Bratislavská teplárenská, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 67 059 41065 806 41193 365 129106 404 70294 164 938
Aktivácia 999 8501 018 4891 078 6691 551 7421 756 120
Bankové úvery 2 357 3582 785 9951 059 378310,00416 994
Bežná likvidita III. stupeň 0,31820,35120,56530,60990,8220
Bežné bankové úvery 428 758428 835214 713310,00416 994
Časové rozlíšenie aktív 72 43662 069178 655182 617151 887
Časové rozlíšenie pasív 3 501 3883 832 2725 267 5275 328 1033 589 518
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01361,090,4073-0,3872-0,4575
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0099-0,9350-0,17480,13700,2974
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,801,642,623,032,75
Celkové tržby 73 697 18078 127 54274 232 63179 140 61877 563 030
Celkový dlh 40 849 06838 500 99063 745 06875 991 83866 453 274
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 914 456-1 794 845-29 128 045-40 105 234-29 976 844
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 271 8144 580 84030 187 42340 105 54430 393 838
Čistý cash flow -309 026-25 606 583-9 918 1219 711 70611 036 161
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 231 5662 880 5991 399 8072 220 9361 678 656
Čistý zisk -764 195-879 385-632 2291 032 615824 341
Čistý zisk v minulom roku -879 385-632 2291 032 615824 341174 687
Cudzie zdroje -22 708 954-23 473 149-24 352 534-25 084 761-24 122 146
Daň z príjmov 970 7643 737 9362 028 6071 181 381821 683
Daň z príjmov v minulom roku 3 737 9362 028 6071 181 381821 683175 748
Daň z príjmov z bežnej činnosti 970 7643 737 9362 028 6071 181 381821 683
Dlhodobé bankové úvery 1 928 6002 357 160844 6650,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00003 107 5245 133 2515 938 764
Dlhodobý dlh 1 928 6002 357 160844 6650,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,1536,3126,7232,0614,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,1036,2324,6431,3814,61
Doba obratu aktív 362,96377,72534,26564,64506,76
Doba obratu pohľadávok 36,1536,3144,5059,3046,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 168,62157,20324,72376,18199,68
EBIT v minulom roku 2 880 5991 399 8072 220 9361 678 656450 140
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 231 5662 880 5991 399 8072 220 9361 678 656
EBITDA 7 364 9967 038 8547 502 7369 491 7309 018 162
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 364 9967 038 8547 502 7369 491 7309 018 162
Efektívna daňová sadzba 4,701,311,450,53360,4992
Finančná páka 2,952,803,834,243,90
Finančné účty 4 271 8144 580 84030 187 42340 105 54430 393 838
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 361 43522 076 11913 723 4579 646 3749 014 107
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,46460,41620,60780,66620,3940
Krátkodobé pohľadávky 6 678 5706 325 6864 668 9426 041 6492 722 752
Krátkodobé záväzky 31 154 40227 388 07956 746 23070 890 36337 104 972
Krytie dlhovej služby 33,50120,97177,40194,0717,47
Materiál 140 534146 897145 474158 071525 494
Nákladové úroky 24 99722 0483 4296 94032 632
Nákladové úroky v minulom roku 22 0483 4296 94032 63299 705
Náklady na predaný tovar 56 519 73953 951 92754 699 84958 444 82857 390 648
Neobežný majetok 53 503 07252 733 60854 572 36753 778 05352 686 815
Obežný majetok 13 483 90213 010 73438 614 10752 444 03241 326 236
Obrat aktív 1,010,96630,68320,64640,7203
Obrat neobežného majetku 1,261,211,171,281,29
Obrat obežného majetku 5,004,891,651,311,64
Odpisy 7 127 9396 899 3576 979 3517 312 2857 648 461
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 702 0323 306 3743 497 2204 142 4064 667 487
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 425 9073 592 9833 482 1313 169 8792 980 974
Osobné náklady 9 591 11310 446 6859 838 2039 576 1299 155 035
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 4214 3538 0655 0808 055
Ostatné záväzky z obchodného styku 30 180 44725 984 67955 114 73569 746 52135 469 648
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 363 7446 019 9726 347 1228 344 9008 472 802
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,87861,081,080,92630,8775
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,140,92260,92361,081,14
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,65290,55560,54030,61210,6209
Pohľadávky z obchodného styku 6 669 7126 311 3354 305 9345 914 2532 714 896
Pohotová likvidita II. stupeň 0,31420,34660,56300,60790,8092
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 73,490,91672,46-2,58-2,19
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -12,36-1 161-2 8921 399338,20
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,60910,58510,68280,71420,7057
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,801,642,623,032,75
Pridaná hodnota 10 916 4759 638 2569 086 30310 337 87510 433 139
Primárna platobná neschopnosť 4,534,1212,8011,7913,06
Rýchla likvidita I. stupeň 0,12180,14470,48510,52620,7393
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,555,478,508,017,37
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,555,478,508,017,37
Služby 8 839 3699 103 18310 007 49811 882 07012 166 094
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 67 059 41065 806 41193 365 129106 404 70294 164 938
Spotreba materiálu… 48 680 22045 867 23345 771 02048 114 50046 980 674
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 357 3582 785 9951 059 378310,00416 994
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 999 8500,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 67 438 14471 110 99266 900 54568 862 56568 442 900
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,0000617 113
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 9307 520 8093 114 39379 8622 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 67 436 21463 590 18363 786 15268 782 70367 823 787
Účtovný cash flow -309 026-25 606 583-9 918 1219 711 70611 036 161
Úročený dlh 2 357 3582 785 9951 059 378310,00416 994
Úrokové krytie 9,26130,65408,23320,0251,44
Vlastné imanie 22 708 95423 473 14924 352 53425 084 76124 122 146
Všetky záväzky 40 849 06838 500 99063 745 06875 991 83866 453 274
Výnosy budúcich období dlhodobé 185 25233 41836 14239 22041 968
Výnosy budúcich období krátkodobé 9 5752 7232 7222 748441 626
Výsledok hospodárenia 238 9872 884 9481 407 8662 223 8161 371 701
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 238 9872 884 9481 407 8662 223 8161 371 701
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -764 195-879 385-632 2291 032 615824 341
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -879 385-632 2291 032 615824 341174 687
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 206 5692 858 5511 396 3782 213 9961 646 024
Zásoby 140 534146 897145 474158 071525 494
Záväzky 40 849 06838 500 99063 745 06875 991 83866 453 274
Záväzky z obchodného styku 30 180 44725 984 67955 114 73569 746 52135 469 648
Zisk pred zdanením 206 5692 858 5511 396 3782 213 9961 646 024
Zmena EBIT 0,08042,060,63031,323,73
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00004 775 3582 229 91235 4910,0000
Účtovné závierky