G – WOOD, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201620152014
Aktíva 138 67115 76211 67041 944402 039
Bežná likvidita III. stupeň 0,94900,45690,20120,47390,4104
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -6,110,59570,23070,22661,16
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 72,96-7,97-1,25-1,90-17,63
Celkové tržby 448 990186 131102 171124 9660,0000
Celkový dlh 136 79618 02558 01388 508426 215
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 452-1 348-10 691-10 552-27 972
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 4521 34810 69110 55227 972
Čistý cash flow 11 4521 34810 69110 55227 972
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 173-8 902222,00-2 8872 606
Čistý zisk 4 138-8 902222,00-3 8482 606
Čistý zisk v minulom roku -8 9020,0000-3 848-18 541529,00
Cudzie zdroje -1 8752 26346 34346 56424 176
Daň z príjmov 1 0350,00000,0000961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,0000961,001 6270,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 0350,00000,0000961,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000227 121
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 82,520,00003,5091,69236,98
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 80,120,00000,000073,71236,59
Doba obratu aktív 112,7330,9141,69122,51648,36
Doba obratu pohľadávok 82,520,00003,5091,69603,25
Doba obratu zásob 45,2785,440,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 367,45223,59212,95410,99645,52
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 111,2135,35207,25258,51687,35
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 364,40222,24141,32320,390,0000
EBIT v minulom roku -8 9020,0000-2 887-16 914529,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 173-8 902222,00-2 8872 606
EBITDA 6 425-8 902447,00-2 685-14 705
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 425-8 902447,00-2 685-14 705
Finančná páka 73,96-6,97-0,2518-0,9008-16,63
Finančné účty 11 4521 34810 69110 55227 972
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,01350,14363,971,110,0601
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0135-0,1436-3,97-1,11-0,0601
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 425-8 902221,00-2 988-14 894
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,98651,144,972,111,06
Krátkodobé pohľadávky 101 5120,0000979,0031 392146 946
Krátkodobé záväzky 136 79618 02558 01388 508426 215
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 135 66317 91638 50168 9960,0000
Náklady na predaný tovar 431 325182 527100 861127 651240 999
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 135 88529 42599 43778 60374 296
Neobežný majetok 8 8527 5260,00000,00000,0000
Obežný majetok 129 8198 23611 67041 944402 039
Obrat aktív 3,2411,818,762,980,5630
Obrat neobežného majetku 50,7224,730,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 3,4622,608,762,980,5630
Obrat zásob 8,064,270,00000,00000,0000
Odpisy 1 2520,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 2520,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 10 55211 9520,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,0000226,00303,00189,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 390-8 902222,00-3 8482 606
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,213,93-0,00480,0826-0,1078
Podiel EBIT k aktívam 0,0373-0,56480,0190-0,06880,0065
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0373-0,56480,0190-0,06880,0065
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,763,93-0,00480,0620-0,1078
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,08260,08550,91610,25160,0696
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59733,320,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,670,30150,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,500,30150,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 98 5570,00000,000025 237146 706
Pohotová likvidita II. stupeň 0,82580,07480,20120,47390,4104
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,16371,684,334,410,8643
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98651,144,972,111,06
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 72,96-7,97-1,25-1,90-17,63
Pridaná hodnota 17 6653 6041 310-2 685-14 668
Primárna platobná neschopnosť 1,380,00000,00002,730,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0298-0,56480,0190-0,09170,0065
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,213,93-0,00480,0826-0,1078
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 21,29-2,02129,78-32,96-28,98
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 21,29-2,02129,78-32,96-28,98
Služby 205 3362 2541 42449 048166 703
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 138 67115 76211 67041 944402 039
Spotreba materiálu… 90 104150 8480,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 448 990186 131102 171124 966226 331
Tržby z predaja tovaru 181 58233 143102 17181 38579 876
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 267 408152 9880,000043 581146 455
Účtovný cash flow 11 4521 34810 69110 55227 972
Vlastné imanie 1 875-2 263-46 343-46 564-24 176
Všetky záväzky 136 79618 02558 01388 508426 215
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 2,213,930,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 5 173-8 902447,00-2 685-14 705
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 173-8 902447,00-2 685-14 705
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 138-8 902222,00-3 8482 606
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 9020,0000-3 848-18 541529,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 173-8 902222,00-2 8872 862
Zásoby 16 8556 8880,00000,00000,0000
Záväzky 136 79618 02558 01388 508426 215
Záväzky z obchodného styku 135 66317 91638 50168 9960,0000
Zisk pred zdanením 5 173-8 902222,00-2 8872 862
Zmena EBIT -0,58110,0000-0,07690,17074,93