HC SLOVAN Bratislava, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 7 495 3599 931 9757 879 0169 350 6999 046 323
Bankové úvery 6 7947 3579 493304 052307 749
Bežné bankové úvery 6 7947 3579 493304 052307 749
Časové rozlíšenie aktív 430 2481 773 79542 881910 040205 649
Časové rozlíšenie pasív 2 875 754360 826665 315608 4461 710 060
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0039-0,0028-0,01004,58-0,1695
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,85-4,21-4,89213,854,09
Celkové tržby 10 054 7075 734 32811 329 36011 051 7260,0000
Celkový dlh 10 042 99312 553 5669 067 3528 701 5635 894 067
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 088 5993 965 4982 916 6292 666 652233 965
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 30637 52439 40357 900244 414
Čistý cash flow -21 218-8 403-18 497-186 514244 414
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 359 729-2 115 993-1 505 091-1 611 649244 277
Čistý zisk -3 039 744-1 874 220-1 885 503-1 429 228180 034
Čistý zisk v minulom roku -1 874 219763 219-1 429 228180 0342 668 575
Cudzie zdroje 5 423 3882 982 4171 853 651-40 690-1 442 196
Daň z príjmov 612 431-293 806313 517-273 0420,0000
Daň z príjmov v minulom roku -293 806-277 798-273 042-52 3900,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 612 431-293 806313 517-273 0420,0000
Dlhodobé pohľadávky 6 941620 33136 592381 716131 164
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 58,32117,5068,3257,3863,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 48,88107,2568,2356,8163,20
Doba obratu aktív 316,96654,66327,33347,29308,31
Doba obratu pohľadávok 58,61158,3969,8471,5667,68
Doba obratu zásob 17 59944 0742 0939 6861 597
Doba splácania záväzkov 2 253 8163 485 979101 309325 328149,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 290,36547,69233,78204,55161,19
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 320 3812 510 17392 050300 5880,0000
EBIT v minulom roku -2 115 992561 393-1 611 649191 8872 743 234
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 359 729-2 115 993-1 505 091-1 611 649244 277
EBITDA -1 393 850-1 718 497-908 093-881 089647 530
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 393 850-1 718 497-908 093-881 089647 530
Finančná páka -1,38-3,33-4,25229,806,27
Finančné účty 16 30637 52439 40357 900244 414
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,72360,30030,2353-0,0044-0,1594
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,7236-0,3003-0,23530,00440,1594
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 316 972-1 695 354-910 864-871 473638 317
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,91610,83660,71420,58900,5228
Krátkodobé finančné výpomoci 3 098 1113 995 6652 946 5392 420 500170 630
Krátkodobé pohľadávky 1 379 0881 782 5821 644 4881 544 9281 854 547
Krátkodobé záväzky 6 866 4218 309 0465 627 2445 507 4044 729 483
Krytie dlhovej služby -0,4736-4,16-1,24-1,260,3649
Materiál 30 269105 054116 243163 96951 469
Nákladové úroky 67 58452 03366 89590 62164 243
Nákladové úroky v minulom roku 52 03375 97290 62164 24374 659
Náklady na predaný tovar 5 999 8724 034 56810 928 19911 277 28811 515 801
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 112870,0020 2746 17911 761
Neobežný majetok 5 609 1585 612 6895 999 4096 292 1466 559 080
Obežný majetok 1 455 9532 545 4911 836 7262 148 5132 281 594
Obrat aktív 1,150,55751,121,051,18
Obrat neobežného majetku 1,540,98661,461,561,63
Obrat obežného majetku 5,932,184,784,574,69
Odpisy 603 985424 991598 236727 982447 814
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 358 626269 129299 118363 991447 814
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 245 359155 862299 118363 9910,0000
Osobné náklady 3 994 0402 753 270422 802455 5040,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 6561 8573 2713 1869 213
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 022 6405 954 6035 106 3240,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 435 759-1 449 229-1 287 267-701 246627 848
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,31-1,84-1,71-0,51690,0937
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,5108-0,2211-0,2086-0,18440,0333
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,05-1,68-0,9487-0,49820,0937
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,521,83-0,1973-0,31420,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2 3661 727-105,67-234,60-0,0700
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,65890,5459-5,07-3,180,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,57230,4729-2,10-1,22-1,80
Pohľadávky z obchodného styku 1 155 7901 627 1721 642 3761 529 6501 854 386
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -255,60-354,92-100,210,2182-5,90
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,3140-0,1615-0,2765-2,063,80
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,341,261,150,93060,6515
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,85-4,21-4,89213,854,09
Pridaná hodnota 2 631 5291 502 896-2 142 436-1 449 614-806 040
Primárna platobná neschopnosť 3,483,683,113,330,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,56050,62841,02-35,120,1248
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,21-7,30-9,99-9,889,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,21-7,30-9,99-9,889,10
Služby 5 469 3153 567 57110 279 54810 707 03010 282 127
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 495 3599 931 9757 879 0169 350 6999 046 323
Spotreba materiálu… 529 445466 127628 377564 0791 221 913
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 104 9054 003 0222 956 0322 724 552478 379
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 687 5995 549 9648 786 0139 834 07510 714 761
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 16 4310,00000,00000,00005 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 39 76712 500250,006 4010,0000
Tržby z predaja tovaru 3 1222 62155 87237 05513 723
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 628 2795 534 8438 729 8919 790 61910 696 038
Účtovný cash flow -21 218-8 403-18 497-186 514244 414
Úročený dlh 3 104 9054 003 0222 956 0322 724 552478 379
Úrokové krytie -34,92-40,67-22,50-17,783,80
Vlastné imanie -5 423 388-2 982 417-1 853 65140 6901 442 196
Všetky záväzky 10 042 99312 553 5669 067 3528 701 5635 894 067
Výnosy budúcich období krátkodobé 2 875 754360 756665 315608 4461 710 060
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,310,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 958 328-2 130 988-1 506 079-1 608 350199 716
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 958 328-2 130 988-1 506 079-1 608 350199 716
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 039 744-1 874 220-1 885 503-1 429 228180 034
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 874 219763 219-1 429 228180 0342 668 575
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 427 313-2 168 026-1 571 986-1 702 270127 644
Zásoby 53 618105 054116 243163 96951 469
Záväzky 10 042 99312 553 5669 067 3528 701 5635 894 067
Záväzky z obchodného styku 4 022 6405 983 1525 112 9245 088 5780,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000028 5496 6005 088 5780,0000
Zisk pred zdanením -2 427 313-2 168 026-1 571 986-1 702 270127 644
Zmena EBIT 1,12-3,770,9339-8,400,0890
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 260,000,00000,00005 6800,0000
Účtovné závierky