CARDIOCONSULT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 103 276126 571110 88778 368101 406
Bežná likvidita III. stupeň -1,61-3,23-4,31-3,361,33
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 466
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3686-0,5270-0,6603-0,5654-0,2881
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,13-2,19-3,47-2,530,2742
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,3124-0,2289-0,1789-0,20951,09
Celkové tržby 117 239129 512140 110132 0550,0000
Celkový dlh -46 927-37 580-24 162-20 76952 832
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -55 372-86 502-89 167-56 054-13 994
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 55 37286 50289 16756 05413 994
Čistý cash flow 55 37286 50289 16756 05413 994
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -10 12237 20246 72334 11962 009
Čistý zisk -13 94829 10235 91225 85962 009
Čistý zisk v minulom roku 29 10235 91225 85924 90777 315
Cudzie zdroje -150 203-164 151-135 049-99 137-48 574
Daň z príjmov 3 8268 10010 8118 2600,0000
Daň z príjmov v minulom roku 8 10010 8118 2607 1790,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 8268 10010 8118 2600,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 72,65116,3356,0555,57103,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 51,5648,9145,1944,06103,02
Doba obratu aktív 320,87356,19288,87234,99199,93
Doba obratu pohľadávok 72,65116,3356,0555,57103,02
Doba splácania záväzkov -1 130-1 013-720,93-627,71260,01
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -152,10-111,29-66,90-66,46100,60
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 11,9124,4427,2034,860,0000
EBIT v minulom roku 37 20246 72334 11932 08677 315
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -10 12237 20246 72334 11962 009
EBITDA -5 70238 77648 85748 21092 771
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 70238 77648 85748 21092 771
Finančná páka 0,68760,77110,82110,79052,09
Finančné účty 55 37286 50289 16756 05413 994
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,45-1,30-1,22-1,27-0,4790
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,451,301,221,270,4790
Hrubá marža 0,59340,69580,65020,59800,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 82538 67548 78848 15391 214
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -0,4740-0,3124-0,2316-0,28280,5032
Krátkodobé pohľadávky 23 38441 33921 51418 53452 253
Krátkodobé záväzky -48 955-39 546-25 681-22 16651 028
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 516,00954,00969,001 2310,0000
Náklady na predaný tovar 47 90839 58749 01442 76471 633
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 81014 25013 00212 8890,0000
Neobežný majetok 24 520-1 270206,003 78033 693
Obežný majetok 78 756127 841110 68174 58866 247
Obrat aktív 1,141,021,261,551,83
Obrat neobežného majetku 4,79-102,13680,1532,205,49
Obrat obežného majetku 1,491,011,271,632,79
Odpisy 4 2791 4772 07214 03715 214
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 2791 4772 07214 03715 214
Osobné náklady 48 04349 47240 61438 7630,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 123,00101,0069,0057,001 557
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -9 66930 57937 98439 89677 223
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,09290,17730,26590,26081,28
Podiel EBIT k aktívam -0,09800,29390,42140,43540,6115
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,09800,29390,42140,43540,6115
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,06650,22400,34210,33941,23
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,53620,68340,80410,71530,1380
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,69060,54900,44580,49090,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,47230,66790,63640,42450,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,406,327,016,131,58
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,451,822,242,040,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,331,772,131,507,46
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,47130,66690,63640,46050,0756
Pohľadávky z obchodného styku 16 59417 37917 34614 69452 253
Pohotová likvidita II. stupeň -1,61-3,23-4,31-3,361,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,71-1,90-1,51-1,77-3,47
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti -0,4544-0,2969-0,2179-0,26500,5210
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,3124-0,2289-0,1789-0,20951,09
Pridaná hodnota 69 57290 11591 09678 964113 501
Rentabilita aktív, ROA -0,13510,22990,32390,33000,6115
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,09290,17730,26590,26081,28
Rýchla likvidita I. stupeň -1,13-2,19-3,47-2,530,2742
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,23-0,9692-0,4945-0,43080,5695
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,23-0,9692-0,4945-0,43080,5695
Služby 22 91818 56631 23826 65460 277
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 103 276126 571110 88778 368101 406
Spotreba materiálu… 9 1806 7714 7743 22111 356
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 117 480129 702140 110121 728185 134
Tržby z predaja tovaru 3 6508 0560,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 113 830121 646140 110121 728185 134
Účtovný cash flow 55 37286 50289 16756 05413 994
Vlastné imanie 150 203164 151135 04999 13748 574
Všetky záväzky -46 927-37 580-24 162-20 76952 832
Výsledok hospodárenia -9 98137 29946 78534 17377 557
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 98137 29946 78534 17377 557
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 94829 10235 91225 85962 009
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 29 10235 91225 85924 90777 315
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 12237 20246 72334 11975 937
Záväzky -46 927-37 580-24 162-20 76952 832
Záväzky z obchodného styku 516,00954,00969,001 2310,0000
Zisk pred zdanením -10 12237 20246 72334 11975 937
Zmena EBIT -0,27210,79621,371,060,8020