ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 114 178 732113 220 48696 306 97592 931 58478 050 186
Bankové úvery 20 182 92718 691 27130 127 00540 017 29041 212 483
Bežná likvidita III. stupeň 3,141,741,951,581,50
Bežné bankové úvery 6 289 48618 691 27117 174 80523 768 93021 667 963
Časové rozlíšenie aktív 82 77179 69478 134251 877260 269
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0930-0,19950,15300,1584-0,5446
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,48880,62171,091,671,96
Celkové tržby 240 097 239268 511 246250 468 892195 094 689205 311 760
Celkový dlh 37 488 62443 406 06150 259 77258 071 27551 714 323
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 17 895 64617 607 02424 797 63137 271 30840 874 310
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 287 2811 084 2475 329 3742 745 982338 173
Čistý cash flow 1 203 034-4 245 1272 583 3922 407 809-4 537 802
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 919 62011 387 74114 580 36811 331 5067 517 734
Čistý zisk 6 875 6838 767 21511 186 8948 544 4465 219 948
Čistý zisk v minulom roku 8 767 21511 186 8948 544 4465 219 9483 774 843
Cudzie zdroje -76 690 108-69 814 425-46 047 203-34 860 309-26 335 863
Daň z príjmov 1 841 0112 346 6992 986 8012 278 2481 487 671
Daň z príjmov v minulom roku 2 346 6992 986 8012 278 2481 487 6711 083 625
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 841 0112 346 6992 986 8012 278 2481 487 671
Dlhodobé bankové úvery 13 893 4410,000012 952 20016 248 36019 544 520
Dlhodobý dlh 13 893 4410,000012 952 20016 248 36019 544 520
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,3735,5138,4241,2332,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,4533,9537,9740,5032,06
Doba obratu aktív 172,53156,23141,56173,08138,23
Doba obratu pohľadávok 37,3735,5138,4241,2332,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,5429,3624,8228,3114,76
EBIT v minulom roku 11 387 74114 580 36811 331 5067 517 7346 241 693
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 919 62011 387 74114 580 36811 331 5067 517 734
EBITDA 12 766 04915 251 87318 407 60815 109 35311 394 001
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 766 04915 251 87318 407 60815 109 35311 394 001
Finančná páka 1,491,622,092,672,96
Finančné účty 2 287 2811 084 2475 329 3742 745 982338 173
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6717-0,6166-0,4781-0,3751-0,3374
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67170,61660,47810,37510,3374
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 727 19815 220 94418 381 24315 094 85411 415 717
Krátkodobé pohľadávky 24 729 42425 732 10626 137 87822 135 62918 556 250
Krátkodobé záväzky 12 932 00521 277 25516 885 50415 201 3008 332 344
Krytie dlhovej služby 62,9155,7045,2629,7014,06
Materiál 20 020 28127 921 25924 004 50827 698 51116 095 502
Nákladové úroky 202 926273 827406 673508 812810 115
Nákladové úroky v minulom roku 273 827406 673508 812810 1151 383 225
Náklady na predaný tovar 226 534 433247 229 324228 422 538180 690 631193 393 553
Neobežný majetok 53 840 06443 699 12430 010 53931 242 93933 003 869
Obežný majetok 60 255 89769 441 66866 218 30261 436 76844 786 048
Obrat aktív 2,122,342,582,112,64
Obrat neobežného majetku 4,496,058,276,276,24
Obrat obežného majetku 4,013,813,753,194,60
Odpisy 3 825 0743 834 9943 803 4603 770 9703 847 576
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 912 5371 917 4971 901 7301 885 4851 923 788
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 912 5371 917 4971 901 7301 885 4851 923 788
Osobné náklady 3 933 1863 706 4103 275 9562 807 3832 606 430
Ostatné náklady na finančnú činnosť 39 05532 85127 34914 87133 152
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 091 7653 078 4152 585 3362 157 5251 536 078
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 700 75712 602 20914 990 35412 315 4169 067 524
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,824,666,105,774,67
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,942,292,822,461,88
Pohľadávky z obchodného styku 24 120 64824 600 00825 828 69221 747 71318 102 163
Pohotová likvidita II. stupeň 1,410,67290,92620,64490,6385
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -63,7516,45-17,82-14,485,80
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,93-15,506,354,73-5,60
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,17680,16510,31280,43060,5280
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,32830,38340,52190,62490,6626
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,48880,62171,091,671,96
Pridaná hodnota 15 013 82817 264 07919 967 42716 191 94912 164 723
Primárna platobná neschopnosť 0,52350,48360,60420,66400,4247
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,942,852,733,844,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,942,852,733,844,54
Služby 6 789 2217 609 6216 915 7907 238 3587 721 384
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 114 178 732113 220 48696 306 97592 931 58478 050 186
Spotreba materiálu… 218 260 068243 577 216223 396 644172 512 796184 823 724
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 20 182 92718 691 27130 127 00540 017 29041 212 483
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 241 554 925264 515 804248 317 678195 983 270206 120 826
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 102,00961,00492,00186,0027 434
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 241 554 823264 514 843248 317 186195 983 084206 093 392
Účtovný cash flow 1 203 034-4 245 1272 583 3922 407 809-4 537 802
Úročený dlh 20 182 92718 691 27130 127 00540 017 29041 212 483
Úrokové krytie 43,9641,5935,8522,279,28
Vlastné imanie 76 690 10869 814 42546 047 20334 860 30926 335 863
Všetky záväzky 37 488 62443 406 06150 259 77258 071 27551 714 323
Výsledok hospodárenia 8 941 07711 417 84014 604 64011 338 5697 546 774
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 941 07711 417 84014 604 64011 338 5697 546 774
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 875 6838 767 21511 186 8948 544 4465 219 948
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 767 21511 186 8948 544 4465 219 9483 774 843
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 716 69411 113 91414 173 69510 822 6946 707 619
Zásoby 33 239 19242 625 31534 751 05036 555 15725 891 625
Záväzky 37 488 62443 406 06150 259 77258 071 27551 714 323
Záväzky z obchodného styku 12 626 43111 896 95815 605 74614 441 1867 688 349
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 7 534 6668 818 54313 020 41012 283 6616 152 271
Zisk pred zdanením 8 716 69411 113 91414 173 69510 822 6946 707 619
Zmena EBIT 0,78330,78101,291,511,20
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -1 485 1443 957 5131 889 896-939 477-848 445
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -1 485 1443 957 5131 889 896-939 477-848 445
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000027 085
Účtovné závierky