KORÁLKY, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 30 63736 86632 29132 34134 656
Bežná likvidita III. stupeň 10,019,637,888,695,65
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000068,00211,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00001 200285,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,341,750,3909-1,551,52
Celkové tržby 40 80442 14049 37044 29444 385
Celkový dlh 7 1987 9678 2377 08110 024
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -27 711-34 885-28 177-26 576-30 495
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 27 71134 88528 17726 57630 495
Čistý cash flow -7 1746 7081 601-3 9198 909
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20,006 1358 7425 50611 535
Čistý zisk -45,004 8456 9714 3648 837
Čistý zisk v minulom roku 4 8456 9714 3648 8374 596
Cudzie zdroje -23 439-28 899-24 054-24 060-24 347
Daň z príjmov 65,001 2901 7711 1422 698
Daň z príjmov v minulom roku 1 2901 7711 1422 6981 298
Daň z príjmov z bežnej činnosti 65,001 2901 7711 1422 698
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,1717,2730,4246,9532,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,1717,2730,4234,1232,48
Doba obratu aktív 274,05321,38238,73266,50284,99
Doba obratu pohľadávok 26,1717,2730,4246,9532,48
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,3933,3830,2820,7848,06
EBIT v minulom roku 6 1358 7425 50611 5355 894
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20,006 1358 7425 50611 535
EBITDA 175,006 2848 9105 59811 628
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 175,006 2848 9105 59811 628
Efektívna daňová sadzba 3,250,21030,20260,20740,2339
Finančná páka 1,311,281,341,341,42
Finančné účty 27 71134 88528 17726 57630 495
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7651-0,7839-0,7449-0,7439-0,7025
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76510,78390,74490,74390,7025
Hrubá marža 0,69960,78050,68790,66710,8042
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 20,006 1358 7425 50511 533
Krátkodobé pohľadávky 2 9261 9814 1145 6973 950
Krátkodobé záväzky 3 0623 8294 0962 5225 844
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00004,6740,80
Náklady na predaný tovar 12 2588 97915 40814 7448 689
Obežný majetok 30 63736 86632 29132 27334 445
Obrat aktív 1,331,141,531,371,28
Obrat obežného majetku 1,331,141,531,371,29
Osobné náklady 28 09626 63124 73323 77323 867
Ostatné náklady na finančnú činnosť 155,00149,00168,0093,0095,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 727,0079,00146,00427,00805,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -45,004 8456 9714 3648 837
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,90450,94630,87260,82170,8799
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,98420,80970,72830,80450,6686
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,021,241,371,241,50
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,241,371,241,50
Pohľadávky z obchodného styku 2 9261 9814 1144 1413 950
Pohotová likvidita II. stupeň 10,019,637,888,695,65
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,27-4,31-15,026,14-2,73
Pridaná hodnota 28 54632 89133 96229 55035 696
Rýchla likvidita I. stupeň 9,059,116,887,144,98
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 41,131,270,92451,260,8621
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 41,131,270,92451,260,8621
Služby 12 1238 54014 71714 3777 882
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 30 63736 86632 29132 34134 656
Spotreba materiálu… 135,00439,00691,00367,00807,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 40 80441 87049 37044 29444 385
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 40 80441 87049 37044 29444 385
Účtovný cash flow -7 1746 7081 601-3 9198 909
Vlastné imanie 23 43928 89924 05424 06024 347
Všetky záväzky 7 1987 9678 2377 08110 024
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00001 200285,00
Výsledok hospodárenia 175,006 2848 9105 59811 628
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 175,006 2848 9105 59811 628
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -45,004 8456 9714 3648 837
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 8456 9714 3648 8374 596
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 20,006 1358 7425 50611 535
Záväzky 7 1987 9678 2377 08110 024
Záväzky z obchodného styku 727,0079,00146,00427,00805,00
Zisk pred zdanením 20,006 1358 7425 50611 535
Zmena EBIT 0,00330,70181,590,47731,96