YLUX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 782 893579 981215 001303 134243 060
Bankové úvery 345 031427 5000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,884,221,042,311,08
Bežné bankové úvery 90 03190 0000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 6992 3431 4881 4402 291
Časové rozlíšenie pasív 698,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,37890,52631,07-0,2313-0,2857
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,8086-1,77-0,76070,55740,6563
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,804,331,520,45310,5114
Celkové tržby 954 793764 998750 447641 8710,0000
Celkový dlh 503 268471 190129 53694 52182 242
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 214 096402 262-82 497-173 798-45 944
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 130 93525 23882 497173 79845 944
Čistý cash flow 105 697-57 259-91 30148 26145 944
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 246 49183 542126 18652 86920 588
Čistý zisk 171 20661 45699 06234 54515 712
Čistý zisk v minulom roku 61 45699 06234 54526 23813 034
Cudzie zdroje -278 927-108 791-85 465-208 613-160 818
Daň z príjmov 59 91518 17627 12416 9390,0000
Daň z príjmov v minulom roku 18 17627 12416 9399 2460,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 59 91518 17627 12416 9390,0000
Dlhodobé bankové úvery 255 000337 5000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 255 000337 5000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 192,62233,0719,6613,6516,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,5814,4418,4617,0815,94
Doba obratu aktív 299,30276,73104,77172,48149,08
Doba obratu pohľadávok 192,62233,0719,6613,6516,05
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000146,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 49,9715,4658,4949,2742,94
EBIT v minulom roku 83 542126 18652 86938 23319 854
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 246 49183 542126 18652 86920 588
EBITDA 274 933129 672175 99598 33962 736
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 274 933129 672175 99598 33962 736
Finančná páka 2,815,332,521,451,51
Finančné účty 130 93525 23882 497173 79845 944
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3563-0,1876-0,3975-0,6882-0,6616
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,35630,18760,39750,68820,6616
Hrubá marža 0,60680,59420,73260,70590,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 272 416125 000172 931100 04060 230
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,16700,05590,55820,28560,2880
Krátkodobé pohľadávky 503 842488 46940 33823 98826 169
Krátkodobé záväzky 130 70932 393120 01686 59070 008
Krytie dlhovej služby 17,8933,160,000071,0012,87
Materiál 449,00458,00406,00435,00986,00
Nákladové úroky 15 3703 9100,00001 3854 876
Nákladové úroky v minulom roku 3 9100,00001 3852 7496 820
Náklady na predaný tovar 375 344310 446199 232188 431174 703
Neobežný majetok 145 96863 47390 272103 473167 670
Obežný majetok 635 226514 165123 241198 22173 099
Obrat aktív 1,221,323,482,122,45
Obrat neobežného majetku 6,5412,058,306,203,55
Obrat obežného majetku 1,501,496,083,248,14
Odpisy 25 91645 46246 67047 15631 755
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 95822 73123 33523 57831 755
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 95822 73123 33523 5780,0000
Osobné náklady 309 209341 243398 146372 7190,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 5194 6723 0692 6012 490
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00005,004 302-16,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 41 72211 50613 93816 2800,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 197 122106 918145 73281 70147 467
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,27440,11461,160,16560,0977
Podiel EBIT k aktívam 0,31480,14400,58690,17440,0847
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,31510,14400,58690,17440,0847
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,37840,15261,330,24410,1190
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,16720,04350,38370,57330,1890
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53370,75080,72420,82260,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,41
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,871,331,381,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,731,181,241,0813,24
Pohľadávky z obchodného styku 53 84230 26237 87130 02225 993
Pohotová likvidita II. stupeň 2,874,221,042,301,06
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,641,900,9361-4,32-3,50
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 6,88-14,640,000034,859,42
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,44070,73710,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64280,81240,60250,31180,3384
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,804,331,520,45310,5114
Pridaná hodnota 579 395454 532549 774453 073420 392
Primárna platobná neschopnosť 0,77490,38020,36800,54230,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,61380,56491,160,16560,0977
Rýchla likvidita I. stupeň 0,59130,20620,68742,010,6563
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,833,630,73600,96121,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,833,630,73600,96121,31
Služby 310 834247 494144 236128 171114 073
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 782 893579 981215 001303 134243 060
Spotreba materiálu… 64 51062 95254 99660 26060 630
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 345 031427 5000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 954 740764 978749 006641 504595 095
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1,00000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 954 739764 978749 006641 504595 095
Účtovný cash flow 105 697-57 259-91 30148 26145 944
Úročený dlh 345 031427 5000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 16,0421,370,000038,174,22
Vlastné imanie 278 927108 79185 465208 613160 818
Všetky záväzky 503 268471 190129 53694 52182 242
Výsledok hospodárenia 249 01884 210129 32551 18330 981
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 249 01884 210129 32551 18330 981
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 171 20661 45699 06234 54515 712
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 61 45699 06234 54526 23813 034
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 231 12179 632126 18651 48423 535
Zásoby 449,00458,00406,00435,00986,00
Záväzky 503 268471 190129 53694 52182 242
Záväzky z obchodného styku 41 72211 50613 93816 2800,0000
Zisk pred zdanením 231 12179 632126 18651 48423 535
Zmena EBIT 2,950,66212,391,381,04