Slovenské divadlo tanca, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 114 47938 38948 75473 54191 402
Bežná likvidita III. stupeň 3,755,205,637,762,53
Časové rozlíšenie aktív 310,00297,00303,00300,00300,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,80180,08880,2768-0,2653-0,4322
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,22-0,3854-1,331,850,7201
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,36500,23700,21290,14660,6036
Celkové tržby 294 00143 58351 25169 6390,0000
Celkový dlh 30 6147 3548 5579 40134 405
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -78 814-11 568-14 325-25 450-24 634
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 78 81411 56814 32525 45024 634
Čistý cash flow 67 246-2 757-11 12517 01724 634
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 63 260-8 202-22 98216 010-5 743
Čistý zisk 52 830-9 162-23 94313 589-5 743
Čistý zisk v minulom roku -9 162-23 94313 589-6 4463 821
Cudzie zdroje -83 865-31 035-40 197-64 140-56 997
Daň z príjmov 10 430960,00961,002 4210,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00961,002 421960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 430960,00961,002 4210,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,08212,82231,20262,09198,11
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,6942,2669,72146,50123,94
Doba obratu aktív 145,80322,35347,22421,83293,47
Doba obratu pohľadávok 44,08212,82231,20262,09198,11
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000094,65
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,6160,0759,5352,79109,83
EBIT v minulom roku -8 202-22 98216 010-5 4863 821
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 63 260-8 202-22 98216 010-5 743
EBITDA 64 544-6 941-21 03817 412-2 567
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 64 544-6 941-21 03817 412-2 567
Finančná páka 1,371,241,211,151,60
Finančné účty 78 81411 56814 32525 45024 634
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7326-0,8084-0,8245-0,8722-0,6236
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73260,80840,82450,87220,6236
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 64 132-7 237-21 69716 881-3 216
Krátkodobé pohľadávky 34 61225 34532 46345 69361 701
Krátkodobé záväzky 30 3147 1548 3599 20334 207
Náklady na predaný tovar 224 12048 26369 53852 343131 912
Neobežný majetok 743,001 1791 6632 0984 767
Obežný majetok 113 42636 91346 78871 14386 335
Obrat aktív 2,501,131,050,86531,24
Obrat neobežného majetku 385,7236,8730,8230,3323,85
Obrat obežného majetku 2,531,181,100,89451,32
Odpisy 872,00966,00872,00872,002 518
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 436,00483,00436,00436,002 518
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 436,00483,00436,00436,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 412,00296,00659,00531,00649,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 6133 0337 8545 6320,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 53 702-8 196-23 07114 461-3 225
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6299-0,2952-0,59560,2119-0,1008
Podiel EBIT k aktívam 0,5526-0,2137-0,47140,2177-0,0628
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,5526-0,2137-0,47140,2177-0,0628
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,7516-0,2626-0,56890,2488-0,1004
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,68850,30130,29380,34610,2695
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 71,64-4,96-20,9712,95-7,24
Pohľadávky z obchodného styku 13 8905 0339 79025 54038 600
Pohotová likvidita II. stupeň 3,755,205,637,762,53
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,2511,263,61-3,77-2,31
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,36500,23700,21290,14660,6036
Pridaná hodnota 62 471-4 795-18 28711 291-18 233
Primárna platobná neschopnosť 0,54810,60260,80220,22050,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,6299-0,2952-0,59560,2119-0,1008
Rýchla likvidita I. stupeň 2,601,621,712,770,7201
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,4743-1,06-0,40670,5399-13,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,4743-1,06-0,40670,5399-13,40
Služby 223 62248 09766 63452 096125 823
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 114 47938 38948 75473 54191 402
Spotreba materiálu… 498,00166,002 904247,006 089
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 286 59143 46851 25163 634113 679
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 286 59143 46851 25163 634113 679
Účtovný cash flow 67 246-2 757-11 12517 01724 634
Vlastné imanie 83 86531 03540 19764 14056 997
Všetky záväzky 30 6147 3548 5579 40134 405
Výsledok hospodárenia 63 672-7 907-21 91016 540-5 085
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 63 672-7 907-21 91016 540-5 085
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 52 830-9 162-23 94313 589-5 743
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 162-23 94313 589-6 4463 821
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 63 260-8 202-22 98216 010-5 743
Záväzky 30 6147 3548 5579 40134 405
Záväzky z obchodného styku 7 6133 0337 8545 6320,0000
Zisk pred zdanením 63 260-8 202-22 98216 010-5 743
Zmena EBIT -7,710,3569-1,44-2,92-1,50