Allegra, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 9 45510 32710 86313 04513 055
Bežná likvidita III. stupeň 69,5216,9614,2713,530,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000189,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9908-1,04-0,8354-0,6123-0,1751
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 67,8916,6113,9412,660,0000
Celkové tržby 2 4313 7862 8968 4140,0000
Celkový dlh 136,00609,00614,00602,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 233-10 113-8 562-7 619-2 286
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,1641-0,1405-0,7576-0,10330,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 23310 1138 5627 6192 286
Čistý cash flow 9 23310 1138 5627 6192 286
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -399,00-52,00-1 71491,00754,00
Čistý zisk -399,00-532,00-2 194-869,00754,00
Čistý zisk v minulom roku -532,00-2 194-869,00257,00-1 758
Cudzie zdroje -9 319-9 718-10 249-12 443-13 055
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 45,0220,6325,3335,647,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,000022,027,41
Doba obratu aktív 1 917995,601 369883,871 208
Doba obratu pohľadávok 45,0220,6325,3335,647,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,5858,7177,3940,790,0000
EBIT v minulom roku -52,00-1 71491,00257,00-1 758
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -399,00-52,00-1 71491,00754,00
EBITDA -399,002 0481 1292 9981 742
EBITDA marža -0,16410,54090,38980,35630,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -399,002 0481 1292 9981 742
Efektívna daňová sadzba 0,0000-9,23-0,280010,550,0000
Finančná páka 1,011,061,061,051,0000
Finančné účty 9 23310 1138 5627 6192 286
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9856-0,9410-0,9435-0,9539-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98560,94100,94350,95391,0000
Hrubá marža -0,25380,64630,51240,06060,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -399,002 0481 0862 8901 452
Krátkodobé pohľadávky 222,00214,00201,00526,0080,00
Krátkodobé záväzky 136,00609,00614,00602,000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 44,0037,0046,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 4171 3391 4124 8773 877
Neobežný majetok 0,00000,00002 1004 90010 500
Obežný majetok 9 45510 3278 7638 1452 366
Obrat neobežného majetku 0,00000,00001,381,100,3755
Obrat obežného majetku 0,19040,36660,33050,66141,67
Odpisy 0,00002 1002 8002 800700,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00002 1002 8002 800700,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,000043,00108,00360,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000070,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -399,001 568606,001 9311 454
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,97650,97930,78820,58410,1751
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 3,802,672,960,90550,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00001,170,53000,18210,0943
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 5,132,672,961,410,5798
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,0000325,0080,00
Pohotová likvidita II. stupeň 69,5216,9614,2713,530,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,01-0,9609-1,20-1,63-5,71
Pridaná hodnota -617,002 4471 484510,0066,00
Rýchla likvidita I. stupeň 67,8916,6113,9412,660,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,34090,29740,54380,20080,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,34090,29740,54380,20080,0000
Služby 1 395498,00766,003 9472 512
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 45510 32710 86313 04513 055
Spotreba materiálu… 1 022841,00646,00930,001 365
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 8003 7862 8965 3873 943
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 8003 7862 8965 3873 943
Účtovný cash flow 9 23310 1138 5627 6192 286
Vlastné imanie 9 3199 71810 24912 44313 055
Všetky záväzky 136,00609,00614,00602,000,0000
Výsledok hospodárenia -399,00-52,00-1 671198,001 042
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -399,00-52,00-1 671198,001 042
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -399,00-532,00-2 194-869,00754,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -532,00-2 194-869,00257,00-1 758
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -399,00-52,00-1 71491,00754,00
Záväzky 136,00609,00614,00602,000,0000
Záväzky z obchodného styku 44,0037,0046,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -399,00-52,00-1 71491,00754,00
Zmena EBIT 7,670,0303-18,840,3541-0,4289