inLanguage, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 25110 15411 6496 3432 002
Bežná likvidita III. stupeň 12,047,063,742,230,6115
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1143-0,1722-0,1903-1,400,0676
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,261,040,52231,730,0263
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,09050,16500,36440,8102-2,57
Celkové tržby 11 07216 42528 26027 12437 623
Celkový dlh 519,001 4383 1112 8393 274
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -655,00-1 501-1 625-4 921-86,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 655,001 5011 6254 92186,00
Čistý cash flow 655,001 5011 6254 92186,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 985386,005 9945 73614 245
Čistý zisk -2 985178,005 0344 77612 291
Čistý zisk v minulom roku 178,005 0344 77612 29115 060
Cudzie zdroje -5 732-8 716-8 538-3 5041 272
Daň z príjmov 0,0000208,00960,00960,001 954
Daň z príjmov v minulom roku 208,00960,00960,001 9542 941
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000208,00960,00960,001 954
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 184,48192,29129,4719,1419,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,3422,407,2119,149,66
Doba obratu aktív 206,07225,64150,4685,3620,80
Doba obratu pohľadávok 184,48192,29129,4719,1419,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,1131,9640,1838,2034,02
EBIT v minulom roku 386,005 9945 73614 24518 001
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 985386,005 9945 73614 245
EBITDA -2 891470,006 1085 85011 900
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 891470,006 1085 85011 900
Efektívna daňová sadzba 0,00000,53890,16020,16740,1372
Finančná páka 1,091,161,361,81-1,57
Finančné účty 655,001 5011 6254 92186,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9170-0,8584-0,7329-0,55240,6354
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91700,85840,73290,5524-0,6354
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 985386,005 9945 73616 745
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,08300,14160,26710,44761,64
Krátkodobé pohľadávky 5 5968 65310 0241 4221 916
Krátkodobé záväzky 519,001 4383 1112 8393 274
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 449,001 0941 263290,00553,00
Náklady na predaný tovar 13 84415 59522 08221 13823 051
Obežný majetok 6 25110 15411 6496 3432 002
Obrat aktív 1,771,622,434,2817,54
Obrat obežného majetku 1,771,622,434,2817,54
Ostatné náklady na finančnú činnosť 94,0084,00114,00114,00155,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 985178,005 0344 77612 291
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,52080,02040,58961,36-9,66
Podiel EBIT k aktívam -0,47750,03800,51460,90437,12
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,47750,03800,51460,90437,12
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,52080,04430,70201,64-11,20
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,10480,14780,13950,77580,0430
Pohľadávky z obchodného styku 708,001 008558,001 422930,00
Pohotová likvidita II. stupeň 12,047,063,742,230,6115
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,75-5,81-5,25-0,712114,79
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,08300,14160,26710,44761,64
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,09050,16500,36440,8102-2,57
Pridaná hodnota -2 772830,006 1785 98612 072
Primárna platobná neschopnosť 0,63421,092,260,20390,5946
Rentabilita aktív, ROA -0,47750,01750,43210,75306,14
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,52080,02040,58961,36-9,66
Rýchla likvidita I. stupeň 1,261,040,52231,730,0263
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,17953,060,50930,48530,2751
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,17953,060,50930,48530,2751
Služby 9 6959 04514 98015 48720 310
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 25110 15411 6496 3432 002
Spotreba materiálu… 4 1496 5507 1025 6512 741
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 07216 42528 26027 12437 623
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,00002 500
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 07216 42528 26027 12435 123
Účtovný cash flow 655,001 5011 6254 92186,00
Vlastné imanie 5 7328 7168 5383 504-1 272
Všetky záväzky 519,001 4383 1112 8393 274
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,52080,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -2 891470,006 1085 85014 400
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 891470,006 1085 85014 400
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 985178,005 0344 77612 291
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 178,005 0344 77612 29115 060
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 985386,005 9945 73614 245
Záväzky 519,001 4383 1112 8393 274
Záväzky z obchodného styku 449,001 0941 263290,00553,00
Zisk pred zdanením -2 985386,005 9945 73614 245
Zmena EBIT -7,730,06441,040,40270,7913