FUXTON, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 864 18812 804 08325 712 07814 942 1749 991 996
Bankové úvery 0,00000,000014 905 5857 630 2836 953 592
Bežná likvidita III. stupeň 0,39403,600,93181,641,31
Bežné bankové úvery 0,00000,000014 905 585312 24991 607
Časové rozlíšenie aktív 3,001 23969 5205 1578 666
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00001 405
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00760,01790,2486-0,32051,06
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,58060,273731,01-13,19-12,66
Celkové tržby 39 25614 764 20610 602 17911 437 3861 622 660
Celkový dlh 1 052 0882 751 15924 908 77216 167 59510 847 650
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -157 437-171 25514 554 1317 079 1666 009 783
Čistá marža, Zisková marža, ROS 6,540,6265-0,0256-0,0322-0,2969
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 157 437171 255351 454551 117943 809
Čistý cash flow -13 818-180 199-199 663-392 692912 132
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 256 54011 924 569316 649316 525-99 289
Čistý zisk 256 5409 249 618-271 273-368 361-481 739
Čistý zisk v minulom roku 9 249 618-271 273-368 361-481 739-598 410
Cudzie zdroje -1 812 100-10 052 924-803 3061 225 421857 059
Daň z príjmov 0,00002 399 2301 5683 3443 177
Daň z príjmov v minulom roku 2 399 2301 5683 3443 177-472,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 399 2301 5683 3443 177
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00007 318 0346 861 985
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00006 3745 0605 524
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00007 318 0346 861 985
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 86,4792,308 31531 80525 667
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 54,281,701 084156,24118,15
Doba obratu aktív 7 501135,392 157 450267 939127 329
Doba obratu pohľadávok 86,4792,308 85031 89625 737
Doba obratu zásob 7 46468,650,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 36 351552,770,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 64427,12764 512145 58742 983
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 344,4836,960,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 11 924 569316 649316 525-99 289-267 412
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 256 54011 924 569316 649316 525-99 289
EBITDA 51 84511 805 137318 866-194 144-60 147
EBITDA marža 1,320,79960,0301-0,0170-0,0371
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 51 84511 805 137318 866-194 144-60 147
Finančná páka 1,581,2732,01-12,19-11,66
Finančné účty 157 437171 255351 454551 117943 809
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6327-0,7851-0,03120,08200,0858
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63270,78510,0312-0,0820-0,0858
Hrubá marža 1,290,79920,0271-0,0188-0,0474
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 51 45911 790 424561 4886 054 408436 004
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,35250,20030,35440,54340,3376
Krátkodobé pohľadávky 33 0198 729 44099 1001 773 6942 014 182
Krátkodobé záväzky 1 009 5672 564 7069 111 3108 118 9713 373 069
Krytie dlhovej služby 0,000042,820,5438-0,2849-0,1580
Nákladové úroky 0,0000275 721586 354681 542379 273
Nákladové úroky v minulom roku 275 721586 354681 542379 273331 470
Náklady na predaný tovar 88 59622 720 153-283 131235 154105 567
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 1371 693 5160,00000,00000,0000
Neobežný majetok 2 466 4303 583 6483 327 7991 078 0845 445 690
Obežný majetok 397 7559 219 19622 314 75913 858 9334 537 640
Obrat aktív 0,04872,700,00020,00140,0029
Obrat neobežného majetku 0,05659,630,00130,01890,0053
Obrat obežného majetku 0,35043,740,00020,00150,0063
Obrat zásob 0,04895,320,00000,00000,0000
Odpisy 3 46028 06470 98478 41032 362
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 73014 03235 49239 20516 181
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 73014 03235 49239 20516 181
Ostatné náklady na finančnú činnosť 386,0014 91397 37896,0013,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 51914 1549 108 4308 100 0623 330 848
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 260 0009 277 682-200 289-289 951-449 377
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,14160,9201-0,0173-0,0575-0,0790
Podiel EBIT k aktívam 0,08960,93130,01230,0212-0,0099
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,08960,93130,01230,0212-0,0099
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,13831,160,01910,0464-0,0150
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,3520-0,0122-0,0188-0,03430,5621
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,016,970,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 14,68420,464,05-2,74-2,38
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,0991-0,0052-45,90-19,2931,84
Pohľadávky z obchodného styku 20 727160 36412 9138 7139 272
Pohotová likvidita II. stupeň 0,18873,470,02170,27640,8559
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 131,1455,794,02-3,120,9396
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-0,6536-0,3405-0,57622,40
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,57970,51070,6959
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,36730,21490,96881,081,09
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,58060,273731,01-13,19-12,66
Pridaná hodnota 50 77911 799 724287 481-214 799-76 924
Primárna platobná neschopnosť 0,46161,07705,37929,65359,24
Rentabilita aktív, ROA 0,08960,7224-0,0106-0,0247-0,0482
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,14160,9201-0,33770,30060,5621
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 20,290,233078,12-83,28-180,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 20,290,233078,12-83,28-180,35
Služby 22 4911 063 0949 874 8148 462 6951 413 956
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 864 18812 804 08325 712 07814 942 1749 991 996
Spotreba materiálu… -45 097121 825167 05921 93232 421
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000014 905 5857 630 2836 953 592
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 139 37534 519 977174 3503 144 679276 725
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000100,00170 0003 124 324248 082
Tržby z predaja tovaru 11 1562 102 2940,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 128 21932 417 5834 35020 35528 643
Účtovný cash flow -13 818-180 199-199 663-392 692912 132
Úročený dlh 0,00000,000014 905 5857 630 2836 953 592
Úrokové krytie 0,000043,250,54000,4644-0,2618
Vlastné imanie 1 812 10010 052 924803 306-1 225 421-857 059
Všetky záväzky 1 052 0882 751 15924 908 77216 167 59510 847 650
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,00001 405
Výsledok hospodárenia 48 38511 757 738362 505256 550-104 186
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 48 38511 757 738362 505256 550-104 186
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 256 5409 249 618-271 273-368 361-481 739
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 249 618-271 273-368 361-481 739-598 410
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 256 54011 648 848-269 705-365 017-478 562
Zásoby 207 299318 50121 857 83111 529 0621 574 125
Záväzky 1 052 0882 751 15924 908 77216 167 59510 847 650
Záväzky z obchodného styku 9 567171 4739 108 4308 100 0623 330 848
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 048157 3190,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 256 54011 648 848-269 705-365 017-478 562
Zmena EBIT 0,021537,661,00-3,190,3713
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -101 065-19 841 71810 325 0048 249 4731 340 810
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -101 065-19 841 71810 325 0048 249 4731 340 810
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000019 43555 3772 595 220259 759
Účtovné závierky