DALBY a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 672 4254 522 1015 440 3566 101 9007 639 829
Bankové úvery 928 6401 857 2002 785 7603 714 3204 642 880
Bežná likvidita III. stupeň 1,591,561,691,531,80
Bežné bankové úvery 928 560928 560928 560928 560928 560
Časové rozlíšenie aktív 100,0036 476101,0014 84056,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,08990,3480-0,29660,6481-0,2476
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,96-6,216,51-14,431,96
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,40700,79821,151,681,89
Celkové tržby 3 170 6302 990 6923 351 2863 274 2163 788 972
Celkový dlh 1 062 2322 007 3462 910 2203 823 6984 994 073
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 393 9601 557 1081 610 4713 289 4712 741 456
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 534 680300 0921 175 289424 8491 901 424
Čistý cash flow 234 588-875 197750 440-1 476 575655 020
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 149 5821 020 3751 375 8071 168 9781 794 171
Čistý zisk 895 439784 6191 051 934832 4461 321 083
Čistý zisk v minulom roku 784 6191 051 934832 4461 321 0831 151 989
Cudzie zdroje -2 610 193-2 514 755-2 530 136-2 278 202-2 645 756
Daň z príjmov 238 081208 570279 625261 721372 555
Daň z príjmov v minulom roku 208 570279 625261 721372 555325 190
Daň z príjmov z bežnej činnosti 238 081208 570279 625261 721372 555
Dlhodobé bankové úvery 80,00928 6401 857 2002 785 7603 714 320
Dlhodobé pohľadávky 766 672656 677547 959440 810380 462
Dlhodobý dlh 80,00928 6401 857 2002 785 7603 714 320
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 168,26238,0666,93141,2934,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 167,71225,6266,92112,1134,61
Doba obratu aktív 548,17808,98623,79755,92735,98
Doba obratu pohľadávok 282,70355,54129,76195,8971,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,9025,2313,2312,6732,18
EBIT v minulom roku 1 020 3751 375 8071 168 9781 794 1711 626 365
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 149 5821 020 3751 375 8071 168 9781 794 171
EBITDA 3 064 5442 938 2123 291 1913 065 1503 680 046
EBITDA marža 0,96650,98250,98210,93610,9713
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 064 5442 938 2123 291 1913 065 1503 680 046
Finančná páka 1,411,802,152,682,89
Finančné účty 534 680300 0921 175 289424 8491 901 424
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7108-0,5561-0,4651-0,3734-0,3463
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71080,55610,46510,37340,3463
Hrubá marža 0,60200,49650,77630,68020,8360
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 058 4082 928 8553 282 8373 064 8083 679 940
Krátkodobé pohľadávky 1 127 2681 330 743583 7481 140 481359 286
Krátkodobé záväzky 119 912141 038115 355102 306334 046
Krytie dlhovej služby 190,79108,0874,3840,9736,61
Materiál 96,0091,0094,0089,0011 246
Nákladové úroky 16 06227 18644 24874 811100 533
Nákladové úroky v minulom roku 27 18644 24874 811100 533149 186
Náklady na predaný tovar 536 678555 457581 812719 332621 114
Neobežný majetok 1 243 6092 198 0223 133 1654 080 8314 987 355
Obežný majetok 2 428 7162 287 6032 307 0902 006 2292 652 418
Obrat aktív 0,66590,45120,58510,48290,4959
Obrat neobežného majetku 1,970,92821,020,72200,7597
Obrat obežného majetku 1,010,89191,381,471,43
Odpisy 1 908 8261 908 4801 907 1321 896 2001 888 584
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 954 413954 240953 566948 100944 292
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 954 413954 240953 566948 100944 292
Osobné náklady 483 301410 221391 320395 408390 411
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 1369 3578 354342,00306,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 20 58279 55515 53749 23542 727
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 804 2652 693 0992 959 0662 728 6463 209 667
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,953,626,655,638,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,79790,64041,130,97181,39
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0959-0,42900,2357-0,50120,1729
Pohľadávky z obchodného styku 1 123 5311 261 190583 671904 978359 286
Pohotová likvidita II. stupeň 1,591,561,691,531,79
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,132,87-3,371,54-4,04
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 14,61-32,1916,96-19,746,52
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,25290,41070,51210,60870,6077
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,28920,44390,53490,62660,6537
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,40700,79821,151,681,89
Pridaná hodnota 1 908 6141 484 8412 601 5192 227 0103 167 758
Rýchla likvidita I. stupeň 0,51000,28061,130,41211,51
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,34660,68320,88421,251,36
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,34660,68320,88421,251,36
Služby 500 416526 498549 460667 933587 448
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 672 4254 522 1015 440 3566 101 9007 639 829
Spotreba materiálu… 36 26228 95932 35251 39933 666
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 928 6401 857 2002 785 7603 714 3204 642 880
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 445 2922 040 2983 183 3312 946 3423 788 972
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,0000100,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 445 2922 040 2983 183 3312 946 3423 788 872
Účtovný cash flow 234 588-875 197750 440-1 476 575655 020
Úročený dlh 928 6401 857 2002 785 7603 714 3204 642 880
Úrokové krytie 71,5737,5331,0915,6317,85
Vlastné imanie 2 610 1932 514 7552 530 1362 278 2022 645 756
Všetky záväzky 1 062 2322 007 3462 910 2203 823 6984 994 073
Výsledok hospodárenia 1 155 7181 029 7321 384 0591 168 9501 791 562
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 155 7181 029 7321 384 0591 168 9501 791 562
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 895 439784 6191 051 934832 4461 321 083
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 784 6191 051 934832 4461 321 0831 151 989
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 133 520993 1891 331 5591 094 1671 693 638
Zásoby 96,0091,0094,0089,0011 246
Záväzky 1 062 2322 007 3462 910 2203 823 6984 994 073
Záväzky z obchodného styku 20 58279 55515 53749 23542 727
Zisk pred zdanením 1 133 520993 1891 331 5591 094 1671 693 638
Zmena EBIT 1,130,74171,180,65151,10