,08311,67211,10334,89
Materiál 188 840153 02579 02542 51684,00
Nákladové úroky 0,0000618,001 3612 2882 916
Nákladové úroky v minulom roku 618,001 3612 2882 9162 261
Náklady na predaný tovar 1 348 4571 732 4132 159 2641 702 3243 644 339
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 874 0811 159 6691 729 2051 269 4313 081 219
Neobežný majetok 374 516411 079462 904479 166551 084
Obežný majetok 2 186 6422 203 9422 241 2202 882 4882 341 278
Obrat aktív 0,79070,86511,110,77511,62
Obrat neobežného majetku 5,425,526,505,458,52
Obrat obežného majetku 0,92881,031,340,90552,00
Obrat zásob 0,60960,67111,110,72792,12
Odpisy 160 254159 028168 766183 620183 844
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 80 12779 51484 38391 81091 922
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 80 12779 51484 38391 81091 922
Osobné náklady 539 507498 274475 107476 732154 094
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 4005 5023 5614 3514 659
Ostatné záväzky z obchodného styku 255 8300,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 165 59061 507331 558420 584791 452
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0103-0,05700,11920,20310,5297
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79060,93130,55820,52520,1469
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,78080,46140,49220,71510,3404
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,261,071,791,906,81
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,97520,81401,321,373,10
Pohľadávky z obchodného styku 215 465179 560344 719508 711292 717
Pohotová likvidita II. stupeň 0,83480,48830,76070,63430,6334
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,5625,817,2826,1511,92
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-97,64-167,05-24,94-37,24
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,39170,40580,38850,55700,5536
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,64390,68310,63651,261,24
Pridaná hodnota 682 439535 024851 196907 7251 048 930
Primárna platobná neschopnosť 1,190,89880,35271,640,9045
Rýchla likvidita I. stupeň 0,57370,24480,32940,29330,4143
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,5916,232,483,881,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,5916,232,483,881,64
Služby 165 241176 892185 912172 690189 576
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 568 6152 620 8922 711 0213 367 5172 900 294
Spotreba materiálu… 309 135395 852244 147260 203373 544
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 030 9312 267 4373 010 6012 626 9494 693 269
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 35,000,0000141,0016 9000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 744 9271 844 8852 845 8482 402 0634 515 540
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 285 969422 552164 612207 986177 729
Účtovný cash flow 280 897-60 344-227 360-57 057-108 597
Úrokové krytie 0,0000-150,78157,18138,77269,81
Vlastné imanie 1 562 5571 557 2211 654 7431 491 9501 294 685
Všetky záväzky 1 006 0581 063 6711 053 2781 875 5671 605 609
Výsledok hospodárenia 19 884-93 471255 553312 057792 705
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 19 884-93 471255 553312 057792 705
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 336-97 521162 792236 964607 608
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -97 521162 792236 964607 608133 062
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 109-93 801212 557315 225783 849
Zásoby 1 433 8271 727 9291 550 9501 743 8531 452 860
Záväzky 1 006 0581 063 6711 053 2781 875 5671 605 609
Záväzky z obchodného styku 255 830161 387121 568833 110264 753
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,0000161 387121 568833 110264 753
Zisk pred zdanením 17 109-93 801212 557315 225783 849
Zmena EBIT -0,1836-0,43560,67370,40364,55
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00004 2260,0000