GUARD, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 131 474147 621179 115202 432394 004
Bežná likvidita III. stupeň 0,60981,022,965,633,63
Časové rozlíšenie aktív 3 9033 7963 4995 36912 198
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000140,00234,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3965-0,2008-2,45-0,94911,02
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,129,210,46000,19970,3220
Celkové tržby 241 426233 579311 894323 5680,0000
Celkový dlh 193 561133 15856 43333 67695 920
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 130 05158 719-18 999-101 82042 977
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 27 03438 36643 999101 82023 023
Čistý cash flow -11 332-5 633-57 821-24 84823 023
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -76 551-107 259-44 973-34 631-38 892
Čistý zisk -76 551-108 219-45 934-36 552-38 892
Čistý zisk v minulom roku -108 219-45 934-36 552-92 682-84 933
Cudzie zdroje 62 087-14 463-122 682-168 616-297 850
Daň z príjmov 0,0000960,00961,001 9210,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00961,001 9210,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00961,001 9210,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 125,95135,34114,7946,59374,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 125,95135,34114,7946,59113,93
Doba obratu aktív 201,25232,66213,13229,41513,96
Doba obratu pohľadávok 125,95135,34114,7946,59374,82
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000129,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,7444,2228,1329,6729,52
EBIT v minulom roku -107 259-44 973-34 631-92 682-84 876
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -76 551-107 259-44 973-34 631-38 892
EBITDA -73 635-75 851-8 2863 527-9 518
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -73 635-75 851-8 2863 527-9 518
Finančná páka -2,1210,211,461,201,32
Finančné účty 27 03438 36643 999101 82023 023
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,4722-0,0980-0,6849-0,8330-0,7560
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,47220,09800,68490,83300,7560
Hrubá marža 0,83190,77270,73360,69360,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -73 895-76 139-5 5023 310-17 719
Krátkodobé finančné výpomoci 157 08597 08525 0000,000066 000
Krátkodobé pohľadávky 82 28085 87396 47241 114287 343
Krátkodobé záväzky 28 57728 05723 64226 18022 632
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,000057,00
Náklady na predaný tovar 37 60551 10577 94097 65863 813
Neobežný majetok 18 25719 58635 14554 12971 440
Obežný majetok 109 314124 239140 471142 934310 366
Obrat aktív 1,811,571,711,590,7102
Obrat neobežného majetku 13,0611,828,735,953,92
Obrat obežného majetku 2,181,862,182,250,9016
Odpisy 2 65631 12037 96837 98430 147
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 32815 56018 98418 99230 147
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 32815 56018 98418 9920,0000
Osobné náklady 269 878264 627250 690233 0890,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 260,00288,00230,00224,008 284
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00003,0083,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 3531 721117,00207,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -73 895-77 099-7 9661 432-8 745
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,8058-0,9702-0,3110-0,2168-0,1069
Podiel EBIT k aktívam -0,5823-0,7266-0,2511-0,1711-0,0987
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,5823-0,7266-0,2511-0,1712-0,0988
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,7440-0,8971-0,2893-0,1966-0,1048
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,20560,25990,24560,50300,0584
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,341,471,101,040,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00003,38
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,74420,68200,91270,96280,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,73700,61030,79260,82797,16
Pohľadávky z obchodného styku 82 28085 87396 47241 11487 343
Pohotová likvidita II. stupeň 0,60981,022,965,633,63
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,482,572,126,79-12,94
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,190,65770,13960,00000,1675
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,470,90200,31510,16640,2434
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,129,210,46000,19970,3220
Pridaná hodnota 200 849180 482228 802224 415216 000
Rentabilita aktív, ROA -0,5823-0,7331-0,2565-0,1806-0,0987
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,23-7,48-0,3744-0,2168-0,1306
Rýchla likvidita I. stupeň 0,14560,30660,90453,870,2591
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,63-1,76-6,819,55-10,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,63-1,76-6,819,55-10,08
Služby 25 54339 68762 01882 33046 959
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 131 474147 621179 115202 432394 004
Spotreba materiálu… 12 06211 41815 92215 32816 854
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 157 08597 08525 0000,000066 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 238 454231 587308 249322 075279 813
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 5072,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 238 454231 587306 742322 073279 813
Účtovný cash flow -11 332-5 633-57 821-24 84823 023
Úročený dlh 157 08597 08525 0000,000066 000
Vlastné imanie -62 08714 463122 682168 616297 850
Všetky záväzky 193 561133 15856 43333 67695 920
Výsledok hospodárenia -76 291-106 971-44 747-34 455-39 665
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -76 291-106 971-44 747-34 455-39 665
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -76 551-108 219-45 934-36 552-38 892
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -108 219-45 934-36 552-92 682-84 933
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -76 551-107 259-44 973-34 631-41 117
Záväzky 193 561133 15856 43333 67695 920
Záväzky z obchodného styku 1 3531 721117,00207,000,0000
Zisk pred zdanením -76 551-107 259-44 973-34 631-41 117
Zmena EBIT 0,71372,381,300,37370,4582