PLUS1, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 10 28529 509-2 549157,007 328
Bankové úvery 0,00000,000014 000350,003 050
Bežné bankové úvery 0,00000,000014 000350,003 050
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000157,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00004 3700,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00005,34-0,0063-0,2174
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,0000-0,8823-0,8217-1,43
Celkové tržby 0,000045 83166 55448 6170,0000
Celkový dlh 0,00000,000019 11619 42234 445
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-264,0014 4025 2826 794
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,0000264,00-402,00-4 932-3 744
Čistý cash flow -264,00666,004 530-109,00-3 744
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 358-14 7392 208766,001 126
Čistý zisk 4 147-14 7391 72299,00226,00
Čistý zisk v minulom roku -14 7391 72299,00298,00-5 422
Cudzie zdroje 0,000036 40321 66523 63524 117
Daň z príjmov 871,000,0000486,00145,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000486,00145,0084,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 871,000,0000486,00145,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000400,004 9320,0000
Doba obratu aktív 63,90235,01-14,501,1858,67
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00002,2837,030,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000186,01
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00004,83129,58137,89
EBIT v minulom roku -14 7392 208766,00382,00-4 751
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 358-14 7392 208766,001 126
EBITDA 6 558-7 0217 4345 0126 976
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 558-7 0217 4345 0126 976
Efektívna daňová sadzba 0,21000,00000,22010,59430,0000
Finančná páka 0,0000-0,81060,1177-0,0066-0,3039
Finančné účty 0,0000264,00-402,00-4 932-3 744
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00001,23-8,50150,543,29
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-1,238,50-150,54-3,29
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 558-7 9477 3024 6166 594
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,0000-0,3331109,942,35
Krátkodobé záväzky 0,00000,0000849,0017 26017 222
Krytie dlhovej služby 4,890,00000,00001,027,75
Nákladové úroky 1 3400,00000,0000522,00900,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000522,000,0000671,00
Náklady na predaný tovar 37 29748 62554 37939 33033 794
Neobežný majetok 0,000029 245-2 5470,00007 328
Obežný majetok 10 285264,00-2,000,0000-3 744
Obrat aktív 5,711,55-25,17309,666,22
Obrat neobežného majetku 0,00001,57-25,190,00006,22
Obrat obežného majetku 5,71173,60-32 0760,0000-12,18
Odpisy 8 5586 7925 0943 8505 401
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 6373 3962 5471 9255 401
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 9213 3962 5471 9250,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000926,00132,00396,00382,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 705-7 9476 8163 9495 627
Podiel EBIT k aktívam 0,6182-0,4995-0,86624,880,1537
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00000,4049-0,8662-0,18180,1090
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,4049-0,6498-0,0357-0,1633
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,00890,1577-31,41-0,5109
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,41141,922,412,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,000054,664,78-216,83-6,44
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,19700,00000,0000-0,2088-4,16
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,0000-5,492,230,4162
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,0000-7,50123,714,70
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,0000-0,8823-0,8217-1,43
Pridaná hodnota 0,0000-2 7949 7739 28711 793
Rentabilita aktív, ROA 0,4032-0,4995-0,67560,63060,0308
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00002,573,884,94
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00002,573,884,94
Služby 37 29739 39240 66233 14427 629
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000-36 403-2 549157,007 328
Spotreba materiálu… 0,00009 23313 7176 1866 165
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000014 000350,003 050
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 60 74645 83164 15248 61745 587
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 58 74645 83164 15248 61745 587
Účtovný cash flow -264,00666,004 530-109,00-3 744
Úročený dlh 0,00000,000014 000350,003 050
Úrokové krytie 4,740,00000,00001,471,25
Vlastné imanie 0,0000-36 403-21 665-23 635-24 117
Všetky záväzky 0,00000,000019 11619 42234 445
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00004 3700,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-13 8132 3401 1621 575
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-13 8132 3401 1621 575
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 147-14 7391 72299,00226,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -14 7391 72299,00298,00-5 422
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 147-14 7392 208244,00293,00
Záväzky 0,00000,000019 11619 42234 445
Zisk pred zdanením 4 147-14 7392 208244,00293,00
Zmena EBIT -0,4314-6,682,882,01-0,2370