MORE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 46 44545 84547 93152 62617 914
Bankové úvery 20 44734 45128 45521 8750,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,42470,35940,26090,33380,5307
Bežné bankové úvery 20 44734 45128 45521 8750,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 282
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,46260,58960,36890,73401,43
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,30340,57040,28930,39130,8466
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,21-2,44-2,34-2,95-2,58
Celkové tržby 193 002215 031290 231254 8930,0000
Celkový dlh 84 87277 65283 58479 67629 277
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 8 67025 79925 4039 119-5 715
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 77718 75213 15219 85616 215
Čistý cash flow 17 77718 75213 15219 85616 215
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 1758 232-4 153-15 002-920,00
Čistý zisk -6 2343 846-8 603-18 722-1 070
Čistý zisk v minulom roku 3 846-8 603-18 7222 627-1 397
Cudzie zdroje 38 42731 80735 65327 05011 363
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,001 3710,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 27,148,195,689,68-2,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,467,615,579,45-2,54
Doba obratu aktív 89,5077,8560,4375,3919,49
Doba obratu pohľadávok 27,148,195,689,68-2,21
Doba obratu zásob 0,000045 679130,350,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000352 9341 3920,000022,85
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 112,8955,8357,3172,7020,83
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000171 840186,100,00000,0000
EBIT v minulom roku 8 232-4 153-15 0024 313-900,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 1758 232-4 153-15 002-920,00
EBITDA 8 85723 5592 135-8 85610 194
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 85723 5592 135-8 85610 194
Finančná páka -1,21-1,44-1,34-1,95-1,58
Finančné účty 17 77718 75213 15219 85616 215
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,82740,69380,74380,51400,6343
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,8274-0,6938-0,7438-0,5140-0,6343
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 31017 273-3 530-14 9742 686
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,260,71710,94840,96431,07
Krátkodobé finančné výpomoci 6 00010 10010 1007 10010 500
Krátkodobé pohľadávky 14 0824 8244 5096 755-2 030
Krátkodobé záväzky 58 58532 87645 45650 74619 153
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 34 98516 0076 07517 8170,0000
Krytie dlhovej služby 2,906,880,6117-3,2167,96
Nákladové úroky 3 0593 4263 4902 760150,00
Nákladové úroky v minulom roku 3 4263 4902 760315,00497,00
Náklady na predaný tovar 159 129167 334252 710230 419305 911
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000034,0011 9150,00000,0000
Neobežný majetok 10 33118 01426 01526 0152 177
Obežný majetok 36 11427 83121 91626 61114 455
Obrat aktív 4,084,696,044,8418,73
Obrat neobežného majetku 18,3311,9311,139,79154,14
Obrat obežného majetku 5,247,7213,219,5723,21
Obrat zásob 0,00000,00802,800,00000,0000
Odpisy 8 4998 8620,00000,00003 149
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 4998 8620,00000,00003 149
Osobné náklady 24 61823 80531 83131 5260,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 5476 2946 1656 1427 498
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00008,000,000024,00-10,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 26512 708-8 603-18 7222 079
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,52040,3018-2,96-9,731,24
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,26150,6347-1,68-7,980,7425
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,38280,40900,27440,37730,9052
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81290,49990,86471,290,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001 4013,090,00000,0969
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,232,001,160,77310,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91451,461,160,77319,42
Pohľadávky z obchodného styku 4 9074 4834 4156 596-2 331
Pohotová likvidita II. stupeň 0,37470,30450,21020,33380,5216
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,161,702,711,360,7008
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,815,473,777,19108,10
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,56940,97180,80440,55060,5861
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,831,691,741,511,63
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,21-2,44-2,34-2,95-2,58
Pridaná hodnota 30 28447 61736 81124 37429 653
Primárna platobná neschopnosť 7,133,571,382,700,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1622-0,12090,24130,69210,0942
Rýchla likvidita I. stupeň 0,20910,24220,15660,24910,5468
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,583,3039,15-9,002,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,583,3039,15-9,002,87
Služby 154 061165 475238 723225 517296 609
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 46 44545 84547 93152 62617 914
Spotreba materiálu… 5 0681 8252 0724 9029 302
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 26 44744 55138 55528 97510 500
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 189 413214 951289 771254 793335 564
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000250,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000011 0800,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 189 413214 951278 441254 793335 564
Účtovný cash flow 17 77718 75213 15219 85616 215
Úročený dlh 26 44744 55138 55528 97510 500
Úrokové krytie -1,042,40-1,19-5,44-6,13
Vlastné imanie -38 427-31 807-35 653-27 050-11 363
Všetky záväzky 84 87277 65283 58479 67629 277
Výsledok hospodárenia 358,0014 6972 385-8 8567 045
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 358,0014 6972 385-8 8567 045
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 2343 846-8 603-18 722-1 070
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 846-8 603-18 7222 627-1 397
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 2344 806-7 643-17 762-598,00
Zásoby 4 2554 2554 2550,0000270,00
Záväzky 84 87277 65283 58479 67629 277
Záväzky z obchodného styku 34 98516 0076 07517 8170,0000
Zisk pred zdanením -6 2344 806-7 643-17 762-598,00
Zmena EBIT -0,3857-1,980,2768-3,481,02