URGENT.SK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 364 300386 016402 653364 658293 269
Bežná likvidita III. stupeň 10,025,9018,1428,502,56
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00009 150
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5930-0,5711-0,6136-0,6723-0,7070
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,635,2414,0423,801,93
Celkové tržby 488 248512 281366 938338 5670,0000
Celkový dlh 53 91483 18856 23277 44979 392
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -184 054-156 031-210 099-191 461-151 169
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 184 054172 956212 561193 079151 217
Čistý cash flow 184 054172 956212 561193 079151 217
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 80 700118 83878 47039 43836 697
Čistý zisk 61 96291 07459 21326 28534 931
Čistý zisk v minulom roku 91 07459 21326 28547 04758 664
Cudzie zdroje -310 386-302 828-346 421-287 209-213 877
Daň z príjmov 17 50226 24717 42710 4460,0000
Daň z príjmov v minulom roku 26 24717 42710 44613 7920,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 17 50226 24717 42710 4460,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 71,1493,17107,0997,1438,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,5548,9566,5142,7332,21
Doba obratu aktív 275,55295,64403,85420,19282,12
Doba obratu pohľadávok 71,1493,17107,0997,1438,49
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000102,92
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 21,0025,2815,199,3575,24
EBIT v minulom roku 118 83878 47039 43863 74861 198
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 80 700118 83878 47039 43836 697
EBITDA 115 338128 497121 51671 43684 791
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 115 338128 497121 51671 43684 791
Finančná páka 1,171,271,161,271,37
Finančné účty 184 054172 956212 561193 079151 217
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8520-0,7845-0,8603-0,7876-0,7293
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85200,78450,86030,78760,7293
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 123 071161 725120 499103 33284 239
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000016 9252 4621 61848,00
Krátkodobé pohľadávky 94 050121 648106 77484 30540 014
Krátkodobé záväzky 27 76733 00915 1428 11478 210
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 19914 9334 7315 4540,0000
Krytie dlhovej služby 93,3284,7066,4026,3948,01
Nákladové úroky 1 2361 5171 8302 7071 766
Nákladové úroky v minulom roku 1 5171 8302 7072 9092 534
Náklady na predaný tovar 333 344306 394211 959217 788277 374
Neobežný majetok 86 19691 41283 31887 27492 888
Obežný majetok 278 104294 604319 335277 384191 231
Obrat aktív 1,321,230,90380,86861,29
Obrat neobežného majetku 5,605,214,373,634,08
Obrat obežného majetku 1,741,621,141,141,98
Odpisy 36 60724 89043 55538 39034 933
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 36 60724 89043 55538 39034 933
Osobné náklady 24 47626 35525 14421 3620,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 867,001 1721 017704,00552,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 98 569115 964102 76864 67569 864
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,50520,44810,52790,52950,5156
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,37700,33760,57930,57030,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,106,466,044,630,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,443,322,211,662,92
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,38140,36290,58410,60950,3985
Pohľadávky z obchodného styku 54 93463 90966 31537 07933 482
Pohotová likvidita II. stupeň 10,025,9018,1428,502,56
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,69-1,75-1,63-1,49-1,41
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 148,91114,01116,1571,3385,63
Pridaná hodnota 149 219170 192151 96198 971102 045
Rýchla likvidita I. stupeň 6,633,4612,0719,841,93
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,46740,64740,46281,080,9363
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,46740,64740,46281,080,9363
Služby 226 053200 631108 562120 239156 315
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 364 300386 016402 653364 658293 269
Spotreba materiálu… 107 291105 763103 39797 549121 059
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000016 9252 4621 61848,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 486 863493 786363 920333 059379 419
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 30017 2000,000016 3000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 482 563476 586363 920316 759379 419
Účtovný cash flow 184 054172 956212 561193 079151 217
Úročený dlh 0,000016 9252 4621 61848,00
Úrokové krytie 65,2978,3442,8814,5720,78
Vlastné imanie 310 386302 828346 421287 209213 877
Všetky záväzky 53 91483 18856 23277 44979 392
Výsledok hospodárenia 83 031110 89177 96140 81548 358
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 83 031110 89177 96140 81548 358
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61 96291 07459 21326 28534 931
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 91 07459 21326 28547 04758 664
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 79 464117 32176 64036 73145 942
Záväzky 53 91483 18856 23277 44979 392
Záväzky z obchodného styku 4 19914 9334 7315 4540,0000
Zisk pred zdanením 79 464117 32176 64036 73145 942
Zmena EBIT 0,67911,511,990,61870,5996
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00009 9160,00008 5311 500