Pneumo - Alergo Centrum spol. s r. o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420122011
Aktíva 585 175281 005251 2010,00000,0000
Bankové úvery 0,0000-4 0607 8010,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 7,164,833,130,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,0000-4 0607 8010,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000-777,00-467,000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,000044 55746 9780,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,78190,6539-1,140,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,78-10,7810,370,00000,0000
Celkové tržby 529 650229 1210,00000,00000,0000
Celkový dlh 85 36122 24843 8970,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -390 787-85 662-174 5830,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,55030,13920,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 390 78781 602182 3840,00000,0000
Čistý cash flow 390 787-140 059182 3840,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 377 01841 32830 9740,00000,0000
Čistý zisk 291 44231 88529 3890,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 31 88521 98930 6280,00000,0000
Cudzie zdroje -499 814-214 200-160 3260,00000,0000
Daň z príjmov 85 5289 4430,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 9 4438 7740,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 85 5289 4430,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 443,39333,6273,010,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 75,1976,9473,010,00000,0000
Doba obratu aktív 1 335527,47414,520,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 443,39333,6273,010,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,000067,260,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 186,3924,3929,010,00000,0000
EBIT v minulom roku 41 32830 76331 5990,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 377 01841 32830 9740,00000,0000
EBITDA 323 32260 34654 6870,00000,0000
EBITDA marža 0,61040,26340,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 323 32260 34654 6870,00000,0000
Finančná páka 1,171,311,570,00000,0000
Finančné účty 390 78781 602182 3840,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8541-0,7623-0,63820,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85410,76230,63820,00000,0000
Hrubá marža 0,19050,55090,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 476 08360 62250 7890,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 194 388177 73744 2430,00000,0000
Krátkodobé záväzky 81 71812 99517 5800,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 9090,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 6 7361,371,160,00000,0000
Nákladové úroky 48,000,00001 5850,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000971,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 59 14068 21995 4000,00000,0000
Neobežný majetok 0,000022 44325 0410,00000,0000
Obežný majetok 585 175259 339226 6270,00000,0000
Obrat aktív 0,27350,69200,88050,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00008,668,830,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,27350,74980,97600,00000,0000
Odpisy 2 74818 82610 4610,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 7489 41310 4610,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00009 4130,00000,00000,0000
Osobné náklady 58 262105 0610,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 485,00660,004 6620,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000764,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00004 5940,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 294 19050 71139 8500,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,58310,15170,17480,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,64430,14710,12330,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,64430,17480,15170,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,74890,18500,16600,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,66780,29040,72600,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57750,83230,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,7378-0,61130,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00001,320,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,731,200,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,651,0212,020,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,44-0,72030,82450,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 32 96640 99244 2430,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 7,164,833,130,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,281,53-0,87910,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 8 1410,0000115,070,00000,0000
Pridaná hodnota 100 881126 233125 7930,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,58310,14890,18330,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 4,781,532,520,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,26400,36870,80270,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,26400,36870,80270,00000,0000
Služby 30 38242 78335 1260,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 585 175281 005251 2010,00000,0000
Spotreba materiálu… 28 75825 43660 2740,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000-4 0607 8010,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 236 644194 920221 1930,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 76 623468,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 160 021194 452221 1930,00000,0000
Účtovný cash flow 390 787-140 059182 3840,00000,0000
Úročený dlh 0,0000-4 0607 8010,00000,0000
Úrokové krytie 7 8550,000019,540,00000,0000
Vlastné imanie 499 814214 200160 3260,00000,0000
Všetky záväzky 85 36122 24843 8970,00000,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,000044 16245 3850,00000,0000
Výsledok hospodárenia 377 50341 98844 2260,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 377 50341 98844 2260,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 291 44231 88529 3890,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 31 88521 98930 6280,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 376 97041 32838 7430,00000,0000
Záväzky 85 36122 24843 8970,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 3 9094 5940,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 376 97041 32838 7430,00000,0000
Zmena EBIT 9,121,340,98020,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 19 6940,00000,00000,00000,0000