BIOTOP, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 83 82585 24386 63272 49192 183
Bankové úvery 65,00494,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,582,772,652,391,95
Bežné bankové úvery 65,00494,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2262-0,2882-0,1915-0,3135-0,5766
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,59550,46570,29290,43550,5709
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,39730,67320,69980,72821,02
Celkové tržby 101 983121 813130 78080 87696 654
Celkový dlh 23 83434 29835 66630 54546 453
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 502-14 190-9 759-13 150-26 369
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 56714 6849 75913 15026 369
Čistý cash flow 13 56714 6849 75913 15026 369
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 525208,0010 262-2 8257 409
Čistý zisk 9 046-23,009 020-3 7855 975
Čistý zisk v minulom roku -23,009 020-3 7855 975571,00
Cudzie zdroje -59 991-50 945-50 966-41 946-45 730
Daň z príjmov 2 479231,001 242960,001 434
Daň z príjmov v minulom roku 231,001 242960,001 434960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 479231,001 242960,001 434
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 127,0389,4479,6633,8840,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 127,0389,4479,6633,8840,58
Doba obratu aktív 301,27267,88241,79327,25348,66
Doba obratu pohľadávok 127,0389,4479,6633,8840,58
Doba obratu zásob 291,49325,43334,63584,19761,53
Doba splácania záväzkov 201,32224,56223,15342,45666,21
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 81,8999,0893,00136,32174,71
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 15,0916,377,6113,2522,70
EBIT v minulom roku 208,0010 262-2 8257 4091 531
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 525208,0010 262-2 8257 409
EBITDA 12 3602 45912 437-648,009 568
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 3602 45912 437-648,009 568
Efektívna daňová sadzba 0,21511,110,1210-0,33980,1935
Finančná páka 1,401,671,701,732,02
Finančné účty 13 56714 6849 75913 15026 369
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7157-0,5976-0,5883-0,5786-0,4961
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71570,59760,58830,57860,4961
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 1002 17112 222-836,009 389
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,27180,36990,38460,41650,5011
Krátkodobé pohľadávky 35 34328 46228 5417 50410 728
Krátkodobé záväzky 22 78431 52933 32130 19646 191
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 7082 2981 1361 1681 574
Náklady na predaný tovar 63 50381 13283 10061 29966 412
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 41 30951 24754 50132 18425 307
Neobežný majetok 1 926-3 594-1 634326,002 286
Obežný majetok 81 89988 83788 26672 16589 897
Obrat aktív 1,211,361,511,121,05
Obrat neobežného majetku 52,73-32,32-80,04248,0142,21
Obrat obežného majetku 1,241,311,481,121,07
Obrat zásob 1,251,121,090,62480,4793
Odpisy 573,001 9601 9601 9601 960
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 573,001 9601 9601 9601 960
Osobné náklady 23 20137 26834 10818 58118 206
Ostatné náklady na finančnú činnosť 260,00288,00215,00188,00179,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 6191 93710 980-1 8257 935
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,60971,060,71540,95030,6050
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,92120,68330,87480,60751,19
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,640,93951,401,051,65
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,600,89261,320,95191,49
Pohľadávky z obchodného styku 35 34328 46228 5417 50410 728
Pohotová likvidita II. stupeň 2,141,351,150,68400,8031
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,42-3,47-5,22-3,19-1,73
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,28430,40240,41170,42140,5039
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,39730,67320,69980,72821,02
Pridaná hodnota 38 05335 01547 68019 55330 091
Rýchla likvidita I. stupeň 0,59380,45850,29290,43550,5709
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,9313,952,87-47,144,86
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,9313,952,87-47,144,86
Služby 17 55622 96422 78321 68926 201
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 83 82585 24386 63272 49192 183
Spotreba materiálu… 4 6386 9215 8167 42614 904
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 65,00494,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 101 556116 147130 78080 85296 503
Tržby z predaja tovaru 42 68557 50083 58442 04141 525
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 58 87158 64747 19638 81154 978
Účtovný cash flow 13 56714 6849 75913 15026 369
Úročený dlh 65,00494,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 59 99150 94550 96641 94645 730
Všetky záväzky 23 83434 29835 66630 54546 453
Výsledok hospodárenia 11 787499,0010 477-2 6087 608
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 787499,0010 477-2 6087 608
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 046-23,009 020-3 7855 975
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -23,009 020-3 7855 975571,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 525208,0010 262-2 8257 409
Zásoby 32 98945 69149 96651 51152 800
Záväzky 23 83434 29835 66630 54546 453
Záväzky z obchodného styku 1 7082 2981 1361 1681 574
Zisk pred zdanením 11 525208,0010 262-2 8257 409
Zmena EBIT 55,410,0203-3,63-0,38134,84