CENTRAL EUROPEAN GUARD ADMINISTRATION, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 202 654324 972542 613527 377499 249
Bankové úvery 51 501104 801163 9150,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň -0,4724-1,613,182,071,61
Časové rozlíšenie aktív 8 4071 2957 1004 9605 253
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,6695-0,21081,531,101,59
Celkové tržby 1 734 8401 641 2571 389 3291 352 0351 069 485
Celkový dlh -410 597-86 826327 852276 784306 772
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 102 020174 941138 453-93 542-60 426
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -50 519-70 14025 46293 54260 426
Čistý cash flow 19 621-27 602-68 08033 11646 750
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 241 320262 86088 30897 50660 291
Čistý zisk 241 320207 03768 80678 49646 719
Čistý zisk v minulom roku 207 03768 80678 49846 719-11 808
Cudzie zdroje -613 251-411 798-214 761-250 593-192 477
Daň z príjmov 0,000055 82319 50219 01013 572
Daň z príjmov v minulom roku 55 82319 50219 01013 5721 440
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000055 82319 50219 01013 572
Dlhodobé bankové úvery 51 501104 801163 9150,00000,0000
Dlhodobý dlh 51 501104 801163 9150,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 53,5183,06119,3892,85128,59
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 50,1579,5384,8568,76128,13
Doba obratu aktív 42,6472,27142,55142,52166,26
Doba obratu pohľadávok 53,5183,06119,3892,85128,59
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -94,52-42,1940,2357,6793,31
EBIT v minulom roku 262 86088 30897 50860 291-10 368
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 241 320262 86088 30897 50660 291
EBITDA 312 274357 831163 503159 912102 434
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 312 274357 831163 503159 912102 434
Finančná páka 0,33050,78922,532,102,59
Finančné účty -50 519-70 14025 46293 54260 426
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -3,03-1,27-0,3958-0,4752-0,3855
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 3,031,270,39580,47520,3855
Hrubá marža 0,66020,68460,63180,56150,5564
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 304 415351 862152 963152 62896 986
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -2,22-0,58380,28220,40460,5612
Krátkodobé pohľadávky 254 355373 472454 390343 556386 145
Krátkodobé záväzky -449 252-189 711153 144213 399280 196
Náklady na predaný tovar 589 469517 705511 555591 369500 996
Neobežný majetok -9 58920 34555 66185 31947 425
Obežný majetok 203 836303 332479 852437 098446 571
Obrat aktív 8,565,052,562,562,20
Obrat neobežného majetku -180,9280,6724,9615,8323,11
Obrat obežného majetku 8,515,412,903,092,45
Odpisy 59 87085 21459 31655 12436 698
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 29 93542 60729 65827 56218 349
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 29 93542 60729 65827 56218 349
Osobné náklady 860 474805 469736 469622 208482 857
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 8595 96910 5407 2845 448
Ostatné záväzky z obchodného styku 56 39739 630-12 79960 77163 445
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 301 190292 251128 122133 62083 417
Podiel EBIT k aktívam 1,190,80890,16270,18490,1208
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 1,190,80890,16270,18490,1208
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,37020,51070,22670,31060,2752
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,75130,71690,83900,81950,8114
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,331,391,191,221,23
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,241,261,101,121,15
Pohľadávky z obchodného styku 238 383357 598322 975254 425384 764
Pohotová likvidita II. stupeň -0,4724-1,613,182,071,61
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -31,2514,923,15-7,57-4,12
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti -2,03-0,26720,60420,52480,6145
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,6695-0,21081,531,101,59
Pridaná hodnota 1 145 3711 123 552877 774759 234595 055
Rentabilita aktív, ROA 1,190,63710,12680,14880,0936
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,39350,50280,32040,31320,2427
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,31-0,24262,011,732,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,31-0,24262,011,732,99
Služby 520 982413 889429 152506 795433 356
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 202 654324 972542 613527 377499 249
Spotreba materiálu… 68 487103 81682 40384 57467 640
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 51 501104 801163 9150,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 734 8401 641 2571 389 3291 350 6031 096 051
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 734 8401 641 2571 389 3291 350 6031 096 051
Účtovný cash flow 19 621-27 602-68 08033 11646 750
Úročený dlh 51 501104 801163 9150,00000,0000
Vlastné imanie 613 251411 798214 761250 593192 477
Všetky záväzky -410 597-86 826327 852276 784306 772
Výsledok hospodárenia 252 404272 617104 187104 78865 736
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 252 404272 617104 187104 78865 736
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 241 320207 03768 80678 49646 719
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 207 03768 80678 49846 719-11 808
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 241 320262 86088 30897 50660 291
Záväzky -410 597-86 826327 852276 784306 772
Záväzky z obchodného styku 56 39739 630-12 79960 77163 445
Zisk pred zdanením 241 320262 86088 30897 50660 291
Zmena EBIT 0,91812,980,90561,62-5,82