Estrella, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 405 099384 634337 5381 126 0861 012 490
Bežná likvidita III. stupeň 0,24110,22410,31510,78680,0923
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00002 2727 0067 176
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00008 347
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3678-0,50230,2902-1,270,1317
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,61160,5585-0,50290,33650,0734
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,404,613,2926,00-7,81
Celkové tržby 164 008100 494161 91599 1890,0000
Celkový dlh 312 995316 029258 7751 084 3741 151 533
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 217 723219 297171 575862 054866 202
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,1433-0,10110,2288-1,520,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 87734 46338 59261 45119 414
Čistý cash flow 33 87734 463-22 85952 94919 414
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 29 840-2 85844 351-143 668-125 355
Čistý zisk 23 500-10 15937 051-150 899-131 503
Čistý zisk v minulom roku -10 15937 051-150 899340 001-112 571
Cudzie zdroje -92 104-68 605-78 763-41 712147 390
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00961,002 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00961,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28,3572,9265,014 60934,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00004 5437,48
Doba obratu aktív 1 6413 1361 8786 8514 101
Doba obratu pohľadávok 28,3572,9265,014 60934,85
Doba obratu zásob 0,00000,00001 1650,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00001 8910,0000883,32
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 224,45503,13252,88957,381 071
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00001 8770,00000,0000
EBIT v minulom roku -2 85844 351-143 668349 088-106 441
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 29 840-2 85844 351-143 668-125 355
EBITDA 12 301-13 28282 602-25 1938 262
EBITDA marža 0,0750-0,13220,5102-0,25400,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 301-13 28282 602-25 1938 262
Finančná páka 4,405,614,2927,00-6,87
Finančné účty 33 87734 46338 59261 45119 414
Hrubá marža -0,1073-0,3801-0,0826-1,270,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 44 7165 87381 756-26 0307 237
Krátkodobé finančné výpomoci 251 600253 760210 167923 505885 616
Krátkodobé pohľadávky 6 9968 94211 685757 5728 604
Krátkodobé záväzky 55 39561 70245 456157 357264 320
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 53 56760 0380,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 1,94-2,0913,03-4,020,5700
Nákladové úroky 6 3406 3416 3406 2706 148
Nákladové úroky v minulom roku 6 3416 3406 2706 2076 130
Náklady na predaný tovar 113 52682 24578 980185 801129 023
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00008 7750,00000,0000
Neobežný majetok 331 091313 936256 979275 683905 631
Obežný majetok 74 00870 69878 287843 39799 683
Obrat obežného majetku 1,220,63310,83810,07110,9040
Odpisy 0,00000,000037 406117 640132 593
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,000018 70358 820132 593
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,000018 70358 8200,0000
Osobné náklady 12 7979 8578 2347 1760,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 785,00845,00846,00837,001 025
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000045 114145 8490,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 23 500-10 15974 457-33 2591 090
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,7271-0,2580-0,6159-0,05700,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,20660,3429-0,14120,53380,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-1,520,0000-0,3562
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,38-3,88-1,62-17,530,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,38-3,88-0,2929-1,01-0,2934
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,37610,7699-0,34840,88260,2154
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,0000746 7111 847
Pohotová likvidita II. stupeň 0,13310,13760,20560,76420,0304
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,72-1,993,45-0,78787,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,345,43-3,618,443,16
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,62110,65970,62260,82010,8747
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77260,82160,76670,96301,14
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,404,613,2926,00-7,81
Pridaná hodnota -17 600-38 201-13 370-125 809-38 909
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,2551-0,14810,4704-3,620,8922
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 25,44-23,793,13-43,04139,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 25,44-23,793,13-43,04139,38
Služby 51 24038 57246 22083 37299 531
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 405 099384 634337 5381 126 0861 012 490
Spotreba materiálu… 62 28643 67327 62271 4039 690
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 251 600253 760210 167923 505885 616
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 106 68554 76265 61059 99290 114
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 16 60010 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00008 7750,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 90 08544 76256 83559 99290 114
Účtovný cash flow 33 87734 463-22 85952 94919 414
Úročený dlh 251 600253 760210 167923 505885 616
Úrokové krytie 4,71-0,45077,00-22,91-20,39
Vlastné imanie 92 10468 60578 76341 712-147 390
Všetky záväzky 312 995316 029258 7751 084 3741 151 533
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,00008 347
Výsledok hospodárenia 28 901-3 28245 196-142 833-124 331
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 28 901-3 28245 196-142 833-124 331
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 500-10 15937 051-150 899-131 503
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -10 15937 051-150 899340 001-112 571
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 23 500-9 19938 011-149 938-131 503
Zásoby 33 13527 29328 01024 37471 665
Záväzky 312 995316 029258 7751 084 3741 151 533
Záväzky z obchodného styku 53 56760 03845 114145 8490,0000
Zisk pred zdanením 23 500-9 19938 011-149 938-131 503
Zmena EBIT -10,44-0,0644-0,3087-0,41161,18
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00003 637-31 026-19 802
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00003 637-31 026-19 802