AQUARENT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 135 399135 402135 539272 004270 296
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,42-2,47-2,54-4,14-4,45
Celkové tržby 0,00000,00005 92118 7310,0000
Celkový dlh 230 633227 764223 628358 575348 697
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12,00-15,00-152,00-4 905-176,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12,0015,00152,004 905176,00
Čistý cash flow 12,0015,00152,004 905176,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 872-3 793-558,004 2099 070
Čistý zisk -2 872-4 273-1 5183 2499 070
Čistý zisk v minulom roku -4 273-1 5183 249-11 419-6 392
Cudzie zdroje 95 23492 36288 08986 57178 401
Daň z príjmov 0,0000480,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00002 5671 394
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,000019,1916,35
Doba obratu aktív 0,00000,00008 3555 3002 796
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00002 5671 394
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00006 232
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,000013 7866 9873 607
EBIT v minulom roku -3 793-558,004 209-10 459-5 810
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 872-3 793-558,004 2099 070
EBITDA -2 872-3 793-558,004 2099 076
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 872-3 793-558,004 2099 076
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,1265-1,720,22810,0000
Finančná páka -1,42-1,47-1,54-3,14-3,45
Finančné účty 12,0015,00152,004 905176,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,70340,68210,64990,31830,2901
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,7034-0,6821-0,6499-0,3183-0,2901
Hrubá marža 0,00000,00000,16860,71460,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 872-3 793-558,004 2099 070
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,701,681,651,321,29
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000131 712134 733
Krátkodobé záväzky 230 633227 764223 628358 575348 697
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00001 3101 585528,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000582,00
Náklady na predaný tovar 1 9413 7934 9235 34520 422
Neobežný majetok 135 387135 387135 387135 387135 387
Obežný majetok 12,0015,00152,00136 617134 909
Obrat obežného majetku 0,00000,000038,950,13710,2616
Osobné náklady 0,00000,00000,00007 6210,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,00000,00006,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 872-4 273-1 5183 2499 070
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,00000,56930,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7280
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00001,760,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00001,760,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,0000985,001 581
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7 9366 157579,5317,65445,46
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,701,681,651,321,29
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,42-2,47-2,54-4,14-4,45
Pridaná hodnota -1 941-3 793998,0013 38614 868
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00000,53600,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -80,30-60,05-400,7785,1938,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -80,30-60,05-400,7785,1938,42
Služby 1 9413 7933 7202 35913 824
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 135 399135 402135 539272 004270 296
Spotreba materiálu… 0,00000,00001 2032 9866 598
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00005 92118 73135 290
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00005 92118 73135 290
Účtovný cash flow 12,0015,00152,004 905176,00
Vlastné imanie -95 234-92 362-88 089-86 571-78 401
Všetky záväzky 230 633227 764223 628358 575348 697
Výsledok hospodárenia -2 872-3 793-558,004 2099 076
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 872-3 793-558,004 2099 076
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 872-4 273-1 5183 2499 070
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 273-1 5183 249-11 419-6 392
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 872-3 793-558,004 2099 070
Záväzky 230 633227 764223 628358 575348 697
Záväzky z obchodného styku 0,00001 3101 585528,000,0000
Zisk pred zdanením -2 872-3 793-558,004 2099 070
Zmena EBIT 0,75726,80-0,1326-0,4024-1,56