Cambridge international communications, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 088 85767 95180 74070 24095 847
Bežná likvidita III. stupeň 5,72943,7614,521,251,09
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,05114,614,371,250,5780
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,13780,00110,09310,21350,6401
Celkové tržby 586,003 39018 9037 141447,00
Celkový dlh 131 91072,006 88012 35837 409
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -138 202-8 252-24 301-13 801-20 861
Čistá marža, Zisková marža, ROS -28,89-1,760,8453-0,0779-11,28
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 138 2028 25224 30113 80120 861
Čistý cash flow 138 2028 25224 30113 80120 861
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -16 932-5 98118 148-76,00-4 563
Čistý zisk -16 932-5 98115 978-556,00-5 043
Čistý zisk v minulom roku -5 98115 978-556,00-5 043-16 103
Cudzie zdroje -956 947-67 879-73 860-57 882-58 438
Daň z príjmov 0,00000,00002 170480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 170480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 170480,00480,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000056 43956 439
EBIT v minulom roku -5 98118 148-76,00-4 563-15 623
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -16 932-5 98118 148-76,00-4 563
EBITDA -17 350-5 7993 318187,00-4 300
EBITDA marža -29,61-1,710,17550,0262-9,62
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -17 350-5 7993 318187,00-4 300
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,1196-6,32-0,1052
Finančná páka 1,141,001,091,211,64
Finančné účty 138 2028 25224 30113 80120 861
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8789-0,9989-0,9148-0,8241-0,6097
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87890,99890,91480,82410,6097
Hrubá marža -29,55-1,86-0,0049-0,0165-0,7315
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -16 346-5 98133 148-77,00-4 564
Krátkodobé pohľadávky 615 85459 69956 4390,000018 547
Krátkodobé záväzky 131 91072,005 56011 03836 089
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 131 91072,003 3903 3903 390
Náklady na predaný tovar 17 3156 31692,00118,00327,00
Neobežný majetok 334 8010,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 754 05667 95180 74070 24095 847
Osobné náklady 0,00003 611-34,00-266,001 987
Ostatné náklady na finančnú činnosť 168,00182,00170,00264,00264,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -16 932-5 98115 978-556,00-5 043
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-0,57170,36962,25-6,08
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 235,842,431,291,9346,67
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-1,752,710,4436-0,1646
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-1,752,710,4436-0,1646
Pohľadávky z obchodného styku 21 82021 82021 8200,000018 547
Pohotová likvidita II. stupeň 5,72943,7614,521,251,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,92-8,23-3,04-4,19-2,80
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,13780,00110,09310,21350,6401
Pridaná hodnota -17 315-6 316-92,00-118,00-327,00
Primárna platobná neschopnosť 6,050,00330,15540,00000,1828
Rýchla likvidita I. stupeň 1,05114,614,371,250,5780
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,60-0,01242,0766,09-8,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,60-0,01242,0766,09-8,70
Služby 15 5916 31692,00118,00327,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 088 85767 95180 74070 24095 847
Spotreba materiálu… 1 7240,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 586,000,000015 0000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 586,000,000015 0000,00000,0000
Účtovný cash flow 138 2028 25224 30113 80120 861
Vlastné imanie 956 94767 87973 86057 88258 438
Všetky záväzky 131 91072,006 88012 35837 409
Výsledok hospodárenia -16 764-5 79918 318187,00-4 300
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -16 764-5 79918 318187,00-4 300
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -16 932-5 98115 978-556,00-5 043
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 98115 978-556,00-5 043-16 103
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -16 932-5 98118 148-76,00-4 563
Záväzky 131 91072,006 88012 35837 409
Záväzky z obchodného styku 131 91072,003 3903 3903 390
Zisk pred zdanením -16 932-5 98118 148-76,00-4 563
Zmena EBIT 2,83-0,3296-238,790,01670,2921