PROVA s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 39 83038 05839 83032 23541 418
Bankové úvery 0,00000,00000,00003,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 18,9211,4618,929,522,51
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00003,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 109,00109,00109,00109,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00002 211
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0443-0,0496-0,0443-0,0180-0,7604
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,72760,48260,72760,15371,96
Celkové tržby 11 07118 38811 07113 6190,0000
Celkový dlh 4 7815 3114 7813 42010 946
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -39 426-37 874-39 426-32 056-21 491
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 39 42637 87439 42632 05921 491
Čistý cash flow 1 5521 6251 552520,0021 491
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 7824 4242 782339,0037,00
Čistý zisk 2 3023 4302 302-142,00-29,00
Čistý zisk v minulom roku 3 430499,003 430696,00270,00
Cudzie zdroje -35 049-32 747-35 049-28 815-28 261
Daň z príjmov 480,00992,00480,00481,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 992,00480,00992,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00992,00480,00481,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 27,0311,9127,031,80239,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,0311,9127,030,00000,0000
Doba obratu aktív 1 313755,451 313863,92857,73
Doba obratu pohľadávok 27,0311,9127,031,80239,90
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000400,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70,3266,8370,3290,67226,68
EBIT v minulom roku 4 424980,004 4241 176290,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 7824 4242 782339,0037,00
EBITDA 2 9485 6492 948551,00351,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 9485 6492 948551,00351,00
Efektívna daňová sadzba 0,17250,22430,17251,420,0000
Finančná páka 1,141,161,141,121,47
Finančné účty 39 42637 87439 42632 05921 491
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8800-0,8605-0,8800-0,8939-0,6823
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88000,86050,88000,89390,6823
Hrubá marža 0,41530,47860,41530,54120,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 7825 4742 782339,0037,00
Krátkodobé pohľadávky 820,00600,00820,0067,0011 584
Krátkodobé záväzky 2 1333 3672 1333 38310 946
Krytie dlhovej služby 0,00002 8250,00000,00005,32
Nákladové úroky 0,00002,000,00000,000066,00
Nákladové úroky v minulom roku 2,001,00002,000,000020,00
Náklady na predaný tovar 6 4739 5876 4736 2489 986
Neobežný majetok -525,00-525,00-525,000,00008 343
Obežný majetok 40 24638 47440 24632 12633 075
Obrat neobežného majetku -21,09-35,02-21,090,00002,11
Obrat obežného majetku 0,27510,47790,27510,42390,5329
Odpisy 0,00001 0500,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000525,000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,0000525,000,00000,00000,0000
Osobné náklady 815,003 012815,003 9490,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 166,00175,00166,00212,00314,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 4921 3431 492250,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 3024 4802 302-142,00-29,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98990,99520,98990,99450,5189
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,17730,34220,17730,53570,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7650
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,642,925,641,870,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,642,175,641,870,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,14020,08840,14020,03821,22
Pohľadávky z obchodného styku 820,00600,00820,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 18,9211,4618,929,522,51
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -22,58-20,15-22,58-55,41-1,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000812,500,00000,0000325,62
Pridaná hodnota 4 5988 8014 5987 3717 639
Primárna platobná neschopnosť 1,822,241,820,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 18,4811,2518,489,471,63
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,620,94021,626,2131,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,620,94021,626,2131,19
Služby 5 8237 0655 8234 0455 143
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 39 83038 05839 83032 23541 418
Spotreba materiálu… 650,002 522650,002 2034 843
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00003,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 07118 38811 07113 61917 625
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 07118 38811 07113 61917 625
Účtovný cash flow 1 5521 6251 552520,0021 491
Úročený dlh 0,00000,00000,00003,000,0000
Úrokové krytie 0,00002 2120,00000,00000,5606
Vlastné imanie 35 04932 74735 04928 81528 261
Všetky záväzky 4 7815 3114 7813 42010 946
Výsledok hospodárenia 2 9484 5992 948551,00351,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 9484 5992 948551,00351,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 3023 4302 302-142,00-29,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 430499,003 430696,00270,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 7824 4222 782339,00-29,00
Záväzky 4 7815 3114 7813 42010 946
Záväzky z obchodného styku 1 4921 3431 492250,000,0000
Zisk pred zdanením 2 7824 4222 782339,00-29,00
Zmena EBIT 0,62884,510,62880,28830,1276