CENT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 260 84283 310117 748105 89483 769
Bežná likvidita III. stupeň 0,14830,25110,61170,60780,5079
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00008,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01530,12160,88130,73040,4328
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,28-2,18-2,95-3,61-23,08
Celkové tržby 48 96340 10643 62326 1190,0000
Celkový dlh 340 290153 644178 225146 53287 563
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 216-8 555-53 299-29 683-1 642
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,1861-0,2457-0,4548-0,93670,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 2168 55553 29929 6831 642
Čistý cash flow 1 2168 55553 29929 6831 642
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 114-9 376-19 359-23 986-7 776
Čistý zisk -9 114-9 856-19 839-24 466-7 776
Čistý zisk v minulom roku -9 856-19 839-24 466-12 378-2 840
Cudzie zdroje 79 44870 33460 47740 6383 794
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 158 75534 3323 77911 87334 750
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 369,98272,38465,80829,22311,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00002,4038,78422,56304,92
Doba obratu aktív 1 962758,35985,211 480615,20
Doba obratu pohľadávok 1 564584,89497,42995,14566,37
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000630,12
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 5561 3951 4902 047636,46
EBIT v minulom roku -9 376-19 359-23 986-11 898-2 840
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 114-9 376-19 359-23 986-7 776
EBITDA -26 202-25 841-18 583-23 315-7 301
EBITDA marža -0,5351-0,6443-0,4260-0,89260,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -26 202-25 841-18 583-23 315-7 301
Finančná páka -3,28-1,18-1,95-2,61-22,08
Finančné účty 1 2168 55553 29929 6831 642
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,30460,84420,51360,38380,0453
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,3046-0,8442-0,5136-0,3838-0,0453
Hrubá marža -0,4873-0,3536-0,2268-0,57320,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -26 499-26 405-19 359-23 986-7 776
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,301,841,511,381,03
Krátkodobé pohľadávky 49 19229 92355 67059 33842 369
Krátkodobé záväzky 339 842153 268178 137146 46586 663
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 13 3069 4889 2316 7760,0000
Náklady na predaný tovar 72 38854 27853 51841 09150 200
Neobežný majetok 51 67910 5005 0005 0005 000
Obežný majetok 209 16372 810112 748100 89478 761
Obrat aktív 0,18610,48130,37050,24670,5933
Obrat neobežného majetku 0,93913,828,725,229,94
Obrat obežného majetku 0,23200,55070,38690,25890,6310
Odpisy 5 1650,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 1650,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 4 5828 6008 4388 1030,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 297,00564,00776,00671,00475,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 949-9 856-19 839-24 466-7 776
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,11470,14010,32800,60202,05
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,11540,13400,32060,59122,69
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,1921-0,6065-0,8528-0,54120,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,02480,21331,221,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -5,21-1,65-1,17-1,850,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,45-1,65-1,17-1,850,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,02510,21341,221,140,0330
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000264,004 63530 23841 519
Pohotová likvidita II. stupeň 0,14830,25110,61170,60780,5079
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 65,348,221,131,372,31
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,301,841,511,381,05
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,28-2,18-2,95-3,61-23,08
Pridaná hodnota -23 858-14 180-9 895-14 972-500,00
Primárna platobná neschopnosť 0,000035,941,990,22410,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,11470,14010,32800,60202,05
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -12,99-5,95-9,59-6,28-11,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -12,99-5,95-9,59-6,28-11,99
Služby 40 89223 70220 29716 37118 766
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 260 84283 310117 748105 89483 769
Spotreba materiálu… 31 49630 57633 22124 72031 434
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 48 53040 09843 62326 11949 700
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 48 53040 09843 62326 11949 700
Účtovný cash flow 1 2168 55553 29929 6831 642
Vlastné imanie -79 448-70 334-60 477-40 638-3 794
Všetky záväzky 340 290153 644178 225146 53287 563
Výsledok hospodárenia -31 367-25 841-18 583-23 315-7 301
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -31 367-25 841-18 583-23 315-7 301
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 114-9 856-19 839-24 466-7 776
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 856-19 839-24 466-12 378-2 840
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 114-9 376-19 359-23 986-7 776
Záväzky 340 290153 644178 225146 53287 563
Záväzky z obchodného styku 13 3069 4889 2316 7760,0000
Zisk pred zdanením -9 114-9 376-19 359-23 986-7 776
Zmena EBIT 0,97210,48430,80712,022,74