ParadIXOm spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 1 468 3141 342 0261 157 664821 4950,0000
Bankové úvery 190 000310 000430 000550 0000,0000
Bežné bankové úvery 190 000310 000430 000550 0000,0000
Časové rozlíšenie aktív 163,00237,003 2760,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00002 2000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,9316-2,410,00210,02340,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 32,4275,4116,52-3,320,0000
Celkové tržby 307 646193 091273 882106 5450,0000
Celkový dlh 1 424 3801 322 2911 091 6051 174 9830,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 225 587259 657421 855668 7150,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0832-0,25130,2170-1,000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 41350 3438 1458 2850,0000
Čistý cash flow -40 93042 198-140,008 2850,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 42 221-38 87471 724-99 8750,0000
Čistý zisk 25 582-48 52459 419-106 9330,0000
Čistý zisk v minulom roku -48 52459 419-106 9337 0260,0000
Cudzie zdroje -43 934-17 535-66 059353 4880,0000
Daň z príjmov 7 007960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 007960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,6391,98114,10155,970,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,6388,2087,76118,110,0000
Doba obratu aktív 1 8272 5681 5452 8140,0000
Doba obratu pohľadávok 33,6391,98114,10155,970,0000
Doba obratu zásob 202,19143,15252,89345,500,0000
Doba splácania záväzkov 23 0448 2383 7263 1900,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 4281 889880,831 7000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 8 4103 8112 210695,500,0000
EBIT v minulom roku -38 87471 724-99 8757 9860,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 42 221-38 87471 724-99 8750,0000
EBITDA 244 26766 76572 505-94 4260,0000
EBITDA marža 0,79400,34580,2647-0,88630,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 244 26766 76572 505-94 4260,0000
Finančná páka 33,4276,5317,52-2,320,0000
Finančné účty 9 41350 3438 1458 2850,0000
Hrubá marža 0,62240,36200,4517-0,09200,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 251 22067 59871 989-98 1400,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,78160,73560,57000,60410,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 45 0000,00000,0000127 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 27 02948 05785 47445 5270,0000
Krátkodobé záväzky 1 147 581987 188659 830496 2310,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000108 1800,0000
Krytie dlhovej služby 25,366,136,39-15,480,0000
Nákladové úroky 9 6328 69011 3456 0980,0000
Nákladové úroky v minulom roku 8 69011 3456 0980,00000,0000
Náklady na predaný tovar 101 898120 808149 705116 3420,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 18 17743 74064 64556 7730,0000
Neobežný majetok 1 421 6401 226 2351 015 980713 9430,0000
Obežný majetok 46 511115 554138 408107 5520,0000
Obrat obežného majetku 6,311,651,980,99060,0000
Obrat zásob 1,812,551,441,060,0000
Odpisy 205 058104 7420,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 102 52952 3710,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 102 52952 3710,00000,00000,0000
Osobné náklady 24 15115 92644 72881 9770,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 627,00567,00679,003 7140,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000163,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 418 828456 732391 4190,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 230 64056 21859 419-106 9330,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,12610,22780,3615-8,370,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 10,531,601,91-0,17260,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 7,934,392,77-0,11950,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,83540,57932,77-0,11950,0000
Pohľadávky z obchodného styku 27 02946 08565 74334 4760,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,07-0,4155471,8542,670,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -4,254,86-0,01231,360,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,16000,23100,37140,82410,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97010,98530,94291,430,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 32,4275,4116,52-3,320,0000
Pridaná hodnota 191 47269 904123 716-9 7970,0000
Primárna platobná neschopnosť 15,509,915,953,140,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5823-2,770,89950,30250,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,8319,8115,06-12,440,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,8319,8115,06-12,440,0000
Služby 53 32351 96059 24752 2360,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 468 3141 342 0261 157 664821 4950,0000
Spotreba materiálu… 30 39825 10825 8137 3330,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 235 000310 000430 000677 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 297 160191 412273 421106 5450,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 790700,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 26 13850 628123 405105 8350,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 267 232140 084150 016710,000,0000
Účtovný cash flow -40 93042 198-140,008 2850,0000
Úročený dlh 235 000310 000430 000677 0000,0000
Úrokové krytie 4,38-4,476,32-16,380,0000
Vlastné imanie 43 93417 53566 059-353 4880,0000
Všetky záväzky 1 424 3801 322 2911 091 6051 174 9830,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00002 2000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 42 999-38 22772 505-94 4260,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 42 999-38 22772 505-94 4260,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 25 582-48 52459 419-106 9330,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -48 52459 419-106 9337 0260,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 32 589-47 56460 379-105 9730,0000
Zásoby 10 06917 15444 78953 7400,0000
Záväzky 1 424 3801 322 2911 091 6051 174 9830,0000
Záväzky z obchodného styku 418 828456 732391 419108 1800,0000
Zisk pred zdanením 32 589-47 56460 379-105 9730,0000
Zmena EBIT -1,09-0,5420-0,7181-12,510,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000950,000,00000,00000,0000