AT.INTERMODAL, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 118 14924 14629 23834 49140 828
Bežná likvidita III. stupeň 1,6822,6919,7016,8226,46
Časové rozlíšenie pasív 20,0020,0020,0020,0017,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,000,22720,16300,0720-0,5675
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,33-4,87-3,01-1,1313,96
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,510,07840,08030,08630,0870
Celkové tržby 79 2000,000019,000,000052 704
Celkový dlh 71 1541 7532 1732 7393 267
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -117 745-23 860-28 943-33 351-35 635
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,03790,0000-246,680,0000-9,49
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 117 74523 86028 94333 35135 635
Čistý cash flow 93 885-5 083-4 408-2 28421 305
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 998-4 672-3 727-4 852-499 185
Čistý zisk -2 998-4 672-4 687-5 812-500 145
Čistý zisk v minulom roku -4 672-4 687-5 812-500 145-151 885
Cudzie zdroje -46 975-22 373-27 045-31 732-37 544
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,860,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 544,500,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 1,860,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 324,650,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -4 672-3 727-4 852-499 185-150 922
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 998-4 672-3 727-4 852-499 185
EBITDA -2 650-4 346-3 190-4 334-44 475
EBITDA marža -0,03350,0000-167,890,0000-0,8439
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 650-4 346-3 190-4 334-44 475
Finančná páka 2,521,081,081,091,09
Finančné účty 117 74523 86028 94333 35135 635
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3976-0,9266-0,9250-0,9200-0,9196
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,39760,92660,92500,92000,9196
Hrubá marža -0,03260,0000-168,530,0000-0,2898
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 998-4 672-3 727-4 853-45 090
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59620,04320,05010,05890,0374
Krátkodobé pohľadávky 404,00286,00295,001 1405 193
Krátkodobé záväzky 70 4451 0441 4642 0301 526
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00002,00
Náklady na predaný tovar 81 7844 3463 2023 74415 271
Obežný majetok 118 14924 14629 23834 49140 828
Obrat aktív 0,67030,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,67030,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,0000577,0021 659
Ostatné náklady na finančnú činnosť 348,00326,00537,00519,00615,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 70 4451 044504,001 070566,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 998-4 672-4 687-5 812-500 145
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0638-0,2088-0,1733-0,1832-13,32
Podiel EBIT k aktívam -0,0254-0,1935-0,1275-0,1407-12,23
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0254-0,1937-0,1276-0,1408-12,23
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0629-0,2024-0,1343-0,1496-12,71
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99660,98820,98990,96690,8728
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,0000-0,1541-1,42
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,190,0000-232,000,00000,4042
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000-6,49-0,7051
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,0000-6,49-0,7051
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,190,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,6822,6919,7016,8226,46
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,50034,406,1413,89-1,76
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,60220,07260,07430,07940,0800
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,510,07840,08030,08630,0870
Pridaná hodnota -2 584-4 346-3 202-3 744-15 271
Rentabilita aktív, ROA -0,0254-0,1935-0,1603-0,1685-12,25
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0638-0,2088-0,1733-0,1832-13,32
Rýchla likvidita I. stupeň 1,6722,4219,5016,2723,09
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -26,85-0,4034-0,6812-0,6320-0,0735
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -26,85-0,4034-0,6812-0,6320-0,0735
Služby 81 7364 3463 2023 74415 238
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 118 14924 14629 23834 49140 828
Spotreba materiálu… 48,000,00000,00000,000033,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 79 2000,00000,00000,0000384 308
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,0000384 308
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 79 2000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 93 885-5 083-4 408-2 28421 305
Vlastné imanie 46 97522 37327 04531 73237 544
Všetky záväzky 71 1541 7532 1732 7393 267
Výsledok hospodárenia -2 650-4 346-3 190-4 334-44 475
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 650-4 346-3 190-4 334-44 475
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 998-4 672-4 687-5 812-500 145
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 672-4 687-5 812-500 145-151 885
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 998-4 672-3 727-4 852-499 185
Záväzky 71 1541 7532 1732 7393 267
Záväzky z obchodného styku 70 4451 044504,001 070566,00
Zisk pred zdanením -2 998-4 672-3 727-4 852-499 185
Zmena EBIT 0,64171,250,76810,00973,31