BTT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 121 4403 357 8983 461 9943 741 4963 992 908
Aktivácia 17 10918 41518 11512 9270,0000
Bankové úvery 217 339205 392278 557230 004143 334
Bežné bankové úvery 217 339205 392278 557230 004143 334
Časové rozlíšenie aktív 5 7719 2956 2839 1276 872
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,704,924,012,772,39
Celkové tržby 1 208 9491 151 184842 549997 5431 173 661
Celkový dlh 2 762 6952 791 0172 771 2772 749 8952 815 829
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 475 887442 594492 112442 75757 542
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 49628 84241 88945 891333 436
Čistý cash flow -23 346-13 047-4 002-287 545224 531
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -195 964-110 159-355 761-253 758323 861
Čistý zisk -208 136-123 836-371 884-266 478243 646
Čistý zisk v minulom roku -123 836-371 884-266 478243 646120 774
Cudzie zdroje -358 745-566 881-690 717-991 601-1 177 079
Daň z príjmov 0,00000,00002 8802 88176 508
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8802 88176 50840 770
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8802 88176 508
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,6430,4226,9552,5159,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,0124,5023,4422,6659,67
Doba obratu aktív 961,821 0871 5571 4001 301
Doba obratu pohľadávok 26,6430,4226,9552,5159,95
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 696,93740,75997,19836,33785,39
EBIT v minulom roku -110 159-355 761-253 758323 861164 421
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -195 964-110 159-355 761-253 758323 861
EBITDA 219 913293 89391 512169 220498 434
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 219 913293 89391 512169 220498 434
Finančná páka 8,705,925,013,773,39
Finančné účty 5 49628 84241 88945 891333 436
Hrubá marža 0,50910,58270,49900,50280,5522
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 214 860287 54086 375168 106570 288
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,72460,68150,64040,59740,6035
Krátkodobé finančné výpomoci 264 044266 044255 444258 644247 644
Krátkodobé pohľadávky 86 46393 97959 920140 336183 958
Krátkodobé záväzky 2 261 7752 288 3272 217 0272 235 3102 409 866
Krytie dlhovej služby 18,0721,496,9117,20134,46
Nákladové úroky 12 17213 67713 2439 8393 707
Nákladové úroky v minulom roku 13 67713 2439 8393 7072 877
Náklady na predaný tovar 569 025456 793391 034473 958471 877
Neobežný majetok 3 017 7553 220 9723 351 5373 543 5283 465 347
Obežný majetok 97 914127 631104 174188 841520 689
Obrat obežného majetku 12,108,837,795,172,15
Odpisy 410 824397 730442 130419 886189 780
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 205 412198 865221 065209 94394 890
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 205 412198 865221 065209 94394 890
Osobné náklady 561 005540 577517 264493 770215 336
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 0536 3835 1425 1143 822
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000030,005,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 47 13636 92721 45035 184213 805
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 202 688273 89470 246153 408433 426
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,91140,80591,230,98440,3323
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,101,240,81291,023,01
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,63340,71490,43830,54901,60
Pohľadávky z obchodného styku 81 16275 68552 12260 570183 096
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 15,3743,45172,593,45-5,24
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,92-0,9539-0,3022-29,2360,57
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88510,83120,80050,73500,7052
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,704,924,012,772,39
Pridaná hodnota 615 522670 761420 463501 594648 073
Primárna platobná neschopnosť 0,58080,48790,41150,58091,17
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,5802-0,2185-0,5384-0,26870,2070
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,569,5030,2816,255,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,569,5030,2816,255,65
Služby 349 779269 158208 769260 928385 356
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 121 4403 357 8983 461 9943 741 4963 992 908
Spotreba materiálu… 236 355206 050200 380225 95786 521
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 481 383471 436534 001488 648390 978
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 17 1090,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 184 5471 127 554811 497977 5521 157 788
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00002 00037 838
Tržby z predaja tovaru 5 7010,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 178 8461 127 554811 497975 5521 119 950
Účtovný cash flow -23 346-13 047-4 002-287 545224 531
Úročený dlh 481 383471 436534 001488 648390 978
Úrokové krytie -16,10-8,05-26,86-25,7987,36
Vlastné imanie 358 745566 881690 717991 6011 177 079
Všetky záväzky 2 762 6952 791 0172 771 2772 749 8952 815 829
Výsledok hospodárenia -190 911-103 837-350 618-248 666327 801
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -190 911-103 837-350 618-248 666327 801
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -208 136-123 836-371 884-266 478243 646
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -123 836-371 884-266 478243 646120 774
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -208 136-123 836-369 004-263 597320 154
Zásoby 5 9554 8102 3652 6143 295
Záväzky 2 762 6952 791 0172 771 2772 749 8952 815 829
Záväzky z obchodného styku 47 13636 92721 45035 184213 805
Zisk pred zdanením -208 136-123 836-369 004-263 597320 154
Zmena EBIT 1,780,30961,40-0,78351,97
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000018 691

Činnosti firmy
Výroba a predaj rekultivačných, prekrývkových a záhradníckych zemín
Prenájom leasing dopravných prostriedkov, stavebných a poľnohospodárskych strojov
Demolácia a zemné práce v rozsahu voľnej živnosti
Služby požičovní
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou..
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Výroba nápojov
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Masérske služby
Prevádzkovanie športových zariadení
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
Organizovanie rekreačných jázd na koňoch
Správa nehnuteľností - obstarávanie služieb spojených so správou bytových..
Prenájom hnuteľných vecí
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..