SEWA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 614 9574 339 2713 907 7392 382 8321 761 806
Bežná likvidita III. stupeň 1,021,021,021,041,05
Časové rozlíšenie aktív 17 48615 52424 29411 4643 006
Časové rozlíšenie pasív 4 120 7263 672 6673 203 8201 929 2821 458 102
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,77-15,79-5,26-7,51-22,79
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,49651,960,61881,517,97
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,018,468,995,443,19
Celkové tržby 2 140 3061 907 3731 733 8851 349 8020,0000
Celkový dlh 423 774596 147633 462383 093231 293
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 829 317-3 634 234-2 521 408-2 150 885-1 650 293
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 829 3173 634 2342 521 4082 150 8851 650 293
Čistý cash flow 195 0831 112 826370 523529 1541 650 293
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 1142 8802 8802 8801 953
Čistý zisk 0,00000,00000,00000,00001 953
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,00000,00000,00003 075
Cudzie zdroje -70 457-70 457-70 457-70 457-72 411
Daň z príjmov 2 1142 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8804 2390,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 1142 8802 8802 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 126,60129,99284,5458,0838,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 126,59123,92284,5450,1931,74
Doba obratu aktív 787,02830,37822,62644,34669,66
Doba obratu pohľadávok 126,60129,99284,5458,0838,16
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000098,15
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 67,01108,67126,0594,7678,66
EBIT v minulom roku 2 8802 8802 8804 2393 075
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 1142 8802 8802 8801 953
EBITDA 2 729-1 3801 622994,002 288
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 729-1 3801 622994,002 288
Efektívna daňová sadzba 1,00001,00001,00001,00000,0000
Finančná páka 65,5061,5955,4633,8224,33
Finančné účty 3 829 3173 634 2342 521 4082 150 8851 650 293
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 1153 026896,00210,001 321
Krátkodobé pohľadávky 742 366679 2601 351 657214 772100 405
Krátkodobé záväzky 392 950567 896598 787350 443206 956
Materiál 125,00131,00157,00131,00114,00
Náklady na predaný tovar 1 811 2231 602 2771 457 1991 116 541769 593
Neobežný majetok 25 66310 12210 2235 5807 988
Obežný majetok 4 571 8084 313 6253 873 2222 365 7881 750 812
Obrat aktív 0,46380,43960,44370,56650,5451
Obrat neobežného majetku 83,40188,44169,61241,90120,21
Obrat obežného majetku 0,46820,44220,44770,57060,5485
Odpisy 0,0000200,001 7161 8361 061
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000100,00858,00918,001 061
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,0000100,00858,00918,000,0000
Osobné náklady 326 237301 227275 237232 8120,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 614,00594,00726,00784,00967,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00005 0000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 362 644544 154520 675328 8720,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000200,001 7161 8363 014
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,82980,83750,64520,90270,9367
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,99140,98730,99480,99810,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,09110,58340,21370,39200,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,011,011,011,000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,011,010,99900,9941179,72
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,09110,58340,21370,39201,72
Pohľadávky z obchodného styku 742 331647 5851 351 657185 61883 512
Pohotová likvidita II. stupeň 1,021,021,021,041,05
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,018,468,995,443,19
Pridaná hodnota 329 083305 096276 686233 261190 684
Primárna platobná neschopnosť 0,48850,84030,38521,770,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,84840,85700,66310,94350,9911
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 155,29-431,99390,54385,41101,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 155,29-431,99390,54385,41101,09
Služby 1 784 1921 546 0261 440 9651 081 502754 541
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 614 9574 339 2713 907 7392 382 8321 761 806
Spotreba materiálu… 27 03156 25116 23435 03915 052
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 140 3061 907 3731 733 8851 349 802960 277
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 140 3061 907 3731 733 8851 349 802960 277
Účtovný cash flow 195 0831 112 826370 523529 1541 650 293
Vlastné imanie 70 45770 45770 45770 45772 411
Všetky záväzky 423 774596 147633 462383 093231 293
Výnosy budúcich období dlhodobé 4 088 2673 645 2183 181 1421 910 6811 446 474
Výsledok hospodárenia 2 729-1 580-94,00-842,001 227
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 729-1 580-94,00-842,001 227
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,00000,00000,00001 953
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,00000,00000,00003 075
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 1142 8802 8802 8803 062
Zásoby 125,00131,00157,00131,00114,00
Záväzky 423 774596 147633 462383 093231 293
Záväzky z obchodného styku 362 644544 154520 675328 8720,0000
Zisk pred zdanením 2 1142 8802 8802 8803 062
Zmena EBIT 0,73401,00001,00000,67940,6351