VENIMEX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 82 15284 223100 97398 45482 320
Bežná likvidita III. stupeň 4,193,774,954,683,07
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000297,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000990,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7677-0,6863-0,7536-0,7893-0,5473
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,193,554,494,632,71
Celkové tržby 16 66814 86345 14026 5200,0000
Celkový dlh 12 73113 63014 50714 35214 213
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -53 294-48 450-65 161-66 381-36 733
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0703-1,070,05240,28190,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 53 29448 45065 16166 38136 733
Čistý cash flow 53 29448 45065 16166 38136 733
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 172-15 3933 6319 9391 039
Čistý zisk -1 172-15 8732 3657 4761 039
Čistý zisk v minulom roku -15 8732 3657 4769 50922 678
Cudzie zdroje -69 421-70 593-86 466-84 102-67 117
Daň z príjmov 0,0000480,001 2662 4630,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,001 2662 4632 7230,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,001 2662 4630,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000073,6253,5310,52100,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000073,6252,630,000019,83
Doba obratu aktív 1 7992 068816,461 3551 081
Doba obratu pohľadávok 0,000073,6253,5310,52100,19
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000228,21
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 278,79334,72117,30197,53178,19
EBIT v minulom roku -15 3933 6319 93912 23222 678
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 172-15 3933 6319 9391 039
EBITDA 2 885-11 6455 82212 0966 814
EBITDA marža 0,1731-0,78350,12900,45610,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 885-11 6455 82212 0966 814
Finančná páka 1,181,191,171,171,23
Finančné účty 53 29448 45065 16166 38136 733
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8450-0,8382-0,8563-0,8542-0,8153
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84500,83820,85630,85420,8153
Hrubá marža 0,2978-0,55410,18470,51640,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 745-11 7765 74612 0546 750
Krátkodobé pohľadávky 0,00002 9986 620764,007 629
Krátkodobé záväzky 12 73113 63014 50714 35213 569
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 125,00425,00569,001 3100,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00006,88
Náklady na predaný tovar 11 70423 09936 80312 82621 702
Neobežný majetok 28 85832 77529 19231 30937 661
Obežný majetok 53 29451 44871 78167 14544 362
Obrat neobežného majetku 0,57760,45351,550,84700,7380
Obrat obežného majetku 0,31280,28890,62890,39500,6265
Odpisy 3 9173 6172 1172 1174 681
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 9173 6172 1172 1174 681
Osobné náklady 0,00001 359945,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 140,00131,0076,0042,0064,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 745-12 2564 4829 5935 720
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,64870,57530,64530,67420,4462
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 3,203,261,442,500,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-6,068,820,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,27-1,662,726,471,30
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,203,261,442,501,32
Pohľadávky z obchodného styku 0,00002 9986 5090,00001 510
Pohotová likvidita II. stupeň 4,193,774,954,683,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,30-1,46-1,33-1,27-1,83
Pridaná hodnota 4 964-8 2368 33713 6946 092
Rýchla likvidita I. stupeň 4,193,554,494,632,52
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,41-1,172,491,192,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,41-1,172,491,192,09
Služby 5 80517 47520 0598 19010 802
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 82 15284 223100 97398 45482 320
Spotreba materiálu… 5 8995 62416 7444 63610 900
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 66814 86345 14026 52027 794
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 66814 86345 14026 52027 794
Účtovný cash flow 53 29448 45065 16166 38136 733
Vlastné imanie 69 42170 59386 46684 10267 117
Všetky záväzky 12 73113 63014 50714 35214 213
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,0000990,00
Výsledok hospodárenia -1 032-15 2623 7059 9791 535
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 032-15 2623 7059 9791 535
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 172-15 8732 3657 4761 039
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -15 8732 3657 4769 50922 678
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 172-15 3933 6319 9391 472
Záväzky 12 73113 63014 50714 35214 213
Záväzky z obchodného styku 125,00425,00569,001 3100,0000
Zisk pred zdanením -1 172-15 3933 6319 9391 472
Zmena EBIT 0,0761-4,240,36530,81250,0458
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,0000598,00