Dakuza s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 140 377154 067156 155142 088157 024
Bankové úvery 339,00168,00251,00123,002 002
Bežná likvidita III. stupeň 0,56440,47920,36340,42030,4255
Bežné bankové úvery 339,00168,00251,00123,002 002
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,27-1,482,110,79790,6983
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,978,15-20,64-4,95-4,42
Celkové tržby 425 176444 267429 172425 024447 437
Celkový dlh 122 755137 231164 105178 023202 970
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 979-24 694-16 526-28 548-30 083
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 31824 86216 77728 67132 085
Čistý cash flow 22 31824 86216 77728 67132 085
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 57134 14624 95216 82235 152
Čistý zisk 787,0024 78518 98410 01124 725
Čistý zisk v minulom roku 24 78518 98410 01124 725-1 846
Cudzie zdroje -17 622-16 8367 95035 93545 946
Daň z príjmov 901,006 6313 5133 5226 170
Daň z príjmov v minulom roku 6 6313 5133 5226 170960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 901,006 6313 5133 5226 170
Dlhodobé pohľadávky 12 55612 69912 85512 55612 731
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,9515,8520,1523,9519,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,43030,38431,772,111,88
Doba obratu aktív 120,80126,79135,36123,19128,18
Doba obratu pohľadávok 30,7626,3031,3034,8330,34
Doba obratu zásob 297,28184,88173,75120,53163,30
Doba splácania záväzkov 1 7641 5052 1792 1812 117
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 98,51101,72122,04133,57130,42
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 6261 3922 0441 9931 872
EBIT v minulom roku 34 14624 95216 82235 1524 329
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 57134 14624 95216 82235 152
EBITDA 23 34347 09726 55132 95057 774
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 23 34347 09726 55132 95057 774
Efektívna daňová sadzba 0,53380,21110,15620,26030,1997
Finančná páka 7,979,15-19,64-3,95-3,42
Finančné účty 22 31824 86216 77728 67132 085
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 15644 80037 66228 09552 036
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,81540,80230,90161,081,02
Krátkodobé pohľadávky 23 18719 25823 24927 62224 431
Krátkodobé záväzky 114 470123 606140 782154 062159 774
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 105 534114 320132 048140 744141 283
Krytie dlhovej služby 12,4017,2510,8210,0213,57
Nákladové úroky 1 8832 7302 4553 2894 257
Nákladové úroky v minulom roku 2 7302 4553 2894 2575 215
Náklady na predaný tovar 330 299331 687279 099269 906255 539
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 23 69229 98523 58525 78227 544
Neobežný majetok 63 02082 06092 04764 72575 454
Obežný majetok 77 35772 00764 10877 36381 570
Obrat aktív 3,022,882,702,962,85
Obrat neobežného majetku 6,735,404,576,505,93
Obrat obežného majetku 5,486,166,575,445,48
Obrat zásob 1,231,972,103,032,24
Odpisy 17 57310 6785 81211 25816 809
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 57310 6785 81211 25816 809
Osobné náklady 67 05062 874114 328120 289129 509
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1872 2972 2234 8555 740
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00002,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 36035 46324 79621 26941 534
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,04381,46-2,47-0,2795-0,5626
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,13781,121,62-1,40-12,78
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,71450,56220,80530,79620,6759
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,963,736,025,866,96
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,401,781,241,261,48
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,111,521,181,151,31
Pohľadávky z obchodného styku 500,00467,002 0432 4312 298
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7896-0,67720,47391,251,43
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 11,859,116,838,727,54
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,87450,89071,051,251,29
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,978,15-20,64-4,95-4,42
Pridaná hodnota 93 839111 843141 972151 088191 596
Primárna platobná neschopnosť 211,07244,8064,6357,9061,48
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,04471,47-2,39-0,2786-0,5381
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,262,916,185,403,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,262,916,185,403,51
Služby 268 504260 516213 407202 438187 548
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 140 377154 067156 155142 088157 024
Spotreba materiálu… 38 10341 18642 10741 68640 447
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 339,00168,00251,00123,002 002
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 424 138443 530427 738420 994447 135
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00006 6670,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 45 99759 58152 36055 42460 294
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 378 141383 949368 711365 570386 841
Účtovný cash flow 22 31824 86216 77728 67132 085
Úročený dlh 339,00168,00251,00123,002 002
Úrokové krytie 1,9012,5110,165,118,26
Vlastné imanie 17 62216 836-7 950-35 935-45 946
Všetky záväzky 122 755137 231164 105178 023202 970
Výsledok hospodárenia 5 77036 41927 16221 69240 965
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 77036 41927 16221 69240 965
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 787,0024 78518 98410 01124 725
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 24 78518 98410 01124 725-1 846
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 68831 41622 49713 53330 895
Zásoby 19 29615 18811 2278 51412 323
Záväzky 122 755137 231164 105178 023202 970
Záväzky z obchodného styku 105 534114 320132 048140 744141 283
Zisk pred zdanením 1 68831 41622 49713 53330 895
Zmena EBIT 0,10461,371,480,47868,12
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000244,000,00000,0000