ALAS SLOVAKIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 35 156 44335 016 31131 448 92032 284 80431 172 274
Aktivácia 1 668 4561 974 8301 329 8251 074 986891 345
Bankové úvery 5 500 0007 000 0000,00003 000 0006 740 438
Bežná likvidita III. stupeň 1,421,531,261,380,6603
Bežné bankové úvery 1 500 0001 500 0000,00001 000 0006 740 438
Časové rozlíšenie aktív 162 976162 304174 749135 521127 466
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00004 558581,009 699
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,071,120,61760,77431,03
Celkové tržby 52 626 87947 102 21636 648 35732 591 5130,0000
Celkový dlh 18 159 74818 514 16212 005 65514 088 56215 805 547
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 827 5424 100 248-409 4731 679 6166 216 401
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 672 4582 899 752409 4731 320 384524 037
Čistý cash flow 772 7062 490 279-910 911725 371524 037
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 165 3214 531 8962 689 1182 634 727-395 244
Čistý zisk 3 943 2913 448 7452 006 5481 956 601-736 271
Čistý zisk v minulom roku 3 448 7452 006 5481 956 601309 117-2 676 226
Cudzie zdroje -16 996 695-16 502 149-19 438 707-18 195 661-15 357 028
Daň z príjmov 1 090 009944 954603 878514 5610,0000
Daň z príjmov v minulom roku 944 954603 878514 561114 2640,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 090 009944 954603 878514 5610,0000
Dlhodobé bankové úvery 4 000 0005 500 0000,00002 000 0000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000498 924933 77434 002
Dlhodobý dlh 4 000 0005 500 0000,00002 000 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 63,6874,0985,32100,4386,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 54,7660,7273,6378,3075,06
Doba obratu aktív 275,76292,35336,46375,53535,07
Doba obratu pohľadávok 63,6874,0990,66111,2986,83
Doba obratu zásob 442,48942,541 5311 1732 738
Doba splácania záväzkov 1 4792 4894 5773 327164,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 68,5370,2599,0298,99110,77
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 1782 0203 1212 5850,0000
EBIT v minulom roku 4 531 8962 689 1182 634 727690 986-2 296 156
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 165 3214 531 8962 689 1182 634 727-395 244
EBITDA 10 604 1019 768 6517 956 9958 018 5403 760 043
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 604 1019 768 6517 956 9958 018 5403 760 043
Finančná páka 2,072,121,621,772,03
Finančné účty 3 672 4582 899 752409 4731 320 384524 037
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4835-0,4713-0,6181-0,5636-0,4927
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,48350,47130,61810,56360,4927
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 548 02212 420 3859 884 6758 196 5123 718 240
Krátkodobé pohľadávky 8 118 1688 874 0977 975 1048 633 6735 024 690
Krátkodobé záväzky 8 737 1808 414 5459 255 1948 510 5616 453 467
Krytie dlhovej služby 80,3270,69101,1249,0211,02
Materiál 580 071608 131658 273677 005566 993
Nákladové úroky 132 021138 19778 692163 565341 027
Nákladové úroky v minulom roku 138 19778 692163 565267 605380 070
Náklady na predaný tovar 31 847 76530 096 10423 358 81521 009 84413 645 450
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 156 5601 234 070738 101933 575405 542
Neobežný majetok 20 588 51119 893 43019 295 32118 262 25422 420 032
Obežný majetok 14 404 95614 960 57711 978 85013 887 0298 624 776
Obrat aktív 1,321,251,080,97200,6822
Obrat neobežného majetku 2,262,201,771,720,9484
Obrat obežného majetku 3,232,922,852,262,47
Obrat zásob 0,82490,38730,23850,31130,1333
Odpisy 5 438 3105 295 8745 293 6545 358 4533 892 106
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 719 1552 647 9372 646 8272 685 8633 892 106
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 719 1552 647 9372 646 8272 672 5900,0000
Osobné náklady 6 297 6636 087 6274 940 0634 532 2720,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 87 915111 37668 34879 25741 803
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 200,001 690570,001 2530,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 914 6446 732 7106 143 4176 122 1440,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 381 6018 744 6197 300 2027 315 0543 155 835
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 6,8111,0414,8611,110,5311
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,332,242,222,290,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,251,201,071,051,96
Pohľadávky z obchodného styku 6 981 7567 273 1836 881 7926 731 1654 372 748
Pohotová likvidita II. stupeň 1,171,200,92441,060,4299
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -22,00-6,6321,34-25,08-29,31
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,8518,02-11,584,431,54
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51650,52870,38180,43640,5070
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,071,120,61760,77431,03
Pridaná hodnota 14 685 70813 621 48410 964 93210 369 6307 618 734
Primárna platobná neschopnosť 0,99710,93920,91720,98230,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,711,901,511,764,20
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,711,901,511,764,20
Služby 15 630 49114 272 04712 626 17510 113 7806 441 870
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 35 156 44335 016 31131 448 92032 284 80431 172 274
Spotreba materiálu… 15 346 18116 410 40711 486 43910 913 6147 498 879
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 500 0007 000 0000,00003 000 0006 740 438
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 48 049 29145 098 29835 114 46031 512 46221 264 184
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00005 0000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 515 8181 380 710997 729127 9880,0000
Tržby z predaja tovaru 2 390 0381 429 805823 5131 140 849577 460
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 44 143 43542 287 78333 293 21830 238 62520 686 724
Účtovný cash flow 772 7062 490 279-910 911725 371524 037
Úročený dlh 5 500 0007 000 0000,00003 000 0006 740 438
Úrokové krytie 39,1232,7934,1716,11-1,16
Vlastné imanie 16 996 69516 502 14919 438 70718 195 66115 357 028
Všetky záväzky 18 159 74818 514 16212 005 65514 088 56215 805 547
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000307,00
Výsledok hospodárenia 5 234 0604 604 1692 736 1892 681 139-564 754
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 234 0604 604 1692 736 1892 681 139-564 754
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 943 2913 448 7452 006 5481 956 601-736 271
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 448 7452 006 5481 956 601309 117-2 676 226
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 033 3004 393 6992 610 4262 471 162-912 077
Zásoby 2 614 3303 186 7283 095 3492 999 1983 042 047
Záväzky 18 159 74818 514 16212 005 65514 088 56215 805 547
Záväzky z obchodného styku 6 961 3016 831 0406 311 7126 611 9270,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 46 65798 330168 295489 7830,0000
Zisk pred zdanením 5 033 3004 393 6992 610 4262 471 162-912 077
Zmena EBIT 1,141,691,023,810,1721
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -382 989-154 410162 075-123 861-190 504
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -382 989-154 410162 075-123 861-190 504
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 447 5491 249 318924 881106 936432 691
Účtovné závierky