HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 42 99051 30558 00530 97370 494
Bankové úvery 6,000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,63482,432,271,051,82
Bežné bankové úvery 6,000,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00004 1501 8810,0000202,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000600,001 3900,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,64990,04450,0661-1,89-0,0438
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3357-0,1938-0,12960,81540,0521
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,270,34520,63562,950,9647
Celkové tržby 261 762244 082248 173152 382126 952
Celkový dlh 29 84913 16722 30722 09134 613
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 831,00-7 715-9 414-11 7352 445
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 57512 11513 81416 1351 955
Čistý cash flow -8 540-1 699-2 32114 1811 573
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -24 9973 04028 766-27 427-31 359
Čistý zisk -24 9973 04027 806-28 388-32 672
Čistý zisk v minulom roku 3 04027 806-28 588-32 672-28 884
Cudzie zdroje -13 141-38 138-35 098-7 492-35 881
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00961,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00961,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00961,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 318,07189,55587,0149,84191,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 200,2579,01409,8412,39186,89
Doba obratu aktív 889,53618,13936,89190,21221,80
Doba obratu pohľadávok 318,07189,55587,0149,84191,21
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 526,46105,63289,23106,8095,06
EBIT v minulom roku 3 04028 766-27 627-31 360-27 702
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -24 9973 04028 766-27 427-31 359
EBITDA -16 2597 92630 585-25 152-28 887
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -16 2597 92630 585-25 152-28 887
Finančná páka 3,271,351,654,131,96
Finančné účty 3 57512 11513 81416 1351 955
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3057-0,7434-0,6051-0,2419-0,5090
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,30570,74340,60510,24190,5090
Hrubá marža -0,9982-0,8441-0,7752-0,7698-0,1656
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -16 6717 56230 224-25 744-29 676
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59180,17090,30870,56150,4286
Krátkodobé finančné výpomoci 4 4004 4004 4004 4004 400
Krátkodobé pohľadávky 15 37215 73336 3438 11560 772
Krátkodobé záväzky 25 4438 76717 90717 39130 213
Krytie dlhovej služby 0,00000,000050,980,0000-81,83
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000353,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000352,00222,00
Náklady na predaný tovar 278 940236 314214 977176 743137 025
Neobežný majetok 24 04319 3075 9676 7237 565
Obežný majetok 18 94727 84850 15724 25062 727
Obrat aktív 0,41030,59050,38961,921,65
Obrat neobežného majetku 0,73371,573,798,8415,33
Obrat obežného majetku 0,93101,090,45052,451,85
Odpisy 8 3264 5221 5121 6841 684
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 1632 261756,00842,00842,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 1632 261756,00842,00842,00
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,000018 725
Ostatné náklady na finančnú činnosť 412,00364,00361,00592,00789,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 17 8388 16215 56216 43121 051
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -16 6717 56229 318-26 704-30 988
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,420,07150,7040-2,39-0,8111
Podiel EBIT k aktívam -0,58150,05930,4959-0,8855-0,4448
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,58150,05930,5011-0,9271-0,4448
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,420,07150,7283-2,25-0,7785
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,08320,23610,23820,52090,0277
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,00000,0000-0,8909
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,0000-1,12
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -31,38-45,56-127,23-69,66-1,03
Pohľadávky z obchodného styku 9 6786 55825 3742 01759 400
Pohotová likvidita II. stupeň 0,63482,432,271,051,82
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,5422,4515,12-0,5283-22,81
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00004,46
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69430,25660,38460,71320,4910
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,270,34520,63562,950,9647
Pridaná hodnota -261 300-206 019-192 379-117 309-21 018
Primárna platobná neschopnosť 1,841,240,61338,150,3544
Rentabilita aktív, ROA -0,58150,05930,4794-0,9165-0,4635
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,900,07970,7922-3,79-0,9106
Rýchla likvidita I. stupeň 0,11980,92010,60300,69600,0565
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,841,660,7293-0,8783-1,20
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,841,660,7293-0,8783-1,20
Služby 208 883176 495159 129145 606134 696
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 42 99051 30558 00530 97370 494
Spotreba materiálu… 70 05759 81955 84831 1372 329
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 4064 4004 4004 4004 400
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 64030 29522 59859 434116 007
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 64030 29522 59859 434116 007
Účtovný cash flow -8 540-1 699-2 32114 1811 573
Úročený dlh 4 4064 4004 4004 4004 400
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-88,84
Vlastné imanie 13 14138 13835 0987 49235 881
Všetky záväzky 29 84913 16722 30722 09134 613
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,0000600,000,00000,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,420,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -24 5853 40429 073-26 836-30 571
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -24 5853 40429 073-26 836-30 571
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -24 9973 04027 806-28 388-32 672
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 04027 806-28 588-32 672-28 884
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -24 9973 04028 766-27 427-31 712
Záväzky 29 84913 16722 30722 09134 613
Záväzky z obchodného styku 17 8388 16215 56216 43121 051
Zisk pred zdanením -24 9973 04028 766-27 427-31 712
Zmena EBIT -8,220,1057-1,040,87461,13